Drukuj Powrót do artykułu

Oceny z religii od nowego roku szkolnego będą wliczane do średniej

13 lipca 2007 | 13:55 | awo//mam Ⓒ Ⓟ

Stopnie z religii, etyki lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych będą wliczane do średniej ocen. Dziś minister edukacji narodowej Roman Giertych podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Stopnie z religii, etyki lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych będą wliczane do średniej ocen. Dziś minister edukacji narodowej Roman Giertych podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Podpisane dziś rozporządzenie dotyczy m.in. wliczenia stopnia z religii oraz z etyki do średniej ocen. Uzupełnia ono rozporządzenie z dn. 30 kwietnia.

“Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę , do średniej ocen, o której mowa w ust. 4 wlicza siętakże roczne oceny uzyskane z tych zajęć” – czytamy w podpisanym dziś przez wicepremiera Giertycha rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie od nowego roku szkolnego – 1 września 2007.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.