Rekolekcje z pogłębieniem życia duchowego

Redakcja ekai.pl, 2016-06-15

Rekolekcje z pogłębieniem życia duchowego Fot. RaSeLaSeD - II Pinguino - flickrCC

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Termin ustalany indywidualnie (od niedzieli do czwartku)Spotkania rekolekcyjne „Do różańca i tańca”, Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy „Rybak” w Głębinowie, zapraszamy parafialne grupy modlitewne, seniorów, wszystkich, którzy dysponują wolnym czasem w dniach roboczych tygodnia, plan spotkań ustalany indywidualnie z poszczególnymi grupami, koszt rekolekcji: 250 zł/os. – cztery noclegi, pełne wyżywienie, kontakt: tel. 77 472 60 39, 501 124 660, recepcja@rybak.nysa.pl, www.rybak.nysa.pl.

27-29 maja 2016 r. Szkaplerz karmelitański znakiem Miłosierdzia. Prowadzący: o. Włodzimierz Tochmański OCD. Adresaci: wszyscy pragnący przyjąć szkaplerz karmelitański i odkryć jego głębię.  Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl

16-19 czerwca 2016 r. Eucharystia. Praktyczne ABC z bł. Kandydą od Eucharystii. Prowadzący: o. Adam Hrabia OCD. Adresaci: wszyscy którzy chcą dowiedzieć się co dokonuje się podczas każdej Eucharystii?, w jaki sposób owocniej w niej uczestniczyć?. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl
24-26 czerwca 2016; Odkryć swoją wartość i żyć pełnią. Pobiedziska k/Poznania; Szczegóły i zapisy: pobiedziska@siostry-sc.pl <pobiedziska.sc@gmail.com>, kom. 608-713-103; www.rekolekcje-sc.pl.

1-4 lipca 2016 r., By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. Poznaliście Boga i Bóg was poznał (por. Ga 4, 9). Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

2-7 lipca 2016 r., Rekolekcje na pustelni dla młodych (19-35 lat). Fundament o modlitwie w ciszy. Celem rekolekcji pogłębienie życia modlitwy wewnętrznej w ciszy. Pustelnia św. Teresy z Lisieux w Beskidach. W planie codziennie: Msza św., modlitwa psalmami oraz osobisty kontakt z Jezusem przez modlitwę w ciszy, konferencje o modlitwie – jak być z Bogiem pół godziny w ciszy; jak ożywić naszą modlitwę, aby naprawdę była ona spotkaniem z obecnym Jezusem, praca przy pustelni studenckiej. Cena 180 zł. Prowadzący: ks. Andrzej Muszala, duszpasterz akademicki z Krakowa, opiekun duchowy wspólnoty Pustelnia. Zapisy: muszala@pustelnia.pl, www.pustelnia.pl.

3-8 lipca 2016, "Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi". Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem, to daj się zaprosić do miejsca gdzie „...ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31 Miejsce: Kazimierz Biskupi k.Konina, Centrum Rekolekcyjne Misjonarzy Świętej Rodziny ul. Klasztorna 2, Kazimierz Biskupi, kontakt: 692 123 518 beata@ojciecbill.pl www.ojciecbill.pl

5-7 sierpnia 2016 r. Weekend medytacyjny. Prowadzący: o. Łukasz Piskulak OCD. Adresaci: osoby pragnące odkryć bogactwo chrześcijańskiej medytacji i nauczyć się jej praktyki. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl.

8–14 sierpnia 2016 r., By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. „Adamie, gdzie jesteś?” i inne pytania Boga do człowieka. Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości.
Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

19-21 sierpnia 2016; Rozeznawanie drogi życia. Pobiedziska k/Poznania; Szczegóły i zapisy: pobiedziska@siostry-sc.pl <pobiedziska.sc@gmail.com>, kom. 608-713-103; www.rekolekcje-sc.pl.

3-8 września 2016, Rekolekcje na pustelni dla młodych (19-35 lat). Fundament o modlitwie w ciszy. Celem rekolekcji pogłębienie życia modlitwy wewnętrznej w ciszy. W planie codziennie: Msza św., modlitwa psalmami oraz osobisty kontakt z Jezusem przez modlitwę w ciszy, konferencje o modlitwie – jak być z Bogiem pół godziny w ciszy; jak ożywić naszą modlitwę, aby naprawdę była ona spotkaniem z obecnym Jezusem, praca przy pustelni studenckiej. Cena 180 zł. Pustelnia św. Teresy z Lisieux w Beskidach. Prowadzący: ks. Andrzej Muszala, duszpasterz akademicki z Krakowa, opiekun duchowy wspólnoty Pustelnia. Zapisy: muszala@pustelnia.pl, www.pustelnia.pl.

8-11 września 2016 r. Moc w słabości się doskonali. Niedoskonałość jako szansa szybkiego wzrostu w życiu duchowym? Prowadzący: o. Bartłomiej Kolankiewicz OCD. Adresaci: wszyscy którzy chcą dowiedzieć się jak wykorzystać swoją słabość w drodze do Boga?. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl

9-11 września 2016Franciszkańska Szkoła Modlitwy. Dla osób konsekrowanych i świeckich, szukającuych inspiracji do pogłębienia swego doświadczenia modlitewnego. Spotkanie zawiera w sobie zajęcia, dotyczące problemów z modlitwą, fundamentu biblijnego i franciszkańskiego modlitwy, natury życia duchowego oraz wprowadzenie w konkretne doświadczenie. Prowadzą: bracia kapucyni z Zakroczymia. Miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu pod Warszawą. Mięcej: www.honoratianum.pl. Kontakt: honoratianum@gmail.com.

15-18 września 2016 r. Dobre i złe przyzwyczajenia. Lekcja wolności według św. Teresy od Jezusa. Prowadzący: o. Piotr Hensel OCD. Adresaci: wszyscy pragnący dowiedzieć się jak nauczyć się prawdziwej wolności?.  Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl.

19–25 września 2016 r., By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16). Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

23-25 września 2016 r.; Zapraszamy na rekolekcje Łaska szczęśliwej starości – Kantyk Symeona do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Więcej informacji: www.wsdsac.pl; intencje@pallotyni.pl ; tel. 22 733 85 62.

25 września–3 października 2016, Imiona Jezusa w Ewangelii św. Jana. Rekolekcje Lectio Divina, 8-dniowe w milczeniu, z towarzyszeniem kierownika duchowego w terminie. Prowadzący, ks. Kazimierz Stasiak SAC, ks. Rafał Hołubowski SAC, p. Agnieszka Jaworowska. Kontakt: lectiodivina@domslowa.pl, www.domslowa.pl. Rekolekcje odbywają się w pobernardyńskim klasztorze w Kielcach na wzgórzu Karczówka. Możliwe jest również odbycie w tym terminie rekolekcji w etapach I-IV (z Ewangelią Marka, Mateusza, Łukasza, Jana).

29 września-2 października 2016 r. Demon. Między pokusą a opętaniem. Doświadczenie egzorcysty. Prowadzący: o. Wojciech Twardzik OCD. Adresaci: wszyscy którzy chcą poznać i oprzeć się pokusom złego ducha. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl

30 września - 5 października 2016. Rekolekcje Franciszkańskie. Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prowadzący: OO. Bernardyni (o. Fabian, o. Augustyn, o. Alojzy). Adresaci: Wszyscy pragnący poznać bliżej duchowość franciszkańską i odnowić swoją wiarę w klimacie wspólnoty (+20). Kontakt: tel. 605-616-731; e-mail: duszpasterstwo.bernardyni@gmail.com www.duszpasterstwo.bernardyni.pl/francreko

7-9 października 2016 r. Weekend medytacyjny. Prowadzący: o. Krzysztof Żywczyński OCD. Adresaci: osoby pragnące odkryć bogactwo chrześcijańskiej medytacji i nauczyć się jej praktyki. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl

13-16 października 2016 r. Siedem mieszkań – siedem nawróceń. Wędrówka do środka duszy według św. Teresy od Jezusa. Prowadzący: o. Rafał Prusko OCD. Adresaci: wszyscy zainteresowani poznaniem poszczególnych etapów w drodze do świętości. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl,www.karmel-wadowice.pl

27-30 października 2016 r. „Człowiek, który nie zna siebie, lepiej, by nie praktykował modlitwy…” Prowadzący: o. Albert Wach OCD. Adresaci: osoby pragnące odpowiedzieć sobie na pytania: kim jestem naprawdę?, jakim mnie widzi Bóg?. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl

10-13 listopada 2016 r. Duchowość waleczna. Prowadzący: o. Marian Zawada OCD. Adresaci: waleczni mężczyźni i waleczne kobiety. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl.

25-27 listopada 2016 r., Skupienie adwentowe. Bóg zawsze bliski w ludzkiej historii (Misericordiae vultus). Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

1-4 grudnia 2016 r. Pustynia duchowa – noc ciemna, działanie szatana, czy ludzka dolegliwość? Jak rozeznać i co robić? Prowadzący: o. Piotr Ścibor OCD. Adresaci: osoby pragnące zrozumieć trudne doświadczenia swojego życia. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl.

10–18 grudnia 2016 roku, Rekolekcje Lectio Divina, 8-dniowe w milczeniu, z towarzyszeniem kierownika duchowego w terminie. Przyjmować Słowo Życia w Maryi. Prowadzący, ks. Kazimierz Stasiak SAC, ks. Rafał Hołubowski SAC, p. Agnieszka Jaworowska. Kontakt: lectiodivina@domslowa.pl, www.domslowa.pl. Rekolekcje odbywają się w pobernardyńskim klasztorze w Kielcach na wzgórzu Karczówka. Możliwe jest również odbycie w tym terminie rekolekcji w etapach I-IV (z Ewangelią Marka, Mateusza, Łukasza, Jana).

26 grudnia 2016–1 stycznia 2017, By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. Nie ma innego fundamentu jak ten, który jest położony – Jezus Chrystus (por. 1 Kor 3, 11). Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.


Komentarze (1)

zapisanisobie.pl

4 lata, 5 miesięcy temu

ZapisaniSobie.pl po prawie 5 latach ma ok 20 tyś aktywnych użytkowników i ten portal randkowy nadal jest bezpłatny/darmowy :)

To prawdziwe katolickie randki online - dla katolickich singli jak i samotnych rodziców, ale mających możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa

samotność w sieci można "przełamać" :)

powodzenia!

Odpowiedz

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook