Drukuj Powrót do artykułu

Nagrody, kwesty, koncerty – IV Dzień Papieski

10 października 2004 | 22:17 | aw, awo, bł, tk i koresp. KAI //per Ⓒ Ⓟ

Sesja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim, wręczenie Nagród TOTUS i ogólnopolska zbiórka na rzecz uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin to główne elementy IV Dnia Papieskiego obchodzonego 9 i 10 października pod hasłem “Jan Paweł II – pielgrzym pokoju”.

Na koniec odbył się wielki koncert na warszawskim Placu Zamkowym. Ponadto w całym kraju organizowano modlitwy w intencji Papieża oraz festyny i koncerty a nawet… 26-godziny bieg non stop. Sam Jan Paweł II w orędziu telewizyjnym do rodaków wyraził radość z powodu podejmowania konkretnych dzieł miłosierdzia na rzecz młodzieży.

*Papież: ktoś więcej niż pacyfista*

Jan Paweł II, choć jest budowniczym i głosicielem pokoju, nie jest pacyfistą. Jego postawa idzie dużo dalej – uważa o. Pasquale Borgomeo SJ. Dyrektor Radia Watykańskiego, który towarzyszył Papieżowi we wszystkich podróżach apostolskich był gościem specjalnym międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, która 9 października rozpoczęła centralne obchody IV Dnia Papieskiego pod hasłem: Jan Paweł II – pielgrzym pokoju.

Podobnie jak w poprzednich latach sesja naukowa zorganizowana została inicjatora Dnia Papieskiego czyli założoną przez polski Episkopat Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

– Pontyfikat Jana Pawła II jest już okresem specjalnym, choć jeszcze nie zamkniętym – okresem znaczącym w historii świata, a nie tylko w historii Kościoła – powiedział prof. Władysław Bartoszewski były minister spraw zagranicznych. Jako historyk przypuszcza nawet, że za kilkadziesiąt lub więcej lat obecny okres w historii świata i Kościoła będzie nazywany czasem Jana Pawła II.

Z kolei o. Jan A. Kłoczowski OP zwrócił uwagę, iż papieska refleksja o pokoju ma dwa istotne aspekty: z jednej strony dotyczy relacji międzynarodowych, z drugiej zaś pokoju wewnętrznego. Dominikanin polemizował z opinią, że “Polscy nie słuchają Papieża”. – Chciałbym żeby jakaś kompetentna instytucja przebadała Polaków i stwierdziła, jaki wpływ na pokojowe przemiany okresu Solidarności miało nauczanie papieskie? Być może okazałoby się, że wbrew pozorom Polacy bardzo mocno biorą sobie do serca nauczanie Jana Pawła II? – skonkludował.

Zdaniem głównego gościa konferencji o. Borgomeo, Jan Paweł II choć jest budowniczym pokoju to nie jest pacyfistą. Pacyfistyczny nie jest też Kościół, tak bardzo moblilizowany przez niego do działań na rzecz pokoju”. “Dywizje Papieża” – jak twierdzi o. Borgomeo – stanowią “kobiety i mężczyźni, którzy w ciszy modlą się i pracują, ożywiani mocną wiarą i konkretną wielkodusznością, uważający za znacznie skuteczniejszą dla zapewnienia pokoju w świecie inteligencję serca niż “inteligentną broń”.

W ocenie dyrektora watykańskiej rozgłośni, Jan Paweł II jest jedyną postacią na światowej scenie, która nie będąc uwarunkowana żadnym cząstkowym interesem, mając pełną wolność Proroka, który przemawia w imieniu Boga, przynaglany troską o każdego człowieka, może wiarygodnie wskazywać drogę pokoju.

– Żyjemy w takim okresie historii ludzkości – mówił o. Borgomeo – kiedy prawdziwymi realistami są prorocy, którzy wierzą w Boga i są zatroskani losami człowieka. Prorocy tacy jak Jan Paweł II dostrzegają i głoszą, że sprawiedliwość, solidarność i dialog są nie tylko niezbędnymi warunkami budowania pokoju, ale stają się wręcz nieodzowne dla przetrwania naszej planety.

*Nagrody TOTUS 2004*

Tego samego dnia wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której wręczono Nagrody TOTUS 2004. Laureaci otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych.

W kategorii: “Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno wychowawcza” nagrodę otrzymała Zofia Morawska z Zakładu dla Ociemniałych w Laskach k. Warszawy oraz Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Urodzona w 1904 r. Zofia Morawska, administrator Zakładu w Laskach, od 74 poświęca się ludziom upośledzonym. Jest laureatką najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego, wybitnym ekspertem tyflologii czyli dziedziny zajmującej się nauczaniem pisania i czytania osób niewidomych. Od dziesięcioleci dba o utrzymywanie kontaktu z ośrodkami zagranicznymi, starając się przenosić do Polski nowoczesne metody, osiągnięcia i rozwiązania techniczne w dziedzinie pracy z niewidomymi.

– Nie zasłużyłam na tę nagrodę bo wszystko co w życiu otrzymałam było wielką łaską darmo daną – powiedziała 100-letnia laureatka. – Najbardziej to, że mogłam pracować w tak pięknym miejscu jeszcze pod przewodnictwem Matki Czackiej i ks. Korniłowicza. Dla mnie było to jednym wielkim szczęściem w życiu – dodała Zofia Morawska.

W tej samej kategorii nagrodę przyznano także Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia jest organizowana co roku Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, największe europejskie spotkanie o charakterze sportowo-kulturalno-religijnym.

Laureatem w kategorii: “Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” został prof. Władysław Bartoszewski – były oficer AK, uczestnik powstania warszawskiego, współtwórca Rady Pomocy Żydom “Żegota”. Przewodniczący Kapituły w tej kategorii abp Józef Życiński powiedział, że nagrodę przyznano za szczególne świadectwo ukazywane przez laureata w sytuacjach skrajnych wyzwań: obozu w Oświęcimiu, uwięzienie w PRL, internowanie w stanie wojennym.

Przyjmując nagrodę prof. Bartoszewski powiedział, że obecną nagrodę ceni sobie szczególnie i stawia obok trzech najbardziej dla niego ważnych: odznaczeń za udział w Powstaniu Warszawskim, medalu “Sprawiedliwy wśród narodów świata” i Orderu Orła Białego, który odebrał z rąk prezydenta Wałęsy. – Wszystkie te odznaczenia po prostu przypadły mi z powodu tego, że działałem zgodnie ze swoim sumieniem, w ogóle nie mając pomysłu, że mógłbym działać inaczej – powiedział prof. Bartoszewski wzbudzając aplauz gromadzonych.
Specjalne wyróżnienie w tej kategorii przyznano twórcy Scenie Plastycznej KUL, Leszkowi Mądzikowi.

W kategorii “Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” zwyciężył Zespół redakcyjny albumu “Musicie być mocni” opracowany przez redakcje Polskiego Radia S.A. i Radia Watykańskiego z okazji 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Album stanowi pełny zapis dźwiękowy wszystkich publicznych, ale także nieoficjalnych wypowiedzi Ojca Świętego podczas pobytu w Polsce w dniach 2-10 czerwca 1979 r.

Specjalnie wyróżnienie przyznano Josephowi Weilerowi, amerykańskiemu konstytucjonaliście. W swojej książce “Chrześcijańska Europa” wskazuje, że zjednoczona Europa powinna być budowana na podstawie społecznego nauczania Jana Pawła II.

Redakcje tygodników katolickich “Gość Niedzielny” i “Niedziela” podzieliły się zwycięstwem w kategorii “TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w kształtowaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”. Przewodniczącym Kapituły w tej kategorii jest o. Andrzej Koprowski SJ. – W ten sposób chcieliśmy dać sygnał prosząc społeczeństwo polskie – nieco zróżnicowane w drobiazgach – żeby zechciało dojrzeć te same treści dotyczące wiary i życia społecznego wyrażane w jeden i drugi sposób i żeby zwolennicy obydwu tych sposobów jak najbardziej się polubili – powiedział o. Koprowski.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody TOTUS znaleźli się do m.in.:prof. Jerzy Nowosielski, prof. Henryk Mikołaj Górecki, ks. Jan Twardowski, Zygmunt Kubiak, Centrum Młodzieży “U Siemachy” z Krakowa, Konkurs “Pro Publico Bono”, Program “Ziarno” i Katolicka Agencja Informacyjna.

*Radość Papieża*

Ostatnim akcentem sobotnich obchodów Dnia Papieskiego było krótkie orędzie telewizyjne, w którym Jan Paweł II zwrócił się do rodaków. Ojciec Święty wyraził radość z powodu podejmowania w Polsce konkretnych dzieł miłosierdzia na rzecz młodzieży. Pozdrowił Fundację Dzieło nowego Tysiąclecia i wszystkich, którzy z okazji kolejnej rocznicy pontyfikatu podejmują różnorakie inicjatywy religijne, kulturalne i społeczne.

– Cieszę się, że wspomnienie dnia, w którym Pan wezwał mnie na Stolicę św. Piotra staje się okazją do modlitwy, do refleksji nad sprawami wiary i nad rzeczywistością Kościoła a także do konkretnych czynów miłosierdzia, szczególnie na rzecz młodzieży, która potrzebuje wsparcia w zdobywaniu wykształcenia na miarę swoich zdolności – powiedział Jan Paweł II. Życzył rodakom, aby ten wysiłek Kościoła w Polsce owocował pokojem w życiu rodzinnym i społecznym.

*Nuncjusz: okazujmy wdzięczność Bogu i bliźnim*

Podczas niedzielnej Mszy św. transmitowanej przez Polskie Radio Mszy św. z warszawskiego kościoła pw. Krzyża Świętego nuncjusz apostolski w Polsce wezwał do częstszego okazywania wdzięczności Bogu i bliźniemu oraz nieulegania postawom roszczeniowym. Nawiązując do organizowanej tego dnia zbiórki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin abp Józef Kowalczyk zachęcał: – Niech przez dzielenie się z innymi, pomnaża się nasza radość.

Nuncjusz zauważył, że w codziennym życiu, w rodzinie czy w większej społeczności, a nawet w modlitwach przeważają treści, które można by określić jako “roszczeniowe”. – W rozmowach, na każdym poziomie życia społecznego, mówimy o uprawnieniach, prawach, o tym wszystkim, co się nam należy, niezależnie od tego, czy nasze domniemane uprawnienia i żądania są proporcjonalne do spełnianych obowiązków i wkładu w struktury życia społecznego, od największej do najmniejszej, jaką jest rodzina – powiedział abp Kowalczyk.

Abp Kowalczyk zachęcił też do okazania solidarności z uzdolnioną młodzieżą z ubogich rodzin i włączenie się w prowadzoną dziś w całej Polsce zbiórkę Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. – Każdy grosz, jaki w dniu dzisiejszym składamy na ten cel, jest więc wyrazem solidarności z ludźmi bardziej od nas potrzebującymi; jest także jakimś wyrazem wdzięczności Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, jakimi nas nieustannie obdarza, tej wdzięczności, do której tak mocno zachęca nas dzisiejsza Ewangelia – powiedział nuncjusz.

*Prymas: musicie być mocni*

Do obchodów Dnia Papieksiego nawiązał także Prymas Polski podczas niedzielnej Mszy odprawionej w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce. Musicie być mocni wiarą w Boga, aby stawić czoło problemom, biedzie i bezrobociu – mówił Prymas.

Prymas Polski wyraził życzenie, aby obchody Dnia Papieskiego nie były okazją jedynie do wspomnień, ale aby wierzący obywatele okazali solidarność z ubogą młodzieżą, która za pośrednictwem Fundacji Nowego Tysiąclecia otrzyma możliwość dalszego kształcenia.

Komentując Ewangelię, która opisuje uzdrowienie trędowatego, kaznodzieja zwrócił uwagę, że dziś brakuje odwagi, by uznać związek między grzechem a chorobą. – Wielu ludzi nie ma odwagi mówić, że wstrzemięźliwość ratuje przed wieloma chorobami – alkoholizmem, nikotynizmem, uzależnienia od seksu. Permisywizm odbiera odporność w dziedzinie moralnej – podkreślił kard. Glemp.

*Koncert na Placu Zamkowym*

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego był uroczysty koncert na warszawskim Placu Zamkowym. Uczestniczyli w nim wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Teksty Jana Pawła II recytował Andrzej Seweryn, zaś dzięki telemostowi łączono się z miastami, które przed 25 laty odwiedził Papież. W transmitowanym w Programie 1 TVP i TV Polonia koncercie wystąpili tak znani artyści jak Ewa Bem, Ryszard Rynkowski czy Stanisław Sojka.

Dzięki telemostowi w imprezie uczestniczyli również mieszkańcy miast, które Jan Paweł II odwiedził przed 25 laty: Krakowa, Częstochowy, Gniezna, Nowego Targu i Oświęcimia. Np. na rynku w Nowym Targu zgromadziły się góralskie kapele z Polski i Słowacji, zaś w kawalkadzie 40 bryczek wwieziono do miasta figurę Matki Bożej Ludźmierskiej.

Koncert poprzedziła Msza św., którą o godz. 18.00 w kościele akademickim św. Anny odprawił Prymas Polski kard. Józef Glemp. Liturgia zgromadziła środowiska akademickie stolicy i stanowiła inaugurację roku akademickiego w Warszawie. Po Eucharystii akademicy zgromadzili się na Placu Zamkowym na Apelu Warszawy z Ojcem Świętym. Podczas tej uroczystości Stanisław Sojki śpiewał swoją kompozycję do słów “Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. Następnie odbył się koncert kapeli góralskiej Trebunie Tutki i Chóru Międzyuczelnianego. Zgromadzeni odmówili też dziesiątkę różańca w intencji Jana Pawła II.

*Kremówek nie zabrakło…*

Przez cały dzień przed kościołami w całej Polsce 15 tys. harcerzy oraz wielu innych wolontariuszy kwestowali do specjalnych puszek na rzecz funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Tego rodzaju pomoc jest główną ideą powołanej przez Episkopat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obecnie programem stypendialnym, którym młodzi ludzie objęci są przez kilka lat Fundacja otacza 1200 osób.

Ponadto w całej Polsce z okazji Dnia Papieskiego organizowano spotkania modlitewne, koncerty, konkursy i festyny a także inne mniej typowe inicjatywy. Na przykład w Opolu, oprócz modlitw i kwest na fundusz stypendialny, już po raz drugi zorganizowano sprzedaż “papieskich kremówek”. W zeszłym roku Opolanie kupili 1500 kremówek.

*26 godzin w biegu*

Niezwykła inicjatywę podjęto w Białymstoku: ponad 400 kilometrów w deszczu i słońcu, w dzień i w nocy, przebiegło 9 i 10 października na białostockim stadionie 40 młodych ludzi, aby w ten sposób uczcić 26 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas 26 godzinnej sztafety do młodych biegaczy dołączali się mieszkańcy Białegostoku, nierzadko nawet całymi rodzinami.

Najmłodszy uczestnik biegu miał sześć lat, najstarszy – okrążył stadion idąc o lasce. 40 osób stałej ekipy biegało po bieżni stadionu w Białymstoku-Zwierzyńcu dzień i noc. Jednorazowo wykonywali po 2 okrążenia. Pierwsze i ostatnie przebiegli wszyscy razem.

– Było bardzo ciężko, zwłaszcza w nocy, kiedy przychodzi największe zmęczenie i chce się spać – powiedziała jedna z uczestniczek biegu. – Trzeba było wstawać co dwie godziny, było zimno i padał deszcz ale było bardzo fajnie – mówili inni.

Bieg rozpoczęto i zakończono wspólną modlitwą w intencji Papieża. Młodzi zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, które wyślą Ojcu Świętemu.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.