Drukuj Powrót do artykułu

Najważniejsze wydarzenia w polskim Kościele w 2004

31 grudnia 2004 | 12:02 | bl//im Ⓒ Ⓟ

Ustanowienie nowych diecezji w Polsce, obchody Roku Księdza Jerzego Popiełuszki, wybór nowego przewodniczącego Episkopatu, zawierzenie Polski w Europie Opatrzności Bożej, Dzień Papieski, kongresy: Gnieźnieński, teologów polskich oraz kultury chrześcijańskiej – to najważniejsze według KAIwydarzenia w Kościele katolickim w Polsce w 2004 r.

*Dwie nowe diecezje*

Jan Paweł II ustanowił 24 lutego w Polsce dwie nowe diecezje: bydgoską i świdnicką oraz metropolię łódzką. Biskupem bydgoskim mianował Jana Tyrawę, dotąd wrocławskiego biskupa pomocniczego, zaś biskupem świdnickim ks. Ignacego Deca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po zmianach, które weszły w życie 25 marca, Kościół katolicki w Polsce składa się z 44 diecezji: w tym 14 archidiecezji metropolitalnych rzymskokatolickich, 27 diecezji rzymskokatolickich, rzymskokatolickiego ordynariatu polowego oraz archidiecezji i diecezji greckokatolickiej. Decyzja Ojca Świętego była dalszą realizacją założeń bulli “Totus Tuus Poloniae populus” z 1992 r. Reorganizacja z 1992 roku była największym po wojnie przeobrażeniem Kościoła w Polsce i w ogóle w Europie. Podstawową ideą tej reformy było “zbliżenie biskupów do wiernych” drogą znacznego ograniczenia wielkości diecezji. Przyjęto, że przeciętna diecezja powinna obejmować obszar na którym zamieszkuje około 600 tys. mieszkańców.

*Zjazd Gnieźnieński*

Przywróćmy ducha Europie! – wezwali w specjalnym przesłaniu uczestnicy V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zjazd obradował od 12 do 14 marca pod hasłem “Europa Ducha. Chrześcijanie w procesie integracji europejskiej”. Przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, liderzy nowych wspólnot apostolskich, politycy, ludzie kultury i mediów z 15 krajów w czasie licznych wystąpień, debat, dyskusji a także wspólnych modlitw starali się wskazać duchowe fundamenty integracji Europy. W obrady włączył się Jan Paweł II, który w specjalnym przesłaniu przypomniał, że odejście od judeo-chrześcijańskich korzeni Europy byłoby duchową samozagładą.Jednym z celów kongresu było ukazanie, że Europa nie jest “zlaicyzowaną pustynią”, lecz miejscem wciąż żywej inspiracji duchowej. O źródłach duchowego odrodzenia Europy mówili najbardziej znani współcześni “świadkowie wiary”, twórcy nowych wspólnot apostolskich, m.in. założycielka ruchu Focolari Chiara Lubich, założyciel Wspólnoty Św. Idziego Andrea Riccardi, założyciel Wspólnoty Św. Jana o. Marie-Dominique Philipe, czy założyciel Wspólnoty Chemin Neuf (Nowa Droga) o. Laurent Fabre. O dobru wspólnym w Europie dyskutowali wybitni politycy europejscy. Minister ds. europejskich Włoch prof. Rocco Buttiglione, były prezydent Rumunii Emil Constantinescu i były premier Polski Tadeusz Mazowiecki postulowali zgodnie: potrzeba lepszych polityków i lepszych obywateli! Europa to coś więcej niż Unia Europejska. Poszukuje i potrzebuje czegoś więcej niż tylko społeczeństwa konsumpcyjnego i dlatego Europa musi być Europą Ducha. W wystosowanym na zakończenie Zjazdu przesłaniu uczestnicy zauważyli, że rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne dziesięć krajów to przełomowy etap historii, który wzywa do refleksji nad fundamentami jedności Starego Kontynentu. Dlatego “chcąc odkryć sens procesu zjednoczeniowego, Europa musi na nowo odnaleźć swoją duszę” – napisali.

*Wybór nowego przewodniczącego Episkopatu*

Nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został wybrany 18 marca metropolita przemyski abp Józef Michalik. Zastąpił na tym stanowisku kard. Prymasa Glempa, który przewodniczył Episkopatowi od 23 lat. Zastępcą przewodniczącego KEP został metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki.

Abp Michalik ma 63 lata, jest doktorem teologii, metropolitą przemyskim. Przez ostatnie pięć lat był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem Kongregacji ds. Biskupów, Konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich, przewodniczący Komisji ds. Świeckich Rady Biskupów Europy (CCEE). Urodził się 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie (diecezja łomżyńska), święcenia kapłańskie otrzymał w 1964 r. w Łomży. Studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie. W 1986 r. został mianowany ordynariuszem gorzowskim, na biskupa konsekrował go Jan Paweł II 16 października 1986 r. w Rzymie. Za swoje motto obrał łacińską sentencję “Numine Tuo Domine”, czyli “Na znak Twój Panie”. 17 kwietnia 1993 r. Jan Paweł II mianował go metropolitą przemyskim.

*Zawierzenie Polski w Europie Opatrzności Bożej*

Nazajutrz po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 2 maja, Prymas Polski zawierzył Ojczyznę w Europie Opatrzności Bożej. W akcie zawierzenia, wygłoszonym podczas celebry w miejscu budowy kościoła pw. Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich, powiedział, że w okresach ważnych i trudnych Polacy zawsze zwracali się do Boga, dlatego teraz oddają się pod opiekę Opatrzności. Mszy, w której uczestniczyli m.in. biskupi z 18 krajów europejskich, przewodniczył metropolita Nowego Jorku kard. Edward Egan. W homilii abp Józef Michalik powiedział, że Europa bez Boga nie ma przyszłości. Zgromadzonych na Polach Wilanowskich pozdrowił Jan Paweł II. Prymas prosił w czasie zawierzenia “abyśmy trwali w dialogu i szczerej przyjaźni z naszymi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Rosją i Litwą. Niech w tym zasięgu znajdą się wszystkie kraje, z którymi łączy nas Morze Bałtyckie”.

W homilii abp Michalik powiedział, że o przyszłości Europy zdecyduje to, czy Bóg będzie miał w niej prawo obywatelstwa. Jego zdaniem braterstwo bez uznania Boga za Ojca wszystkich ludzi jest pozbawione najgłębszego fundamentu. Za prowokację uznał pisanie europejskiej “konstytucji bez Boga”. Wezwał też do uzdrowienia chorego państwa, które żyje aferami i skandalami, a nie troską o bezrobotnych i potrzebujących.

*VII Kongresie Teologów Polskich*

Ok. 700 osób wzięło udział w VII Kongresie Teologów Polskich, który odbył się od 12 do 15 września w Lublinie. Świeccy i duchowni teolodzy z Polski, a także z Białorusi, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii oraz grupa 100 teologów z Ukrainy obradowała na temat “Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań”. W liście do uczestników spotkania Jan Paweł II przypomniał, że teologia ma nie tylko bronić dziedzictwa chrześcijańskiego, ale aktywnie wychodzić do miejsc życia codziennego i współczesnej cywilizacji.Kongres służył refleksji nad misją Kościoła w społeczeństwie po upływie kilkunastu lat życia Kościoła i pracy teologów w nowych warunkach politycznych, społecznych, ekonomicznych. Otwierając kongres bp Stanisław Wielgus, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że teolog powołany jest do rozpoznawania znaków czasu, wskazywania drogi do Chrystusa i podejmowania dialogu ze światem. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk zauważył, że aby to zadanie wypełnić, teologowie muszą wyrażać Ewangelię w języku współczesnym i zrozumiałym dla ludzi, co jest niezwykle trudne “w dzisiejszej rzeczywistości zmieniającego się w zawrotnym tempie świata”.

*II Kongres Kultury Chrześcijańskiej*

Wybitni twórcy kultury, artyści i intelektualiści, dziennikarze oraz politycy wzięli udział w II Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, który od 24 do 26 września obradował w Lublinie obradował pod hasłem: “Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy”. Próbowali oni odpowiedzieć na pytania: jakie wartości powinni wnosić chrześcijanie do wspólnoty narodów europejskich, jak przezwyciężać kryzys własnej wiary, jak szukać tego, co łączy i jak być obecnym w świecie, który coraz bardziej oddala się od swych tradycji i korzeni? Jan Paweł II w specjalnym telegramie przesłanym na ręce głównego organizatora kongresu abp Józefa Życińskiego napisał: “Potrzeba świadectwa chrześcijańskiej nadziei, która każdemu mieszkańcowi Europy pomoże przetrwać rozczarowania i pokusę rozpaczy, zwłaszcza wtedy, gdy boleśnie doświadcza on skutków coraz częstszych przypadków podporządkowania godności osoby ludzkiej prawom rynku”. Uczestnicy dyskusji panelowych, dotyczących polityki, sztuki, roli mediów czy kobiet w życiu społecznym, często wspominali o kryzysie wartości, trawiącym cywilizację europejską. Ów prymat materialistycznej wizji człowieka prowadzi do tego, że sztuka współczesna zostaje poddana zasadom rynku, a na nim najłatwiej można sprzedać skandal.Na zakończenie kongresu jego uczestnicy wystosowali przesłanie, w którym napisali m.in. “Nie sposób zbudować trwałej ludzkiej wspólnoty wyłącznie na regulacjach prawno-administracyjnych. Unia odwracająca się od swej humanistycznej i chrześcijańskiej spuścizny kulturowej mogłaby łatwo przeobrazić się w nietrwałą konstrukcję, stając się terenem nowych antagonizmów i rywalizacji”.

*Dzień Papieski*

W Polsce po raz czwarty obchodzony był 9 i 10 października Dzień Papieski, tym razem pod hasłem “Jan Paweł II – pielgrzym pokoju”. W całym kraju organizowano modlitwy w intencji Papieża oraz festyny i koncerty. Sam Jan Paweł II w orędziu telewizyjnym do rodaków wyraził radość z powodu podejmowania konkretnych dzieł miłosierdzia na rzecz młodzieży.Jan Paweł II, choć jest budowniczym i głosicielem pokoju, nie jest pacyfistą. Jego postawa idzie dużo dalej – uważa o. Pasquale Borgomeo SJ. Dyrektor Radia Watykańskiego, który towarzyszył Papieżowi we wszystkich podróżach apostolskich był gościem specjalnym międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, która rozpoczęła obchody. Podobnie jak w poprzednich latach sesja naukowa zorganizowana została inicjatora Dnia Papieskiego czyli założoną przez polski Episkopat Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.Tego samego dnia wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas, której wręczono Nagrody TOTUS 2004. Laureaci otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych. W kategorii: “Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno wychowawcza” nagrodę otrzymała Zofia Morawska z Zakładu dla Ociemniałych w Laskach k. Warszawy. Urodzona w 1904 r. Zofia Morawska, administrator Zakładu w Laskach, od 74 poświęca się ludziom upośledzonym. W tej samej kategorii nagrodę przyznano także Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, której podstawową formą aktywności jest, organizowana co roku, Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Laureatem w kategorii: “Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” został prof. Władysław Bartoszewski – były oficer AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, współtwórca Rady Pomocy Żydom “Żegota”. W kategorii “Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” zwyciężył zespół redakcyjny albumu “Musicie być mocni” opracowany przez redakcje Polskiego Radia S.A. i Radia Watykańskiego z okazji 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Specjalnie wyróżnienie przyznano Josephowi Weilerowi, amerykańskiemu konstytucjonaliście. Redakcje tygodników katolickich “Gość Niedzielny” i “Niedziela” podzieliły się zwycięstwem w kategorii “TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w kształtowaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”. Zwieńczeniem obchodów Dnia Papieskiego był uroczysty koncert na warszawskim Placu Zamkowym.

Przez cały dzień przed kościołami w całej Polsce 15 tys. harcerzy oraz wielu innych wolontariuszy kwestowali do specjalnych puszek na rzecz funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

*Rok Księdza Jerzego Popiełuszki*

Centralne uroczystości w 20. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się 19 października w sanktuarium św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie ks. Jerzy pracował i gdzie znajduje się jego grób. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski, który powiedział, że męczeńska śmierć ks. Jerzego wpisuje się w chrześcijańskie ideały narodowe, którym Kościół wytrwale towarzyszy.Obchody 20. rocznicy śmierci kapelana Solidarności, zamordowanego przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa 19 października 1984 r. w wieku 37 lat, odbywały się w całym kraju. Już w styczniu Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” ogłosiła, że rok 2004 będzie w związku rokiem księdza Jerzego Popiełuszki. Rok rozpoczął się oficjalnie 2 kwietnia Drogą Krzyżową, która przeszła ulicami Żoliborza. W Warszawie i całym kraju odbywały się sympozja, spotkania i koncerty, w czasie których przypominano postać kapelana “Solidarności”. Przy kościele św. Stanisława Kostki otwarto muzeum poświęcone osobie męczennika. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczął się w 1997 r., trwał tylko 4 lata, obecnie toczy się w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Od dnia pogrzebu do grobu ks. Jerzego pielgrzymowało ponad 15 mln ludzi z Polski i zagranicy.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.