Opinie

09:52 / 12-02-2018

Niewidzialna rana

Handel ludźmi i współczesne niewolnictwo zbierają dziś żniwo w postaci ok. 40 mln ofiar we wszystkich krajach świata. Są drugą najbardziej dochodową działalnością przestępczą. Handel ludźmi to też wielka, choć niewidzialna rana współczesnego Kościoła. Niewidzialna – po pierwsze dlatego – że ofiary tego procederu często nie mają odwagi opowiedzieć o krzywdzie, której doświadczyły, przez co […]

11:57 / 07-02-2018

Dialog polsko-żydowski nie może zostać bezmyślnie zerwany

Dialog nie może zostać bezmyślnie zerwany – powiedział KAI abp Wojciech Polak komentując obecny kryzys w relacjach polsko-żydowskich. Prymas Polski podkreślił, że ludzie wierzący – Żydzi i chrześcijanie – powinni obecnie modlić się o pojednanie i dialog.

11:03 / 07-02-2018

Nie widzę możliwości przybycia papieża do Rosji

Rosyjskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na wizytę papieża Franciszka – uważa ks. Igor Kowalewski. „Wyrażam moją osobistą, prywatną opinię, nie widzę możliwości przybycia papieża do Rosji” – mówi sekretarz generalny Konferencji Biskupów Rosji. „Po co się spieszyć?” Zdaniem sekretarza generalnego episkopatu Rosji wizyta papieża w Moskwie przydałaby się rosyjskiemu społeczeństwu. „Ale nie sądzę, że dzisiaj” […]

12:37 / 05-02-2018

Ludzie z Góry Tabor

Doroczne obchody Dnia Życia Konsekrowanego były okazją do przyjrzenia się i podsumowania roli zakonników i zakonnic, jaką odgrywają nie tylko w Kościele, ale także w całym społeczeństwie. Przytaczane statystyki robią wrażenie. Około 30 tys. osób (12 – ojców i braci, 18 – sióstr) wykonuje pracę, którą mogliby się podzielić z wieloma instytucjami. Zakonnicy ewangelizują, sprawują […]

11:31 / 05-02-2018

Walentynkowy post

W tym roku środa popielcowa wpada w dzień zakochanych, czyli walentynki. To znamienne, bo religia chrześcijańska, będąc religią miłości, uczy, że miłość żąda ofiary, a tam gdzie zaczyna się prawdziwą miłość, pojawi się też i cierpienie. Każdy chrześcijanin, który stara się naśladować Chrystusa ukrzyżowanego, tylko przez ofiarę daje pełne świadectwo miłości Boga i bliźniego. Tegoroczne walentynki […]

09:51 / 30-01-2018

A jednak Kościół żyje…

Wbrew alarmistycznej tezie o. Ludwika Wiśniewskiego OP, że „na naszych oczach umiera w Polsce chrześcijaństwo”, rzeczywistość temu przeczy. Kościół na ziemi polskiej – choć nie wolny od słabości i wewnętrznych napięć – jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie. A tradycja chrześcijańska stanowi wciąż integralny element naszej kultury narodowej. Zawdzięczamy to faktowi, że od czasu […]

16:01 / 26-01-2018

Ekumenizm to misja

Istnieje ścisły związek między misją a ruchem ekumenicznym, gdyż od początku swojego istnienia ekumenizm był zarazem ruchem misyjnym – przypomina kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W artykule zamieszczonym na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” podkreśla, że misja i ekumenizm wzajemnie się potrzebują i wspierają. Kościół misyjny jest z natury Kościołem […]

23:28 / 24-01-2018

Ekologia integralna w Amazonii i Puszczy Białowieskiej

Ekologia integralna to ogłoszony w encyklice „Laudato si” projekt papieża Franciszka. Jest katolicką próbą odpowiedzi na trudne wyzwania XXI wieku, gdy widzimy zaburzone relacje pomiędzy człowiekiem, światem i Bogiem oraz głębokie zranienia więzi wspólnotowych. Proponujemy zatem projekt, który ma wymiar społeczny, ekologiczny, pedagogiczny i duchowy. Ten projekt mocno zabrzmiał w czasie niedawnej pielgrzymki Franciszka do Chile […]

17:35 / 24-01-2018

Świętość czy służba? Szczęście czy sukces?

Jest jasne, że wszyscy ludzi chcą być szczęśliwi. Czy również jasne jest, że wszyscy chcą osiągnąć sukces? Odpowiedź nie jest oczywista, ponieważ pojęcie sukcesu związane jest z uznaniem przez innych. Mogę być szczęśliwy, a nie być człowiekiem sukcesu”. Istnieje sporo ludzi sukcesu, którzy nie bywają szczęśliwi.   Lubię oglądać po angielsku TED związane z wychowaniem. […]

16:59 / 23-01-2018

Papież obrońcą ludów i Amazonii

Bezspornie głównym punktem 22. zagranicznej podróży Franciszka były spotkania z ludami tubylczymi w Chile i Peru. Problem ich dyskryminacji i prześladowań przewijał się w wielu papieskich wystąpieniach zarówno do władz, jak i zwierzchników Kościoła. W Chile papież ujął się zwłaszcza za ludem Mapuczów, który od lat domaga się przyznania należnych mu praw i zwrotu ziem […]

1 2 3 268
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.