Drukuj Powrót do artykułu

Otwierajcie serca na działanie miłości miłosiernej

26 grudnia 2015 | 10:08 | am / mz Ⓒ Ⓟ

Podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia otwierajcie swoje serca na działanie miłości miłosiernej – powiedział abp Sławoj Leszek Głódź w słowie na Boże Narodzenie.

Jak dodał, „czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia niech stanie się także wezwaniem do przemiany, do swoistego czyszczenia z osadów pleśni naszego życia wspólnotowego, społecznego, obywatelskiego, politycznego”.

W tym roku, jak przypomniał metropolita gdański, radość Świąt Bożego Narodzenia, zbiega się z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia.

– Podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku, mamy w szczególny sposób kontemplować tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Jest ona drogą, „która – jak to ujął Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae vultus – łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu” – powiedział metropolita gdański. Dodał, że „Jubileusz Miłosierdzia ma w nas utwierdzać i pogłębiać prawdę o tym, że Bóg Ojciec jest „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 6), także o tym, że swe miłosierdzie objawił w tajemnicy Chrystusa, który jest „obliczem miłosierdzia Ojca”. Bowiem kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9).

Ten rok – jak podkreślił abp Głódź – wzywa wspólnotę Kościoła i wspólnotę narodu do podjęcia poważnego, do głębi przemyślnego i konsekwentnego wysiłku, którego celem jest nasze nawrócenie, wyznanie grzechów, pokuta, skrucha, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie za doznane zło. – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia to wezwanie do przemiany naszych serc, do porządkowania sumień, do duchowego wzrostu – powiedział. – To także czas szczególnej łaski, jaką ofiaruje nam nasza pełna miłosierdzia i dobroci Matka – Kościół Katolicki i Chrystusowy Namiestnik, Ojciec Święty Franciszek – podkreślił abp Głódź.

– To z Jego woli Porta sancta – Drzwi Święte, otwierane do tej pory z okazji Roku Jubileuszowego w czterech rzymskich bazylikach, zostały uroczyście otwarte w katedrach biskupich, w wybranych świątyniach w całym Kościele powszechnym. Także w naszej oliwskiej katedrze, także w siedemnastu innych świątyniach i kaplicach gdańskiej archidiecezji. Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia – otwarte ku Bogu, który przebacza i ofiaruję nadzieję czekają na was przez cały rok – przypomniał.

– Pielgrzymujcie ku nim, przekraczajcie je, wstępujcie w przestrzeń łaski, przebaczenia, pojednania. Czeka tam na was Bóg bogaty w miłosierdzie. Z rozrządzenia Ojca Świętego, przekraczając Bramy Miłosierdzia można uzyskać odpuszczenie grzechów. Winno się to łączyć z uczestnictwem we Mszy świętej, z Sakramentem Pojednania, wyznaniem wiary, modlitwą w intencji Ojca Świętego, refleksją nad miłosierdziem – wskazał metropolita gdański. Jak dodał, „z Bram Miłosierdzia nieść się będzie wołanie: Przychodźcie! Skierowane także do tych, którzy znaleźli się poza wspólnotą wiary, zwątpili, zamknęli serca na głos Chrystusa”.

– Czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia niech stanie się także wezwaniem do przemiany, do swoistego czyszczenia z osadów pleśni naszego życia wspólnotowego, społecznego, obywatelskiego, politycznego – powiedział.

Abp Głódź podkreślił, że „to wielka potrzeba naszego czasu. – Nie trzeba jej a prori przekreślać, bezlitośnie atakować i kpić, odbierać jakiekolwiek szanse. To przecież wola obywateli ojczyzny wykreśliła granicę dla pustych słów, niespełnionych obietnic, manipulacji, cynicznych gier, rozrywania tkanki społecznej, antagonizowania wspólnoty narodu. Jej werdykt przypomniał także o tym, że polityka jest kwestią moralności. Że bezinteresowna służba narodowej wspólnocie tworzy etos ludzi służby publicznej – wskazał metropolita gdański. Jak podkreślił, „to jest zasada kardynalna, przejrzysta i zobowiązująca. Stanowi nie tylko rękojmię społecznego ładu, także podstawę podejmowanych projektów i zobowiązań wobec polskiej wspólnoty, tych doraźnych, także tych, które wybiegają dalej, ku Polsce jutra”.

Zdaniem metropolity gdańskiego, trzeba o tym mówić w dniach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w dniach w których ze szczególną siłą uzewnętrznia się obowiązek pojednania i przebaczenia. – Trzeba te polskie dylematy, napięcia, wręcz potępieńcze swary przenieść przez Bramę Miłosierdzia. Przyłożyć do nich Jego miarę. W Bogu bogatym w miłosierdzie odnajdywać nadzieję na przemianę serc i sumień, na wygaszenie rujnujących tkankę społeczną konfliktów, na lepszą przyszłość, na odnawianie i utwierdzanie wartości polskiej wspólnoty. A jest to wielkie zadanie i wyzwanie. To testament zostawiony naszemu narodowi przez św. Jana Pawła II. Wciąż niewypełniony, odsuwany z pierwszej linii polskiego życia – podkreślił.

Wezwał, by w tych „błogosławionych świątecznych dniach, w aurze Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”, pamiętać o tym szczególnym wymiarze miłości miłosiernej i współczującej, której adresatem są konkretni ludzie. – To w postawie do nich weryfikuje się wiarygodność naszych parafialnych wspólnot, naszego chrześcijańskiego życia – powiedział. – Bóg obecny jest w Kościele, w chorych. Bóg obecny jest w Kościele poprzez posługę Caritas. Strukturalne rozwiązania rozpalają ducha miłości miłosiernej. Oczekujemy z nadzieją na realizację tych zamierzeń – w wymiarze ustawowym – które wychodzą naprzeciw Polsce ubogiej, słabej, chorej, potrzebującej konkretnej pomocy i miłości miłosiernej, która leczy również rany marginalizacji, odrzucenia, poczucia zbędności – powiedział.

Przypomniał, że nowy rok przyniesie również dwa wielkie wydarzenia w wymiarze kościelnym i narodowym. Pierwszym z nich jest jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski. – Wracać będziemy do Mieszkowego chrztu, do biskupa Jordana, pierwszego następcy apostołów na piastowskiej ziemi, do tamtego siewu wiary, z którego Polska wyrosła i w którym trwa. A u nas, na Wybrzeżu Gdańskim, odnajdywać będziemy ślady stóp św. Wojciecha Biskupa Męczennika, Patrona naszej Ojczyzny, który do naszej nadmorskiej krainy przyniósł słowa Dobrej Nowiny – na trwanie, na wzrost, na tysiącletnią obecność – powiedział.

W dniach Jubileuszu będziemy ukazywali plon rozpoczętej w godzinie Mieszkowego chrztu, drogi Narodu i Kościoła – wiernej i ufnej, odważnej i skutecznej. Drogi ludzi, kultury, cywilizacji wyrosłej z ewangelicznego źródła, z polskiej wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Czas jubileuszowych obchodów przypomni i uświadomi, to o czym nasz czas zdaje się niekiedy z rozmysłem zapominać, że to Chrystus stoi w centrum ludzkiej historii, że to on jest źródłem historycznej i kulturowej tożsamości europejskich narodów, także narodu polskiego.

Drugie wydarzenie to Światowe Dni Młodzieży. – Znowu, jak to miało miejsce w czasie pielgrzymek do Polski św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, serce Kościoła, czas jakiś będzie biło tu, w naszej ojczyźnie, w dniach jej nawiedzenia przez Ojca Świętego Franciszka. Będziemy musieli zdać egzamin z naszej gościnności, z naszej organizacyjnej sprawności – dobrze przyjąć tysiące. I pokazać im oblicze Polski. Autentyczne. Nie zmanipulowane. Polski, która nie daje się zwieść na manowce. Idzie starym ojców szlakiem. Wierna Bogu, swej dumnej historii. Podążająca za Chrystusem drogą wskazaną przez Jego matkę – Królową polskiej Ojczyzny, Panią polskich serc – powiedział abp Głódź. Zachęcił także do wspomagania ŚDM modlitwą, ofiarą, bezpośrednim zaangażowaniem młodych.

Podczas biegu dni Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia otwierajcie swoje serca na działanie miłości miłosiernej, dar Boga. Niech towarzyszy waszej drodze.

Metropolita gdański złożył życzenia poszczególnym grupom wiernych. – Sam doświadczyłem, jak wiecie, ciężkiej choroby. A cierpienie na co dzień jest moim udziałem i pragnę służyć jeszcze Wam i Kapłanom, na ile Bóg pozwoli. I w duchu jedności z Wiernymi i Kapłanami dzielę się opłatkiem – powiedział.

Abp Głódź zwrócił się m.in. do rodzin z archidiecezji gdańskiej mówiąc, że „w rodzinie realizuje się tajemnica macierzyństwa, jego piękno i wielkość”. – Kierujcie wasze modlitwy ku Matce Bożej z Matemblewa, strażniczce poczętego życia. Niech zawsze będzie przyjmowane jako Boży dar. Niech Rodziny będą promieniującym ogniskiem miłości, wiary polskiej tożsamości – podkreślił.

Ludziom pracy Wybrzeża życzył dobrych owoców pracy, wspomagania dobrych zmian i tego, co stanowi „swoisty obowiązek ludzi pracy Wybrzeża Gdańskiego – wrażliwości na jej etyczny wymiar, na jej godność, na jej współodpowiedzialność za losy ojczyzny”. – Jesteście spadkobiercami tego wielkiego poruszenia polskich serc, tej rozpoczętej tu, 35 lat temu, pracy nad pracą, która stanowiła szczególny rys tamtej odległej, w przecież wciąż obecnej w twórczy sposób na scenie polskiego życia drogi „Solidarności” – podkreślił abp Głódź.

Młodych zachęcił, aby dali „świadectwo wiary i przywiązania do wartości ojczystych podczas Światowych Dni Młodzieży”. – Niech was z Polski nie ubywa. Niech włodarze ojczyzny nie szczędzą starań, aby młodym Polakom zapewnić godne warunki rozwoju i pracy. Jesteście Polsce potrzebni. Pamiętajcie o tym – powiedział.

Zwrócił się także do weteranów i kombatantów. – Winni jesteśmy wam szacunek i część. Za waszą drogę, za niezłomną postawę, za świadectwo życia znaczone często więzienną celą i życiem obywateli drugiej kategorii. To z myślą o was rozbrzmiewa często i okrzyk: Cześć i chwała bohaterom. Zasłużony, godny przypomnienia w tym szczególnym dniu – powiedział abp Głódź.

Metropolita gdański zachęcił do podtrzymywania tradycji kolędowania, mówiąc, że kolędy są „naszym dobrem narodowym”. – Żaden z krajów, także Unii Europejskiej, nie może się poszczycić takim bogactwem. To są nasze srebra narodowe od wieków. Dobro kultury wyrosłe z wiary Ojców tej prostej, wiejskich Pasterzy i Aniołów, obozowych i z łagrów, wolnościowych i niepodległościowych, żeby żadna „czarodziejka… nie stawała się czarownicą” (Ks. Jan Twardowski). Nam potrzeba nie boju, lecz pokoju. Trzeba mocy „w dobrych radach, w dobrym bycie” dlatego „śpiewajcie i grajcie Mu, Małemu” – zakończył abp Głódź.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.