Drukuj Powrót do artykułu

Obradowała Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

07 października 2014 | 09:35 | tom (KAI) / br Ⓒ Ⓟ

“Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie” – były głównym tematem zebrania plenarnego Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, która w dniach 3 – 5 października br. obradowała w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem. Na zakończenie obrad wystosowano apel do przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu i europosłów o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych projektów legislacyjnych godzących w dobro człowieka, małżeństwa i rodzin.

Na spotkanie przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Publikujemy tekst komunikatu:

W dniach od 3 do 5 października 2014 r. odbyło się w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał „Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie”.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

· Prof. Claudine Kieda /Francja/: „ Ewolucja pojmowania praw zwierząt i praw człowieka”.
· Ks. Prof. Leszek Woroniecki SAC: „Gender – współczesna rewolucja antropologiczna”
· Ks. Piotr Ilwicki, Siostra Catherine Elizabeth Coce, Martial Codou: „Inicjatywy w Kościele francuskim służące obronie człowieka – Niewidzialny klasztor Jana Pawła II”.

Uczestnicy zebrania wyrazili zaniepokojenie współczesnymi trendami kulturowymi zmierzającymi do degradacji człowieka i jego kultury. Równocześnie odnieśli się z wielkim uznaniem wobec wszystkich zaangażowanych w obronę godności i praw człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Dużo uwagi poświęcono zadaniom, przed jakimi stoją duchowni, osoby zakonne i świeckie w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Podkreślono konieczność większego i bardziej świadomego zaangażowania ze strony laikatu w promowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, począwszy od wychowania dzieci.

Zwrócono się też z apelem do przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu i europosłów o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych projektów legislacyjnych godzących w dobro człowieka, małżeństwa i rodzin. Reprezentanci środowiska polskich emigrantów oczekują, że politycy wyznający chrześcijański system wartości, będą zdecydowanie i konsekwentnie bronić chrześcijańskiego modelu życia.

W trakcie spotkania objęto modlitwą Nadzwyczajny Synod Biskupów poświęcony tematyce rodziny, rozpoczynający się 5-go października 2014 roku.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się na początku października 2015 roku w Rzymie, w 10-tą rocznicę odejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. Obrady zakończyła Msza Święta celebrowana w intencji polskich emigrantów.

Apel:

Do członków Polskiego Parlamentu, Rządu i Polskich Europosłów

Zgromadzeni na dorocznym spotkaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, wyrażamy głębokie zaniepokojenie treścią projektów legislacyjnych w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Dlatego apelujemy o zdecydowany sprzeciw wobec ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która wbrew nazwie prowadzi do regulacji prawnych zagrażających dobru i godności człowieka.

Konwencja nie stanowi bowiem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię gender sprzeczną z prawem naturalnym i uniwersalnym dobrem człowieka. Konwencja nie wprowadza też skutecznych instrumentów pomocy ofiarom przemocy.

Odnosi się wrażenie, że treść Konwencji służy rozmywaniu naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Z uwagi na te i inne bardzo poważne zastrzeżenia, kierując się troską o przyszłość narodu polskiego, zwracamy się z apelem o głosowanie przeciwko przyjęciu wspomnianego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy i promowanie takich rozwiązań prawnych, które będą mieć na celu dobro rodziny i narodu.

Ks. Krzysztof Tyliszczak Prof. dr. hab. inż Piotr Małoszewski
Sekretarz Generalny Wiceprzewodniczący Rady

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Obradowała Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

23 lutego 2014 | 11:51 | (KAI) / br Ⓒ Ⓟ

Analiza stanu duszpasterstwa polskiej emigracji, przygotowanie tematyki i programu najbliższego zebrania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się we Francji oraz wyzwania duszpasterskie w obliczu zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku i 1050. rocznicy Chrztu Polski – były tematami obrad Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Spotkanie odbyło się w dniach 21 – 23 lutego 2014 roku, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

Komunikat Prasowy


W dniach 21 – 23 lutego 2014 roku, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej / PRDEZ /.
PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stefan Wylężek – Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec– Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak – Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż – Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń – Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.
Obradom PRDEZ przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W obradach uczestniczył także Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu i ks. Prałat Piotr Żendzian, Prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA.

Przedmiotem obrad było analiza stanu duszpasterstwa polskiej emigracji, przygotowanie tematyki i programu najbliższego zebrania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się we Francji – w La Ferte sous Jouarre w dniach od 3 do 5 października br. oraz wyzwania duszpasterskie w obliczu zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku i 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Refleksją objęto także przesłanie papieża Franciszka z okazji wizyty biskupów polskich ad limina apostolorum.

Uczestnicy obrad wzięli również udział w koncercie w Teatrze Narodowym dedykowanym pamięci śp. ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Ks. Krzysztof Tyliszczak
Sekretarz Rady

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Obradowała Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

14 października 2012 | 14:23 | (KAI/PRDEZ) / pm Ⓒ Ⓟ

W dniach 12 – 14 października 2012 r. odbyło się w Zakopanem, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Przybyli na nie księża rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z Europy. Tegoroczny temat spotkania brzmiał: „Zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej w duszpasterstwie polonijnym”. Delegaci zgodnie podkreślali, że zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej jest nierozerwalnie związane z poziomem wiary, a zatem między innymi jest uzależnione od aktywności duszpasterskiej. Wśród różnych form duszpasterskich szczególną uwagę poświęcono duszpasterstwu małżeństw i rodzin oraz młodzieży.

Publikujemy komunikat prasowy po spotkaniu PRDEZ:

W dniach 12 – 14 października 2012 r. odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” w Zakopanem, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli Księża Rektorzy, Duchowni, Siostry Zakonne i Świeccy z Europy. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał „Zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej w duszpasterstwie polonijnym”.

W związku z przypadającą w tym roku 20 rocznicą powołania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, wspomniano działaczy PRDEZ – szczególnie przypomniano zasługi ks. abp Szczepana Wesołego, który powołał Radę do istnienia oraz zmarłego w 2004 r. śp. Olgierda Stepana, wieloletniego wiceprzewodniczącego Rady.

W trakcie obrad, wysłuchano dwóch referatów: dr. Andrzeja Pawłowskiego i ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża poświęconych „wymiarom kultury chrześcijańskiej w życiowej przestrzeni polskich emigrantów”. Delegaci zgodnie podkreślali, że zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej jest nierozerwalnie związane z poziomem wiary, a zatem między innymi jest uzależnione od aktywności duszpasterskiej. Wśród różnych form duszpasterskich szczególną uwagę poświęcono duszpasterstwu małżeństw i rodzin oraz młodzieży.

Zebrani uczestnicy w zdecydowany sposób podkreślili znaczenie ośrodków Polskich Misji Katolickich które stanowią wypróbowaną strukturę pracy duszpasterskiej służąc nie tylko zachowaniu wiary, ale chrześcijańskiej tożsamości Polaków w Europie.

Uczestnicy obrad wzięli także udział w uroczystościach fatimskich w Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach.

Ustalono, że następne zebranie Rady odbędzie się w październiku 2013 w Budapeszcie.

Ks. Krzysztof Tyliszczak SChr

Sekretarz Generalny

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.