Drukuj Powrót do artykułu

Opole: 25 lat temu otwarto pierwszą Stację Opieki Caritas

10 października 2017 | 17:03 | hh | Opole Ⓒ Ⓟ

Stacja Opieki Caritas na terenie diecezji opolskiej opiekuje się rocznie 13 tys. pacjentów. Otworzono ją dokładnie 25 lat temu – 10 października 1992 roku. Opolskie Caritas współpracuje z samorządami lokalnymi województwa opolskiego i częściowo śląskiego, a także z NFZ w Opolu i Katowicach.

Zdaniem dyrektora opolskiej Caritas, ks. dr. Arnolda Drechslera, rodzina jest największym świadczeniodawcą usług pielęgnacyjnych w systemie ochrony zdrowia. – Wsparcie i opieka udzielana osobom chorym i starszym w domach, przewyższa wielokrotnie ilość usług wykonywanych we wszystkich placówkach opiekuńczych i leczniczych, stacjonarnych i dziennych, razem wziętych – stwierdza.

– Z punktu widzenia kultury, która akceptuje i ceni starość, jak również z perspektywy potrzeb psychicznych człowieka, rodzina jako miejsce, w którym człowiek czuje się u siebie, pośród krewnych i przyjaciół, jawi się jako środowisko najlepsze i naturalne do przeżywania choroby i starości – podkreśla ks. Drechsler.

Jednocześnie zaznacza, że odpowiedzialne i mądre decyzje państwa, dotyczące opieki zdrowotnej, „powinny stawiać opiekę domową, ambulatoryjną na pierwszym miejscu przed szpitalną, stacjonarną.” – Rozwiązania takie muszą być jednak komplementarne, tzn. muszą być powiązane z wszystkimi elementami systemu ochrony zdrowia – dodaje.

Według dyrektora Caritas, z praktykowania opieki ambulatoryjnej przed opieką stacjonarną, wynika wyraźne przełożenie ciężaru z placówek leczniczo-opiekuńczych na środowisko domowe pacjenta. – Zasada skracania czasu pobytu pacjenta w szpitalu bardziej niż dotąd wciąga rodzinę w organizowanie i finansowanie opieki medycznej i pielęgnacji – przyznaje.

– Model komplementarnej opieki pielęgnacyjnej, w którym rodzina pozostanie dla człowieka podstawową instytucją i środowiskiem przeżywania choroby i starości, zakłada istnienie niezawodnego i dostępnego systemu opieki ambulatoryjnej. System ten musi chronić i wspierać rodzinę w duchu zasady pomocniczości, jako istotny filar opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i chorymi. Filar ten pozostawiony samemu sobie łatwo może się załamać, co spowoduje tylko negatywne skutki dla polityki państwa” – przestrzega ks. Drechsler.

Rocznie 150 pielęgniarek Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej wykonuje ponad 300 tysięcy wizyt domowych u 13 tysięcy pacjentów. W 1995 r. Komisja Zdrowia Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego wyraziła opinię, że praca Stacji Opieki Caritas jest najskuteczniejszą i najtańszą formą leczenia przewlekle chorych. W przekonaniu komisji działalność stacji wyprzedziła reformę podstawowej opieki zdrowotnej i pomocy doraźnej w kraju.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.