Drukuj Powrót do artykułu

Papież ogłosił list apostolski o różańcu

16 października 2002 | 12:44 | jmr //mr Ⓒ Ⓟ

Jan Paweł II ogłosił list apostolski o różańcu “Rosarium Virginis Mariae”. Papież zachęca do odmawiania tej modlitwy, dodaje do niej nową część i ogłasza Rok Różańca.

List został ogłoszony 16 października, dokładnie w 24. rocznicę pontyfikatu.

*Rok Różańca*
Ojciec Święty przypomina, że znaczenie różańca podkreślali liczni jego poprzednicy, zwłaszcza Leon XIII, bł. Jan XXIII i Paweł VI. Ten ostatni zwracał uwagę – w adhortacji “Marialis cultus”, że różaniec, będąc modlitwą maryjną, ma charakter ewangeliczny i skoncentrowany jest na Chrystusie.
Papież mówi też o znaczeniu *modlitwy różańcowej w swoim życiu*, od najmłodszych lat, co przypomniała mu pielgrzymka do Ojczyzny i odwiedziny w Sanktuarium w Kalwarii. Podkreśla, że już u początków pontyfikatu wskazywał na różaniec jako swoją ukochaną modlitwę, która jest jakby komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II.
Teraz, po doświadczeniach Wielkiego Jubileuszu i po ogłoszeniu listu “Novo millennio ineunte” chce rozwinąć refleksję o różańcu, która jest niejako *maryjnym ukoronowaniem* listu wprowadzającego w nowe stulecie.
Zachęcając do odmawiania różańca Papież zwraca uwagę, że jest ono “kontemplowaniem z Maryją oblicza Chrystusa”. Żeby uwydatnić tę zachętę i uczcić zbliżającą się 120. rocznicę encykliki Leona XIII o różańcu, Jan Paweł II ogłasza czas od października 2002 do października 2003 Rokiem Różańca.

*Motywy*
Ojciec Święty wymienia kilka powodów, które skłoniły go do napisania dokumentu nt. różańca. Pierwszy to “pilna potrzeba stawienia czoła pewnemu *kryzysowi tej modlitwy*”. Ów kryzys ma swoje korzenie w tym, że pomniejszano niekiedy znaczenie różańca, niesłusznie przeciwstawiano go liturgii, a czasem także uważano, że jest przeszkodą na drodze ekumenizmu. “Różaniec na nowo odkryty we właściwy sposób jest pomocą, a bynajmniej nie przeszkodą dla ekumenizmu” – stwierdza Papież.
Najważniejszym motywem zachęty do odmawiania różańca “jest fakt, że stanowi on bardzo wartościowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku *kontemplacji chrześcijańskiego misterium*”, który Papież wskazał już wcześniej jako “pedagogikę świętości”.
Inne motywy, to – zwłaszcza wobec zagrożeń widocznych po tragedii 11 września – “pilna potrzeba *wołania do Boga o dar pokoju*” oraz potrzeba *modlitwy w intencji rodziny*, zagrożonej “na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność”.

*Kontemplować Chrystusa z Maryją*
Taki tytuł nosi pierwszy rozdział papieskiego listu. Ojciec Święty ukazuje w nim Maryję jako wzór chrześcijańskiej kontemplacji i różaniec, który, “wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną”. Podkreśla nawet – za Pawłem VI – że różaniec pozbawiony tego charakteru mógłby stać się “bezmyślnym powtarzaniem formuł” i sprzeczną z duchem Ewangelii gadatliwością.
Wierni odmawiając różaniec powinni *wspominać z Maryją życie Chrystusa*. Różaniec, jako medytacja o Chrystusie z Maryją, jest – zdaniem Papieża – zbawienną kontemplacją. “Zagłębianie się, tajemnica po tajemnicy, w życie Odkupiciela sprawia bowiem, że to co On zdziałał, a liturgia aktualizuje, zostaje dogłębnie przyswojone i kształtuje egzystencję”.
Papież przypomina, że Kościół sięgał po różaniec w trudnych chwilach szerzenia się herezji. I dziś, “wobec nowych wyzwań”, modlitwa ta jest niezbędnym narzędziem “każdego dobrego głosiciela Ewangelii”

*Nowe tajemnice różańca*
W drugim rozdziale Listu “Tajemnice Chrystusa, Tajemnice Matki” Ojciec Święty wspomina, że różaniec bywa nazywany “streszczeniem Ewangelii”. W zatwierdzonej dotychczas formie zawierał tylko wybór niektórych tajemnic życia Chrystusa podyktowany schematem, w którym 150 “Zdrowaś Maryjo” odpowiadało 150 Psalmom.
“Uważam jednak – napisał Ojciec Święty – że aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca, stosowne byłoby uzupełnienie, które – pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot – pozwoliłoby objąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką. W tych właśnie tajemnicach kontemplujemy ważne aspekty Osoby Chrystusa jako Tego, który definitywnie objawił Boga”.
Dodanie tajemnic życia publicznego – zdaniem Ojca Świętego – w jeszcze pełniejszy sposób ukaże różaniec jako “streszczenie Ewangelii”. “To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy – napisał Papież – ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem, jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały”.
Nowe tajemnice nazwał Ojciec Święty “tajemnicami światła”. Podobnie jak w innych częściach różańca jest ich pięć:
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie;
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie;
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;
4. Przemienienie na górze Tabor;
5. Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice światła Papież umieścił chronologicznie, czyli bezpośrednio po radosnych, które kończą się odnalezieniem dwunastoletniego Jezusa w świątyni, a przed tajemnicami bolesnymi, które ukazują mękę Chrystusa.

*Co wyrażają “tajemnice światła”*
Ojciec Święty krótko komentuje każdą z nowych tajemnic.
. W pierwszej Bóg Ojciec ogłasza Chrystusa swoim “Synem umiłowanym, a Duch Święty zstępuje na Niego, powołując Go do przyszłej misji”.
. Druga to początek znaków – Chrystus “przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę”.
. Trzecia to “nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością. Papież podkreśla, że tę “tajemnicę miłosierdzia” Chrystus będzie realizował aż do skończenia świata, “szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania”.
. Czwarta tajemnica – przemienienie, to ukazanie chwały Bóstwa Chrystusa i przygotowanie uczniów do przeżycia męki.
. Piąta tajemnica światła ukazuje ustanowienie Eucharystii, która jest “sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego”. “Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając ‘aż do końca’ świadectwo swej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze”.
Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Kanie – “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – stanowią maryjne tło wszystkich tajemnic światła, czyli życia publicznego Chrystusa. Papież wyjaśnia też, “że każda tajemnica różańca, stając się przedmiotem dobrej medytacji, rzuca światło na misterium człowieka”.

*Kiedy i jak odmawiać tajemnice*
Trzeci rozdział Listu “Dla mnie żyć to Chrystus” przynosi wiele papieskich wskazań, jak odmawiać różaniec.
Papież przestrzega, że *niezrozumienie istoty zachodniej medytacji i kontemplacji prowadzi czasem chrześcijan do ulegania wpływom innych religii*. Wyjaśnia więc znaczenie słów i rozważania tajemnic w różańcu.
Podkreśla, że kiedy okoliczności na to pozwalają, należy sięgnąć do tekstów biblijnych związanych z poszczególnymi tajemnicami. Wsłuchać się w Słowo Boże w milczeniu, a dopiero potem przystępować do odmawiania kolejnego dziesiątka.
Papież przypomina różne sposoby odmawiania różańca i nalega, by także słowa modlitw wypowiadać ze zrozumieniem ich znaczenia. Na przykład, żeby podkreślać imię Jezus, stanowiące centrum dwóch części wielokrotnie powtarzanej modlitwy maryjnej.
Zachęca, by w modlitwie korzystać z ikon, obrazów, które pomagają w kontemplacji. Sama koronka – pisze – nie jest przedmiotem, który służy do odliczania kolejnych “Zdrowaś Maryjo”. Ona “zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy”.
Ojciec Święty konkretyzuje też w jakie dni odmawiać nowe tajemnice. Dotychczas w poniedziałki i czwartki odmawiało się tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w środy, soboty i niedziele – chwalebne. Papież proponuje, by na sobotę, która tradycyjnie jest dniem maryjnym, przenieść “drugie w ciągu tygodnia rozważanie ‘tajemnic radosnych’, w których wyraźniejsza jest obecność Maryi. Czwartek pozostaje w ten sposób wolny właśnie na medytację ‘tajemnic światła'”.
W zakończeniu Listu Ojciec Święty raz jeszcze podkreśla, że skuteczności modlitwy różańcowej zawierza sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny. Zachęca też, żeby różaniec był odmawiany nie tylko w intencji rodzin, ale jako *wspólna modlitwa rodzin* – rodziców i dzieci.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.