Drukuj Powrót do artykułu

Ołtarzew: sympozjum o następstwach Jubileuszu Chrztu Polski

19.05.2017 , dg SAC, Ołtarzew, 19-05-2017 Ⓒ ℗

Międzynarodowe Sympozjum pt. Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywa się w dniach 18-19 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy. Organizatorami są pallotyńskie seminarium oraz Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr mówił o elementach tożsamości polskiej inspirowanych chrześcijaństwem. Podkreślił, że proces zapoczątkowany w 966 roku trwa i domaga się nieustannej refleksji.

Prelegent wykazał także skutki dalekosiężne Chrztu Polski, którymi były m.in. pokonanie reakcji pogańskiej XI w., integracja społeczności czasu rozbicia dzielnicowego, kształtowanie języka polskiego, a także przyczynienie się do odzyskania podmiotowości Polski w drugiej części XX w.

Referat pt. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego jako owoc Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel. Wskazał, że lektura Biblii we wspólnocie chrześcijańskiej jest przestrzenią kształtowania żywej relacji do Chrystusa. Narodowe Czytanie Biblii ma na celu doprowadzenie wiernych do rozmowy z Bogiem, do osiągnięcia zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, do powstawania i wzrastania wspólnoty wiary oraz do praktykowania życia zgodnego z Bożym planem. Lecz najważniejszym celem jest wzbudzenie miłości do Słowa Bożego – podkreślił ks. prof. Wróbel.

Mszy św. w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów był ks. dr Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W homilii powiedział, że patrząc na historię 1050 lat możemy zauważyć ciągły rozwój – od niepozornej decyzji Księcia Mieszka aż po dziś dzień.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.