Drukuj Powrót do artykułu

Polscy biskupi na Adwent 2008

30 listopada 2008 | 09:34 | lk/ks. an/eb/ks. mf/rm/mj/ks. mc/zas/a. Ⓒ Ⓟ

Mobilizacja sumień, by budować cywilizację miłości, wierność nauce Kościoła nt. życia ludzkiego, ekologia i troska o zdrowie fizyczne i duchowe, wolontariat, adopcja – to niektóre tematy podjęte w listach polskich biskupów na tegoroczny Adwent.

Abp Nycz i abp Hoser w liście na Adwent: potrzeba mobilizacji sumień, by budować cywilizację miłości “Dzisiaj potrzeba wysiłku, i mobilizacji sumień aby wprowadzać w czyn wielką strategię obrony życia i razem budować cywilizację miłości” – piszą abp Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser we wspólnym liście na Adwent do wiernych archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Podkreślają w nim, że rodzina jest “głęboką wspólnotą życia i miłości, sanktuarium życia, gdzie jest ono przyjmowane i chronione przed licznymi atakami”. List zostanie odczytany we wszystkich kościołach obu diecezji 30 listopada, pierwszą niedzielę Adwentu. Arcybiskupi warszawscy przypominają w liście, że Adwent to okres liturgiczny, w którym wierni uświadamiają sobie, iż całe ich ziemskie życie jest oczekiwaniem na pełnię życia z Bogiem. W okresie tym należy być wrażliwym na “obecność Chrystusa, który codziennie przychodzi do nas w bliźnich, a szczególnie w potrzebujących pomocy”.

Abp Nycz i abp Hoser przypominają także o początku nowego roku duszpasterskiego, którego hasłem będą słowa “Otoczmy troską życie”. “Chcemy nie tylko przypominać o licznych zagrożeniach, jakie dla życia niesie współczesna cywilizacja, ale przede wszystkim pragniemy ukazywać piękno życia. Trzeba, aby każdy człowiek odkrył, że życie jest darem Boga, umiał się nim zachwycić i chciał żyć otaczając szacunkiem nie tylko własne życie, ale także życie innych ludzi i całego stworzonego świata” – podkreślają hierarchowie. W liście do wiernych arcybiskupi zwracają uwagę na nauczanie Kościoła odnoszące się do małżeństwa i rodziny. “Rodzina jest głęboką wspólnotą życia i miłości, jest sanktuarium życia, gdzie jest ono przyjmowane i chronione przed licznymi atakami. Dzisiaj potrzeba wysiłku, i mobilizacji sumień aby wprowadzać w czyn wielką strategię obrony życia i razem budować cywilizację miłości” – piszą abp Nycz i abp Hoser.

“Pamiętajmy nie tylko o fizycznym życiu człowieka, ale także o jego życiu duchowym. Ono również potrzebuje ożywienia, oczyszczenia i uświęcenia” – przypominają arcybiskupi, dodając, że wierni powinni ponadto zwracać większą uwagę otaczających ich świat przyrody, dostrzegać “potrzebę poszanowania tej rzeczywistości”, odrzucając przy tym ideologie, które “usiłują zatrzeć granice miedzy człowiekiem, a zwierzętami”. “Wszystkim nam potrzeba ekologicznej wrażliwości, aby mądrze władać przyrodą i zachować jej życiodajne piękno dla następnych pokoleń” – dodają abp Nycz i abp Hoser.

Przypominając o zakończonym niedawno w Rzymie Synodzie Biskupów, arcybiskupi warszawscy zachęcają w liście wiernych do “odkrywania na nowo bogactwa Objawienia zawartego w Piśmie Świętym”. “Niech Słowo Boże oświetla ścieżki życia każdego z nas, niech pomaga wchodzić w głęboki dialog z Bogiem” – piszą. “Potrzebujemy również solidnej i stałej formacji intelektualnej. Temu niech służy katecheza na wszystkich poziomach, lektura książek o tematyce religijnej oraz prasy katolickiej, która w naszą szarą codzienność wnosi światło Ewangelii i pomaga budować żywy Kościół” – dodają metropolita warszawski i biskup warszawsko-praski. Na zakończenie listu arcybiskupi informują, że od niedzieli 30 listopada we wszystkich parafiach obu diecezji po raz pierwszy wspólnie będą kolportowane trzy tygodniki katolickie: “Niedziela”, “Gość Niedzielny” i “Idziemy”.

List pasterski abp. Kazimierza Nycza i abp. Henryka Hosera odczytany zostanie we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej w niedzielę 30 listopada. Bp Mering zachęca do świadomej wierności nauce Kościoła nt. życia ludzkiego Do świadomej wierności nauce Kościoła na temat życia ludzkiego zachęca bp Wiesław Mering w liście na Adwent, który czytany będzie we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej 30 listopada. Przypominając nauczanie Kościoła dotyczące godności życia ludzkiego, zwłaszcza w encyklikach “Humanae vitae” Pawła VI i “Evangelium vitae” Jana Pawła II, bp Mering odniósł się do aborcji, antykoncepcji, szacunku dla życia osób starszych oraz do zagrożeń, na jakie narażona jest współcześnie rodzina.

Bp Mering przyznał, że mimo ogromnych wysiłków podejmowanych zarówno przez Kościół, jak i różne organizacje broniące życia, zabójstwo nienarodzonego dziecka ciągle wielu ludziom kojarzy się jako prawo przysługujące kobiecie, a nie jako zbrodnia odebrania życia poczętemu i zupełnie bezbronnemu człowiekowi. Potężne korporacje zainteresowane zyskami potrafiły wmówić, że płciowość człowieka stanowi źródło zabawy i rozrywki zupełnie oderwanych od odpowiedzialności. Młodym ludziom proponuje się taki styl życia, w którym egoizm, doznania i przyjemności stają się najważniejsze. „Być może nauka Jezusa nigdy nie cieszyła się aprobatą wszystkich; skoro jednak zauważamy, że Europa umie bardzo skutecznie walczyć o prawa rozmaitych mniejszości, trzeba ufać, że zmieni też nastawienie do chrześcijan, Kościoła i uwzględni prawa nas, ludzi wierzących. Razem z wieloma Europejczykami wołamy: stop aborcji!” – pisze biskup włocławski i przypomina, że Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo aborcji. Bp Mering analizuje także szerzone z upodobaniem przez proaborcyjne środowiska przekonanie, że upowszechnienie antykoncepcji zmniejsza liczbę aborcji.

Przypominając nauczanie Jana Pawła II bp Mering podkreśla, że antywartości wszczepione w mentalność antykoncepcyjną sprawiają, że pokusa aborcji staje się jeszcze silniejsza, jeżeli dojdzie do poczęcia niechcianego życia. W istocie, kultura proaborcyjna jest najbardziej rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła o antykoncepcji, gdzie w prokreacji widzi się przeszkodę dla własnego szczęścia, a poczęte dziecko uznaje za wroga (por. EV, 13). Szacunek dla świętości ludzkiego życia wyraża się też w stosunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych. Promowanie tego, co młode, silne, sprawne bp Mering nazwał biologizmem, który, kierując ludzkim postępowaniem, dowodzi niedojrzałości w przeżywaniu własnej płciowości. Stąd też apel bp. Meringa: „Zachęcam moich diecezjan, duchowieństwo i świeckich chrześcijan, do świadomej wierności wobec nauki Kościoła na temat życia ludzkiego! Jest ona niezmienna od wieków”.

Hasło tegorocznego roku duszpasterskiego kieruje uwagę w stronę małżeństwa i rodziny. Rodzina stanowi prawdziwy fundament wszelkiej troski o życie; jej rola jest wyjątkowa i niezastąpiona, zarówno w dostrzeganiu i oczekiwaniu na rodzące się życie, jak i w pomocy oraz wrażliwości na ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Wszystkich, którzy włączyli się w sprawę troski o szacunek dla życia, bp Mering poleca opiece naszego Pana i Matce Bożej z Guadalupe, obrończyni nienarodzonego życia, oraz św. Józefowi, który otoczył troską życie Pana Jezusa i pozostaje dla nas wzorem na drodze służby Ewangelii życia. Tarnów: ekologiczny list pasterski bp. Skworca na Adwent Trosce o ekologię, oraz zdrowie fizyczne i duchowe człowieka poświęcony jest list pasterski bp. Wiktora Skworca. Ordynariusz tarnowski pisze w nim, że szacunek dla ludzkiego życia jest podstawowym warunkiem budowania kultury i cywilizacji życia. List będzie czytany w kościołach diecezji 30 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu. Biskup przypomina, że troska o życie każdego i całej wspólnoty ludzkiej jest ściśle związana z ekologią. – Moralna odpowiedzialność za ochronę środowiska, spoczywa nie tylko na odpowiednich instytucjach państwowych czy samorządowych, ale także na firmach i przedsiębiorcach, których gospodarcza działalność bezpośrednio ingeruje w przyrodę. W jakimś stopniu czyni to każdy z nas, dlatego musimy uczyć się odpowiedzialnego korzystania z dobra, jakim jest świat stworzony – czytamy w liście pasterskim.

Bp Skworc dodaje, że pierwszym miejscem, w którym człowiek uczy się poszanowania życia i świata jest rodzina. „To w środowisku rodzinnym dziecko musi dostrzec i nauczyć się, że nie wolno zaśmiecać świata, że trzeba stosować się do zasad porządkujących zbieranie odpadów, musi wiedzieć, że ziemia – wspólny dom wszystkich, wymaga poszanowania” – twierdzi ordynariusz tarnowski. Hierarcha chwali edukację ekologiczną w szkołach, ale podkreśla, że na akcjach nie wolno poprzestawać. Jego zdaniem potrzebne jest tworzenie nowej mentalności, dzięki której młode pokolenie zrozumie wagę ochrony środowiska, znaczenie czystej wody i powietrza, praw świata zwierząt i roślin.

W liście pasterskim biskup pisze także o zagrożeniu dla życia środowiska naturalnego, jakim jest wzrastająca pogoń nakręcana przez agresywną reklamę – za używaniem świata, bez oglądania się na zniszczenia, jakie ona niesie dla całej przyrody. „Na naszych oczach giną kolejne gatunki zwierząt i roślin. A prorocy klęski już wieszczą, że zginie i człowiek, jeśli się nie opamięta w eksploatacji świata. Bądźmy więc ludźmi umiaru, roztropnie korzystającymi z zasobów naturalnych naszej ziemskiej ojczyzny, poczynając od poszanowania najbliższego środowiska w którym żyjemy”.

Hierarcha zaapelował także o poszanowanie własnego zdrowia. Jego zdaniem troska o zdrowie, nie powinna rozpoczynać się w poczekalni do lekarza, gdy czasem jest już za późno. Potrzebna jest bowiem świadoma profilaktyka, szanowanie i cenienie sobie własnego zdrowia i życia, zapobieganie i unikanie zagrożeń. „Niestety, nierzadko sami przykładamy rękę do tego, by niszczyć swoje zdrowie, a tym samym życie. Nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub leków o działaniu pobudzającym, by zmniejszyć stres lub poradzić sobie z obowiązkami, lekkomyślność, to tylko niektóre działania prowadzące do poważnych chorób, przynoszące niepotrzebne cierpienie i ból bliskich” – czytamy w liście pasterskim.

Ponadto bp Skworc podkreśla, że trzeba służyć przede wszystkim życiu zagrożonemu, nienarodzonemu, oraz ludziom starym i nieuleczalnie chorym, cierpiącym z powodu prześladowań, wojen, głodu i chorób. „Odpowiedzialność za życie bliźnich jest moralnym obowiązkiem chrześcijanina. Konkretny wyraz tej odpowiedzialności lub jej brak widać na naszych drogach. Tak wiele razy słyszymy apele o to, by szanować życie własne i innych użytkowników dróg. Jednak codzienne informacje o śmiertelnych ofiarach wypadków, spowodowanych głupotą kierowców, często nietrzeźwych, budzi głęboki niepokój. Musimy dołożyć starań, aby w każdym z nas wzrosła świadomość nienaruszalności ludzkiego życia, prawa każdego do szczęścia tu na ziemi i w wieczności” – apeluje hierarcha. Biskup zachęca także wiernych do ofiarnej służby życiu. Może się ona wyrażać np. poprzez codzienną, wytrwałą służbę swoim bliskim w rodzinie, przez przebaczenie i budowanie pokoju, przez oddawanie krwi, podjęcie decyzji o oddaniu narządów do transplantacji, a także przez wolontariat, opiekę nad terminalnie chorymi w hospicjach.

Abp Nowak: trzeba z mocą głosić Ewangelię życia Do czujności i gotowości na przyjście Pana, a także do obrony godności i świętości ludzkiego życia wzywa w Liście adwentowym duchowieństwo i wiernych archidiecezji częstochowskiej abp Stanisław Nowak. Trzeba czuwać i nie zasypiać uniemozliwiając działanie łaski Bożej. Tymczasem niewiarą, grzesznym życiem, obojętnością na sprawy Boże popadamy w brak czujności duchowej – pisze metropolita częstochowski. W swoim liście przypomina o nowym haśle roku duszpasterskiego w Polsce – „Otoczmy troską życie”. „To hasło będzie się wciąż w tym roku pojawiało i będzie nas mobilizowało do różnego rodzaju wysiłku na rzecz ochrony życia. Podejmiemy je w konkretnej sytuacji naszej Ojczyzny, Europy i nawet całego świata” – pisze hierarcha.

Abp Nowak przedstawia wiernym archidiecezji częstochowskiej różnorodność i bogactwo tematyki związanej z ochroną życia. „Będziemy zwracać uwagę na życie środowiska naturalnego, na ekologię, na życie fizyczne człowieka, a więc jego zdrowie i wszystko, co temu prawdziwie służy. Dostrzegać będziemy w praktyce życie psychiczne człowieka i czynić wszystko, by przez miłość bliźniego i siebie samego, chronić drugich i siebie przed stresami i wszelkiego rodzaju udręczeniami w życiu rodzinnym i społecznym. Przede wszystkim jednak radować się będziemy życiem duchowym” – czytamy w liście. „Od Boga mamy życie we wszelkich jego wyrazach i trzeba byśmy bardzo sobie je cenili i dostrzegali w nim boskie korzenie. Bardzo to jest nam potrzebne w dzisiejszych czasach, które nie bardzo chcą wiedzieć czym jest życie w świetle tego, co nam Bóg objawił. W naszej cywilizacji zmierza się przecież do „uczłowieczenia zwierząt” i „zezwierzęcenia ludzi”, a ludzie przejawiają nieraz większą miłość do zwierząt niż do ludzi” – podkreśla dalej abp Nowak.

Odwołując się do nauczania Jana Pawła II abp Stanisław Nowak nakreśla także obraz dzisiejszego społeczeństwa i wskazuje na szerzącą się „kulturę śmierci”, aborcję, manipulacje na embrionach, niewłaściwe prenatalne techniki diagnostyczne. „Te wszystkie działania przeciw życiu, muszą budzić niepokój i lęk, bo gaszą światła nadziei w Europie, a więc i w Polsce” – zauważa metropolita częstochowski. List zostanie odczytany w Pierwszą Niedzielę Adwentu we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej.

Bp Zimowski na Adwent o wolontariacie, działalności hospicyjnej oraz trosce o rodziny Życie tylko dla siebie zamyka człowieka w niebezpiecznym i niszczącym go egoizmie – przestrzega bp Zygmunt Zimowski w liście pasterskim na tegoroczny Adwent. Dlatego też zachęca wiernych do większej troski o rodziny oraz do zaangażowania w wolontariat hospicyjny. List zostanie odczytany w najbliższą niedzielę, 30 listopada we wszystkich kościołach diecezji radomskiej.

“Chcemy raz jeszcze uświadomić sobie, jak wielkim darem Bożym jest życie, zachwycić się jego pięknem, ożywić w sobie wdzięczność, a zarazem odpowiedzialność za życie własne i naszych bliskich w rodzinie, oraz za życie wszystkich naszych bliźnich i za otaczający nas świat. W tej trosce o życie nie chodzi tylko o życie biologiczne, lecz o pełnię życia – życie w łasce i przyjaźni z Bogiem” – pisze ordynariusz radomski.

Zachęcając do troski o życie rodzinne i małżeńskie bp Zimowski apeluje o zdecydowaną obronę życia poczętego. Powołując się na Jana Pawła II przypomina, że „wszyscy powinniśmy odważnie i bezkompromisowo służyć Ewangelii życia poprzez powszechną mobilizację sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia”. Hierarcha przypomina, że Kościół wzywa do budowania kultury życia, która jest znakiem sprzeciwu wobec kultury śmierci, czy raczej antykultury, w której ludzkie życie zostaje pozbawione naturalnej i nadprzyrodzonej wartości. Podkreśla, że w tej perspektywie konieczna jest mobilizacja sumień i działań, a niezastąpioną szkołą tego szacunku dla życia jest i powinna być każda chrześcijańska rodzina. “Ona jest najważniejszym środowiskiem troski o życie. Jest naturalną wspólnotą, w której życie ludzkie na każdym jego etapie powinno być chronione, otoczone szacunkiem i miłością: – podkreślił hierarcha. Biskup radomski zaapelował do wiernych o działania mające na celu różne formy pomocy rodzinie. Jego zdaniem, do najpilniejszych należy również troska o Polaków przebywających na emigracji zarobkowej, gdy w środowisku „górę biorą dążenia do osiągnięcia życiowego sukcesu za cenę rezygnacji z zasad moralnych” – Zgodnie z zawołaniem nowego roku duszpasterskiego – otoczmy więc troską życie! Czyli bądźmy świadkami cywilizacji życia i miłości nade wszystko w rodzinie i przez rodzinę.

Pamiętajmy również o tym na naszych drogach; uczyńmy wszystko, aby ludzie nie tracili tam życia w wypadkach, których częstą przyczyną są brawura, alkohol czy bezmyślność – apeluje bp Zimowski. Hierarcha wiele uwagi poświęcił także wolontariatowi i działalności hospicyjnej. Przypomniał, że stanowią one „znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego”. Być dzisiaj miłosiernym Samarytaninem oznacza być apostołem, czyli posłanym, aby słowem i czynem nieść orędzie o miłości Boga wobec tych, którzy w swojej samotności i cierpieniu nie tylko doświadczają głębokiego bólu, ale czasami także zwątpienia i poczucia beznadziei – czytamy w liście.

 

Abp Życiński w liście na Adwent zachęca do adopcji Chrześcijańska odpowiedzialność za los dzieci winna znaleźć wyraz w tworzeniu klimatu życzliwego adopcji – pisze abp Józef Życiński w liście na pierwszą niedzielę Adwentu. W dokumencie zatytułowanym „Byłem sierotą i adoptowaliście mnie” metropolita lubelski zwraca uwagę na problem bezdzietnych małżeństw i dzieci oczekujących na adopcję. „Czas adwentowego oczekiwania na przybycie Chrystusa uświadamia nam, że Bóg nierzadko zaskakuje człowieka sposobem Swego przyjścia” – pisze abp Życiński. „Także i dziś Bóg przychodzi w postaci różnej od naszych oczekiwań” dodaje, zauważając, że może przybrać postać czekającego na adopcję dziecka.

Hierarcha zwraca uwagę, że bezdzietność jest jedną z ważnych trosk, z którą boryka się wiele polskich rodzin. „Jest ona tym bardziej bolesna, że nierzadko spotyka się z niezrozumieniem najbliższego środowiska, które niesłusznie uważa bezpłodność i brak dzieci za oznakę kary Bożej lub następstwo wcześniejszych działań zawinionych przez rodziców” – pisze abp Życiński. Podkreśla, że takie opinie są teologicznie bezpodstawne i ranią tych, którym szczególnie potrzeba duchowego wsparcia. „Bezdzietność stanowi dramat rodziny, który wymaga naszej chrześcijańskiej pomocy, współczucia, solidarności, nie zaś łatwych potępień czy plotek” – zauważa.

Abp Życiński informuje w liście, że w ostatnim czasie mianował archidiecezjalnego duszpasterza małżeństw bezdzietnych, którego zadaniem będzie m.in. pomoc psychologiczna dla tych, którzy cierpią z powodu braku dzieci. Jedną z form działania ma być organizacja rekolekcji zamkniętych i dni skupienia dla takich rodzin. Funkcję duszpasterza objął ks. Grzegorz Trąbka.

Metropolita kieruje uwagę wiernych także w stronę dzieci czekających na adopcję. „Łatwiej jest gorszyć się nieślubną ciążą niż zauważyć dramat dziecka oczekującego na rodzinne ciepło” – stwierdza. Podkreśla, że małżonkowie decydujący się na adopcję są często niezrozumiani nawet przez najbliższych. „Nasza chrześcijańska odpowiedzialność za los bezradnych dzieci winna znaleźć wyraz w tworzeniu klimatu życzliwego adopcji. To właśnie w dzieciach oczekujących na adopcję przychodzi do nas bezsilny, słaby i bezradny Chrystus, który czeka na nasze ręce wyciągnięte w geście otwarcia i przyjęcia” – pisze metropolita.

Wyraża słowa wdzięczności rodzicom, którzy do grona własnych dzieci potrafili dołączyć dziecko adoptowane, a także tym, którzy zdecydowali się na tworzenie rodzin zastępczych. Abp Życiński przypomina także, że stanowisko Kościoła wobec metody in vitro nie jest przejawem „katolickiej znieczulicy serc”. „Trzeba pamiętać, że zarówno w nauczaniu Jana Pawła II, jak i w praktyce przyjmowanej obecnie przez katolików na całym świecie uznaje się godność ludzkiego embrionu i przeciwstawia tym propozycjom, w których bolesne sprawy bezdzietnych rodzin usiłuje się rozwiązywać przez zabijanie lub niszczenie zarodków” – pisze.

 

Bp Tyrawa: adwent to czas, w którym człowiek czeka na Zbawiciela „Adwent to czas, w którym człowiek czeka na Zbawiciela, dlatego że sam w życiu by sobie nie poradził” – powiedział KAI biskup Jan Tyrawa. Ordynariusz diecezji bydgoskiej dodał, że najlepszym dowodem na to, że warto zapraszać Chrystusa do swojego życia, są święci Kościoła. Hierarcha uważa, że adwent jest szczególnym okresem, ponieważ pozwala człowiekowi na nowo sobie uświadomić historię Zbawienia – tego, że świat pragnął i oczekiwał Zbawiciela. – Jeżeli człowiek jest uczciwy, to musi sobie powiedzieć, że sam z problemami i z przeciwnościami losu, wobec których życie go stawia, sobie nie poradzi. Dlatego tak jak kiedyś inni, teraz i on czeka na Chrystusa – podkreślił.

Bp Tyrawa stwierdził, że wśród największych problemów, które powodują, że człowiek doświadcza pewnej marności i niemocy, są grzech, choroba, cierpienie oraz śmierć. – To musi w człowieku budzić refleksję, że Bóg może mu pomóc. Trzeba tylko Go oczekiwać, aby mógł wejść w nasze życie tu i teraz. Tylko narodzony Chrystus może nam pomóc, wyzwalając nas z trudnych sytuacji – dodał. Na zakończenie ordynariusz diecezji bydgoskiej powiedział, że takim rozumieniem adwentu człowiek powinien żyć przez cały rok, nie tylko podczas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.

Bp Górny: Kościół zawsze staje w obronie życia ludzkiego i rodziny Jakaś „szatańska inżynieria,” chce zlikwidować rodzinę we właściwych jej strukturach – przestrzega bp Kazimierz Górny w liście pasterskim na rozpoczynający się w niedzielę 30 listopada Adwent. Pisze w nim m.in., że „burze i wichry, uderzają ze szczególną mocą w fundamentalną wspólnotę miłości i życia, jaką jest małżeństwo i rodzina”. Zarazem, biskup rzeszowski przedstawia swoim diecezjanom nowe inicjatywy duszpasterskie, które mają wspierać rodziny.

Bp Górny przestrzega wiernych „przed antyrodzinnym i destrukcyjnym wpływem wielu mediów”, który przyczynia się do osłabienia wrażliwości w budowaniu wspólnoty rodzinnej w codziennym życiu. „Ciągle trwa atak przeciwko życiu od momentu poczęcia aż do zmierzchu życia człowieka, ciągle wzmagają się manipulacje dokonywane na ludzkiej osobie” – zauważa.

Zdaniem biskupa rzeszowskiego, pomocny w przeciwstawieniu się tym oddziaływaniom, może być program na nowy rok duszpasterski pod hasłem „Otoczmy troską życie.” „W tym roku pragniemy podjąć pogłębioną refleksję, ożywić modlitwę i działania duszpasterskie ku budowaniu rodziny w Chrystusie” – zapowiada w liście pasterskim na Adwent. Do najważniejszych podejmowanych w diecezji działań będzie należeć adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, a w trzecią niedzielę kapłani będą w kazaniach podejmować problematykę dotyczącą rodziny. W katechezie szkolnej i podczas rekolekcji częściej będzie poruszana problematyka rodziny. W parafiach, piękniejszą oprawę będą miały obchody jubileuszy małżeńskich, podczas których będą uroczyście odnawiane przysięgi małżeńskie. W nowym roku duszpasterskim odbędzie się także Diecezjalny Kongres Rodzin oraz pielgrzymki rodzin do sanktuariów w Tarnowcu, Ropczycach i Rzeszowie.

Tegoroczne wizyty duszpasterskie mają mieć bardziej rodzinny charakter i umożliwić przybliżenie do Boga i pojednanie z nim także rodzin żyjących z dala od Kościoła. Większa troską otoczone będzie przygotowanie młodzieży do sakramentu małżeństwa. Więcej uwagi zostanie poświęconej poradniom życia rodzinnego, Domowi Samotnej Matki oraz „Okienku Nadziei”. List bp. Górnego zostanie odczytany w 30 listopada w I niedzielę Adwentu we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji rzeszowskiej.

Abp Gądecki w liście na Adwent wzywa do troski o życie Do otoczenia troską życia w każdym jego wymiarze zaapelował w liście adwentowym abp Stanisław Gądecki – nawiązując do hasła ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, które brzmi: „Otoczmy troską życie”. „W rozpoczynającym się roku duszpasterskim pragniemy zachwycić się pięknem życia i otoczyć je troską, we wszystkich jego wymiarach: ludzkie życie fizyczne, psychiczne i duchowe. Chcemy zaangażować się w otoczenie szacunkiem nie tylko początku życia ludzkiego, ale również dalszych jego etapów – aż po jego naturalny kres” – napisał metropolita poznański.

Hierarcha, który przewodniczy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, dodał w swoim liście, iż „myślimy nie tylko o życiu indywidualnym, ale i o tej podstawowej formie życia wspólnotowego, jaką jest małżeństwo i rodzina”. „Nie możemy ograniczyć się do ubolewania nad atakami na życie, trzeba zwrócić się ku >>Ewangelii życia<<” – zaznaczył metropolita.

Podkreślił, iż ważna jest „sprawa docenienia wartości życia i jego świętości, a przede wszystkim konieczność pozytywnego działania dla obrony życia i budowania cywilizacji miłości”. Abp Gądecki zauważył również, iż „nie wolno nam zapominać przy tej okazji o problemie środowiska naturalnego, w jakim nas Bóg postawił” i „należy mówić o zagrożeniach środowiska naturalnego człowieka i przypominać, że jego niszczenie jest postępowaniem niemoralnym”. „Natomiast w obliczu presji pewnych ideologii starających się zatrzeć różnicę między człowiekiem a zwierzętami, i zmierzającymi do >>uczłowieczenia zwierząt<< i >>zezwierzęcenia ludzi<<, zwracajmy uwagę na różnicę ontologiczną istniejącą między życiem zwierzęcym a życiem człowieka” – przestrzegł metropolita. „Nie można przy tym zapominać o sprawie jeszcze ważniejszej, a mianowicie o życiu duchowym. Zakłada ona wybór jednej z dwóch podstawowych dróg, które ciągle są dla nas wielkim wyzwaniem: wybór między drogą życia a drogą śmierci. Wybór drogi życia domaga się od nas oczyszczenia i uświęcenia” – podkreślił hierarcha.

Abp Gądecki wzywa również diecezjan do realizacji postanowień 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej, który po czterech latach pracy został zakończony w ubiegłą niedzielę, a jego wskazania zaczną obowiązywać w diecezji od 2009 roku. „Jeśli bowiem – także dzięki Synodowi – ma się umocnić Kościół jako wspólnota ludzi wierzących, nie może się to dokonać bez świadomego włączenia się w jego realizację wszystkich – kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich” – napisał metropolita. Adwentowy list abp. Gądeckiego odczytany zostanie w niedzielę 30 listopada we wszystkich kościołach archidiecezji poznańskiej.

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.