Drukuj Powrót do artykułu

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do senatorów

01 lipca 2015 | 14:16 | lk / br Ⓒ Ⓟ

Z apelem o odrzucenie ustawy „o leczeniu niepłodności” jako sprzecznego z szeroko pojętym interesem społecznym i zaproponowanie ustawy, która wspierać będzie autentyczne leczenie niepłodności zwróciła się do senatorów Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

W swoim apelu PFROŻ zwraca się do wszystkich, którzy „rozumieją, jak wielkie zagrożenie dla ochrony życia i zdrowia niesie legalizacja procedury in vitro praktycznie bez ograniczeń”, o uświadamianie tej prawdy reprezentującym obywateli senatorom poprzez kierowanie do nich stosownych pism czy kontakt osobisty.

Federacja przypomina m.in., że już sam tytuł ustawy wprowadza w błąd i jest nieadekwatny do jej treści. Ustawa ogranicza się bowiem do zalegalizowania procedury in vitro, która nie jest procedurą leczniczą.

Dalej w apelu jego autorzy zwracają uwagę, że tylko kilku procentom dzieci poczętych in vitro dane jest się urodzić, reszta „obumiera lub jest uśmiercana na kolejnych etapach ich życia zarodkowego, embrionalnego i płodowego”.

Dzieci poczęte in vitro należą ponadto do grupy podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o śmiertelność około- i poporodową oraz zapadalność na różne choroby, szczególnie wrodzone. Fakt ten został odnotowany wielokrotnie w literaturze fachowej i jest potwierdzany przez wielu specjalistów.

Procedura in vitro – czytamy w apelu PFROŻ – niesie ze sobą negatywne skutki zdrowotne i moralne dla rodziców, zwłaszcza matek. Metoda ta narusza godność osoby ludzkiej – dziecka i jego rodziców.

PFROŻ przypomina ponadto, że rządowy projekt dotyczący in vitro został jednoznacznie skrytykowany i negatywnie zaopiniowany przez wiele środowisk: medycznych, rodzinnych i prawniczych.

Na szczególną uwagę zasługuje opinia Sądu Najwyższego, która wskazuje m.in. na niekonstytucyjność przepisów dopuszczających do procedury in vitro osoby nie będące w związku małżeńskim, co zdaniem SN stoi w sprzeczności z podstawową zasadą dobra dziecka, a także umożliwia posiadanie dzieci przez pary homoseksualne.

W związku z tymi wątpliwościami, PFROŻ apeluje do Senatu RP o odrzucenie ustawy „o leczeniu niepłodności” jako sprzecznego z szeroko pojętym interesem społecznym i zaproponowanie ustawy, która wspierać będzie autentyczne leczenie niepłodności, a ponadto skoncentruje się na profilaktyce tego poważnego problemu.

Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności 25 czerwca. Był to rządowy projekt ustawy. Dzień później ustawa trafiła do Senatu. Ewentualne poprawki do niej senacka komisja zdrowia ma rozpatrzyć w czwartek 2 lipca. Pod obrady plenarne izby wyższej ustawa trafi najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu (8-10 lipca).

 

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.