Rekolekcje

Rekolekcje rozeznawania drogi życia 2017-01-17

Rekolekcje rozeznawania drogi życia

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37).

Więcej...

Rekolekcje z uzdrowieniem wewnętrznym 2017-01-17

Rekolekcje z uzdrowieniem wewnętrznym

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,19-20).

Więcej...

Rekolekcje i sesje weekendowe 2017-01-17

Rekolekcje i sesje weekendowe

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39).

Więcej...

Rekolekcje dla młodzieży 2017-01-12

Rekolekcje dla młodzieży

„Inne ziarno w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Łk 8,8).

Więcej...

Rekolekcje małżeńskie 2017-01-12

Rekolekcje małżeńskie

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,5-6).

Więcej...

Rekolekcje ewangelizacyjne 2017-01-12

Rekolekcje ewangelizacyjne

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17).

Więcej...

Rekolekcje dla rodzin 2017-01-10

Rekolekcje dla rodzin

„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (...). Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,9-10).

Więcej...

Rekolekcje biblijne 2017-01-09

Rekolekcje biblijne

„Inne ziarno w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Łk 8,8).

Więcej...

Rekolekcje dla służby zdrowia 2017-01-09

Rekolekcje dla służby zdrowia

"Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Łk 5,17-20).

Więcej...

Rekolekcje dla aktywnych zawodowo 2017-01-02

Rekolekcje dla aktywnych zawodowo

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33).

Więcej...

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook