Rekolekcje i sesje weekendowe

Redakcja ekai.pl, 2017-01-22

Rekolekcje i sesje weekendowe Fot. Pink Sherbet Photography - flickrCC

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39).

27 – 29 stycznia 2017; Rachunek sumienia według Ojców Pustyni. Prowadzący: ks. Lesław Mirek – dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Księżówka” w Zakopanem. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane), które chcą poznać zasady działania duszy, ludzkiego umysłu i dowiedzieć się, dlaczego człowiek tak łatwo ulega grzechowi. Wszystko o wskazówki Ojców Pustyni dotyczące sposobu robienia rachunku sumienia. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl;  www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

27–29  stycznia 2017 roku, Walka duchowa – myślę, więc jestem kuszony. Prowadzący:
o. Mateusz Stachowski OFMConv.; o. dr Robert Zbierański OFMConv. Kontakt: +48 609 113 117,
e-mail: biuro@dmk.pl, www.dmk.pl/16-18-stycznia-walka-duchowa-mysle-wiec-jestem-kuszony/.

3 – 5 lutego 2017; Jak czytać Pismo Święte, aby trwale przemieniało nasze życie? Prowadzący: ks. Krzysztof Lisewski – teolog, wykładowca w Wyższej Szkole Teologicznej w Austrii, rekolekcjonista, specjalista w Pismach Starego Testamentu. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane), zainteresowane zgłębieniem Pisma Świętego, pragnące dowiedzieć się jak czytać Świętą Księgę, ale przede wszystkim jak się nią modlić, aby modlitwa ta przynosiła owoce w naszym codziennym życiu. Rekolekcje podpowiedzą, jak czerpać wiedzę i mądrość życiową z Pisma Świętego. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

3-5 lutego 2017 roku, „Śpiąca królewna, czy walcząca i urzekająca jak Judyta”. Prowadzący: o. dr Robert Zbierański OFM Conv., o. Piotr Pliszka OFM CONV., Irena Neumueler, Kontakt: +48 609 113 117, e-mail: biuro@dmk.pl, http://www.dmk.pl/11-13-grudnia-rekolekcje-spiaca-krolewna-czy-walczaca-i-urzekajaca-jak-judyta/.

3 – 5 lutego 2017 r.; Moje pragnienia – o dojrzewaniu do życia i zgodzie na umieranie. Prowadzący: o. Robert Bujak SJ - rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, psycholog, rektor kolegium oo. Jezuitów w Warszawie. W programie: konferencje, ćwiczenia, indywidualne rozmowy z prowadzącym, możliwość skorzystania z sakramentu pojednania oraz uczestnictwa we Mszy św. i adoracji Najświętszego sakramentu, spacery i długie rozmowy przy dobrej kawie... Miejsce: Dom Rekolekcyjny św. Józefa w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 10. Kontakt: 514 495 131 lub sesje@vinea.org.pl. Szczegółowe informacje i zapisy: www.wzch.poznan.pl.

3-5 lutego 2017; Rekolekcje dla służby zdrowia. Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. Zgłoszenia i wszelkie pytania pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro  lub tel. 87 566 2499 / www.wigry.pro.

4-5 lutego 2017, Jednego serca mi trzeba. Biblijne znaczenie serca to centrum osoby, jej duchowość. Tradycja monastyczna mówi o oczyszczeniu serca. Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusowego pozwala spotkać się z całą miłością i miłosierdziem Boga, a medytacja własnego serca w obliczu Serca Jezusowego daje możliwość spojrzenia na siebie tak, jak nas widzi Bóg. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

3-7 lutego 2017; Igła w stogu siana. Rekolekcje dla młodych osób dorosłych (17-30 lat). Prowadzą Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Rekolekcje odbędą się w sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. św. U. Ledóchowskiej 1, 62-045 Pniewy k. Poznania. Kontakt: eden.usjk@hotmail.com; tel. 668-313-908 lub 519-152-296. Informacje: www.urszulanki.pl www.sanktuarium-pniewy.pl; Facebook: www.facebook.com ; zgłoszenia do 27.01.2017.

10-12 lutego 2017 roku, Walka duchowa, cz. 2 – czyli, jak się bronić przed złem? Prowadzący: o. Mateusz Stachowski OFMConv.; o. dr Robert Zbierański OFMConv.; o. Piotr Pliszka OFMConv. Kontakt: +48 609 113 117, e-mail: biuro@dmk.pl, www.dmk.pl/26-28-lutego-2016-walka-duchowa-cz-2-czyli-jak-sie-bronic-przed-zlem/.

10-12 lutego 2017; Rekolekcje dla małżeństw. Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. Zgłoszenia i wszelkie pytania pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro  lub tel. 87 566 2499 / www.wigry.pro.

10 - 12 lutego 2017 r. "Tajemniczy ogród - o ukrytym skarbie" To czas spotkania, zatrzymania się przy Panu Bogu, przemyślenia tego co nurtuje, rozeznania swojego powołania. - zapraszamy dziewczęta, które ukończyły 16 lat; Klasztor Sióstr Augustianek, ul. Skałeczna 12, Kraków; informacje na stronie www. Zgłoszenia: s. Jana Łapińska rekolekcje@augustianki.pl

17 - 19 lutego 2017; Duchowość Ojca Pio a nasze życie. Prowadzący: o. Eugeniusz Maria Lorek – Rekolekcje przybliżą nie tyle osobę św. O. Pio, co Jego wewnętrzne życie. Znamy O. Pio jako Świętego czyniącego cuda, ale to był przede wszystkim człowiek modlitwy i głębokiej kontemplacji. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

17-19 lutego 2017; Rekolekcje dla studentów. Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. Zgłoszenia i wszelkie pytania pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro lub tel. 87 566 2499 / www.wigry.pro.

19-22 lutego 2017 r.; „Kościół który się odmładza”, rkeolekcje dla kapłanów i świeckich współpracowników. Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus im. ks. kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 503, tel: +48 33 874 41 86, tel: +48 734 165 929, e-mail: recepcja@totus-tuus.com.pl; informacje: www.totus-tuus.com.pl.

24 – 26 lutego 2017; Niepokalane Serce Maryi – naszym ratunkiem. Prowadzący: ks. Krzysztof Czapla – dyrektor Sekretariatu Wielkiej Nowenny Fatimskiej przy Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanem, rekolekcjonista. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane) pragnące zgłębić tajemnice Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej oraz poznać, na czym polega rola Maryi w naszym codziennym życiu. W programie wyjazd uczestników do Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

3 – 5 marca 2017; Formacja ludzka w życiu chrześcijanina. Prowadzący: o. Mateusz Hinc OFMCap – z Zakonu Ojców Kapucynów w Krakowie, psycholog, rekolekcjonista. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane). Jak interpretować słowa Chrystusa zapisane w Ewangeliach dotyczące naszego człowieczeństwa? Czy chrześcijanin powinien walczyć o swoje racje? Czy wolno mu domagać się poszanowania własnej godności? O. Mateusz Hinc odpowie na najtrudniejsze pytania uczestników dotyczące ich człowieczeństwa oraz relacji personalnych z innymi ludźmi. A wszystko to w oparciu o naukę Pisma Świętego. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

3-5 marca 2017; „Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.”(Mt 11, 30) na rozpoczęcie Wielkiego Postu. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

4-5 marca 2017; Zakochany Pan Bóg. Pismo Święte i mistyka pokazują zakochanego w człowieku Boga i odpowiedź człowieka na tę miłość. Tematem rekolekcji jest Pieśń nad Pieśniami i teksty mistyków, zwłaszcza św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila i św. Katarzyny ze Sieny oraz własna relacja z Panem Bogiem. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy : 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

10-12 marca 2017, Weekendowe Rekolekcje Wielkopostne „Ukaż mi, Panie swą Twarz!”, Jakie jest prawdziwe oblicze Boga?, Czy moja wiara jest budowana na dobrych fundamentach?, Czym różni się religijność prawdziwa od fałszywej?, Czy czasem nie jest mi bliżej do ateizmu niż do wiary prawdziwej?, Skąd biorą się trudności w wierze?, Skąd się wzięła Biblia i jak przyjmować słowo Boże zawarte w Piśmie świętym? Te właśnie pytania będą ukierunkowywać rozważania tych rekolekcji! Prowadzą: o. Michał Deja OFMCap i o. Łukasz Woźniak OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.centrumkapucyni.pl, kontakt: honoratianum@gmail.com.

10 – 12 marca 2017; Boskie spojrzenie – rekolekcje dla kobiet. Będziemy odkrywać siłę i znaczenie spojrzenia. Będziemy odkrywać spojrzenie Boga. Jak On patrzy na nas, na naszą kobiecość, na nasze życie? Miejsce: Szymanów – Klasztor Sióstr Niepokalanek Prowadzenie rekolekcji: ks. Piotr Paweł Łapa, s. Maria Donata, Katarzyna Marcinkowska. Kontakt do organizatorów: biuro@sercekobiety.pl www.sercekobiety.pl.

11.03.2017, 8.04.2017, 24.06.201 Tyniecki Dzień Skupienia. Prowadzący: o. Stanisław Kyc OSB, Adresaci: Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, które zdecydują się na to, by przystanąć, przyjrzeć się swej drodze i odpowiedzieć na pytanie: „czy idę w dobrą stronę?”. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

13 – 19 marca 2017; Pisanie ikony – kontemplacja Oblicza Chrystusa. Prowadzący: Ks. Stanisław Zioła – z archidiecezji opolskiej, założyciel opolskiej Szkoły Pisania Ikony Theothocos. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane). Każdy uczestnik rekolekcji zostanie zaopatrzony w materiały i pod kierunkiem Księdza rekolekcjonisty będzie mógł napisać własną ikonę. Czas spędzony przy pisaniu ikony będzie przeplatany naukę kontemplowania Oblicza Chrystusa, wspólną i indywidualną modlitwą, adoracją, konferencjami. Rekolekcje będą trwały cały tydzień - zaczną się w poniedziałek wieczorem, skończą w niedzielę w porze obiadowej. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

17–19.03.2017; 5–7.05.2017; 30.06–2.07.2017 - Weekendowa garść Bożego Słowa. Prowadzący: o. Stanisław Kyc OSB. Adresaci: Dla tych którzy szukają dobra i czasu na modlitwę. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

24-26 marca 2017, Weekendowe rekolekcje Wielkopostne „Ile znaczę w Jego oczach?”, Jak bardzo trzeba Cię kochać, abyś poczuł, że dla Boga jesteś Wartością? A może trudno Ci znaleźć w sobie coś, co jest wartością w Bożym Sercu i Jego Oczach? Często przeszkodą w uwierzeniu jak wielka jest moja wartość, stanowią fałszywe przekonania, zakorzenione od dawna i nie pozwalające mi żyć w wolności i radości. Wtedy, gdy nie kocham siebie, nie umiem też kochać innych. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.centrumkapucyni.pl, kontakt: honoratianum@gmail.com.

31 marca – 02 kwietnia 2017; Ojciec Pio – cierpienie a miłość. Prowadzący: o. Eugeniusz Maria Lorek Św. O. Pio poznał cierpienie w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Cierpienie nie powaliło Go, ale doprowadziło do świętości. Swoim życiem, przykładem, nauką wciąż usiłuje pokazać nam, że cierpienie nie jest karą, ale oznaką umiłowania duszy człowieka przez Boga i powinniśmy umieć je przyjmować. Równocześnie wskazuje, że lęk odczuwany przed przyjęciem cierpienia jest czymś naturalnym. Powinniśmy ów lęk przyjąć i złożyć go u stóp krzyża, a czas miast marnować na rozczulanie się nad sobą i zbędne analizy sytuacji - poświęcić na wpatrywanie się w rany Chrystusa. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; e-mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl, www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

31 marca – 2 kwietnia 2017; Rekolekcje biblijne ze św. Markiem. Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. Zgłoszenia i wszelkie pytania pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro  lub tel. 87 566 2499 / www.wigry.pro.

1-2 kwietnia 2017; Pasja miłości. Czas paschalny to okres adoracji ofiary Chrystusa i Jego miłości. Pan Jezus uniża się na Krzyżu do Cierpiącego Sługi, ukazując pełnię swego człowieczeństwa. W zmartwychwstaniu objawia swe Bóstwo, będące do tej pory zakryte. W drodze towarzyszy mu Maryja. Nas też Pan Bóg zaprasza w tę drogę. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy : 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

21-23 kwietnia 2017, Sesja o kryzysach w życiu duchowym „Kryzys musi być!”, To sesja formacyjno-modlitewna, która próbuje spojrzeć na kwestię kryzysów od strony duchowej, ucząc wykorzystania trudnych momentów do prawdziwego duchowego rozwoju. Miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.centrumkapucyni.pl, kontakt: honoratianum@gmail.com.

21-23 kwietnia 2017: „Sakrament miłosierdzia” – rekolekcje o spowiedzi. Przed Niedzielą Miłosierdzia zapraszamy na weekendowe rekolekcje połączone z nocnym czuwaniem z soboty na niedzielę. Chcemy pomóc w głębszym spojrzeniu na sakrament pokuty jako jedno ze źródeł naszego życia duchowego. Rekolekcje mają na celu wprowadzenie uczestników w pełne i owocne przeżywanie procesu przebaczenia i pojednania, który jest darem miłosiernego Boga. Mogą być szczególnie pomocne dla osób, które mają trudności w przeżywaniu spowiedzi. Prowadzący: o. Sylwester Cabała CSsR. Miejsce: dom rekolekcyjny „Góra Tabor”, Lubaszowa 33; 33-172 Siedliska k. Tuchowa. Kontakt i zapisy: 798 045 456, e-mail: goratabor@redemptor.pl Więcej informacji na stronie: www.cadr.redemptor.pl/lubaszowa.

28 – 30 kwietnia 2017; Jak zbudować osobistą relację z Bogiem na wzór św. Jana Marii Vianney’a? Prowadzący: ks. Tomasz Nowak – kustosz Sanktuarium św. J. M. Vianney’a w Mzykach k. Częstochowy, rekolekcjonista, duszpasterz. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane). Ksiądz Rekolekcjonista przeprowadzając nas przez kolejne etapy życia św. Vianney'a będzie uczył, co robić, by najpierw zbudować osobistą więź z Bogiem, następnie jak o nią dbać na wzór Świętego, aby ją utrzymać, rozwinąć w całym życiu. Wytłumaczy, czym ta osobista relacja z Bogiem jest i na czym właściwie polega. Rekolekcje prowadzone przez Ks. Tomasza Nowaka charakteryzują się wielkim spokojem przesyconym poczuciem humoru, które łagodnie ukazuje prawdy o nas samych; obecność relikwii Świętego. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

6-7 maja 2017; Prowadź mnie Panie, prostą drogą. Rekolekcje o relacjach, kryzysie, przebaczeniu, cierpieniu i miłości. Są to sytuacje trudne, w których prosimy o Boże prowadzenie. Te sytuacje mogą pomagać nam we wzrastaniu w wierze, jeśli je prawidłowo odczytamy. Wybawieniem z samotności w tych sytuacjach jest bycie w relacji miłości. Prosta droga, w tym wypadku, to ewangeliczna prostota uczuć na drodze pełnej zakrętów. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

12-14 maja 2017; Chcesz być szczęśliwy? Odkryj Ducha Świętego! Prowadzący: ks. Krzysztof Guzowski – teolog, wykładowca KUL, poeta, obdarzony charyzmatem słowa, doświadczony rekolekcjonista, Kapłan o głębokiej duchowości. Adresaci: dorośli w każdym wieku (osoby świeckie i konsekrowane), którzy chcą spędzić czas na modlitwie i poznać Osobę Ducha Świętego oraz chcą nauczyć się jak współpracować z Duchem Świętym i Jego łaską, by być w życiu człowiekiem szczęśliwym. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com.

19–21.05.2017; 02–04.06.2017Skryptorium – warsztaty weekendowe. Prowadzący: Barbara Bodziony. Adresaci: Osoby, które fascynuje piękno średniowiecznej dekoracji książki rękopiśmiennej; bez względu na wiek oraz doświadczenie plastyczne. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

2-4 czerwca 2017 r.; „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię.”(Łk12, 49) Zesłanie Ducha Świętego. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Możliwość uczestniczenia tylko w nocy czuwania: 3 czerwca, godz. 21:00. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

3-4 czerwca 2017; Moc modlitwy. Rekolekcje próbują odpowiedzieć na pytanie, czym jest modlitwa i skąd bierze swą moc. Przedstawione są różne rodzaje modlitwy – lectio divina, adoracja, modlitwa psalmami, wielbienie pieśnią i tańcem aż po mistyczną kontemplację. Modlitwa to sprawa osobista i trzeba odnaleźć taką formę, która najbardziej zbliży nas do Boga. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

14-18 czerwca 2017 r.; Być silnym, by być godnym zaufania. (Amoris Laetitia 263) Dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dla dzieci odrębny program, dostosowany do wieku. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Bogdan Kosztyła - mąż i ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog; ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości.
Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

16 – 18 czerwca 2017 roku, Ucieczka Jonasza, o lęku przed Bogiem – Lectio Divina, Prowadzący: o. dr Robert Zbierański OFMConv. Kontakt: +48 609 113 117, e-mail: biuro@dmk.pl, www.dmk.pl.

1-2 lipca 2017; Odnaleźć perłę. Poszukiwanie Boga i siebie to czasem nie są dwie różne sprawy. Odnajdując Boga odnajdujemy siebie, bo tylko w Jego oczach jesteśmy sobą. Patrzenie na siebie oczyma innych może nas zgubić, podobnie jak snucie fantazji na własny temat. Odnalezienie Bożego spojrzenia nadaje sens naszemu ja i naszemu życiu. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

7 – 9 lipca 2017 roku, Mój Anioł i ja… czyli o tym jak zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem. Prowadzący: s. Lucyna Tomaszewicz; o. Piotr Pliszka OFMConv. Kontakt: +48 609 113 117, e-mail: biuro@dmk.pl, www.dmk.pl.

14 – 16 lipca 2017 roku, „O najważniejszej relacji matka – córka. Więzy czy więzi? Prowadzący: o. Piotr Pliszka OFMConv.; Irena Neumueler. Kontakt: +48 609 113 117, e-mail: biuro@dmk.pl, www.dmk.pl.

14-16 lipca 2017, Sesja o kobiecości i macierzyństwie duchowym „Jestem córką Boga!”, Jest to sesja formacyjno-modlitewna przeznaczona dla kobiet, świeckich i konsekrowanych, które pragną szukać duchowych inspiracji do budowania swojej tożsamości, z wdzięcznością Bogu za dar kobiecości. Miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.centrumkapucyni.pl, kontakt: honoratianum@gmail.com.

5-6 sierpnia 2017; Gdybyś znała dar kobiecości. Kim jest kobieta w chrześcijaństwie? Poszukiwanie odpowiedzi to spotkanie zarówno z kobietami Starego Testamentu jak i Nowego. Maryja uczy nas wiary, nadziei i miłości. Kobiety w Ewangeliach ukazują charyzmat kobiety wyzwolonej przez Chrystusa. Są to apostołki, świadkowie Boga, tak jak dzisiejsze kobiety. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

25 – 27 sierpnia 2017 roku, Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość. Prowadzący: o. Piotr Pliszka OFMConv.; Irena Neumueler; o. dr Robert Zbierański OFMConv. Kontakt: +48 609 113 117, e-mail: biuro@dmk.pl, www.dmk.pl.

2-3 września 2017; Psychologia a duchowość. Człowiek to nie tylko psychika, ale głównie duchowość. Rekolekcje ukazują całość osoby. Czy psychologia i psychoterapia odnajdują prawdę o nas? Czasem psychologia zawodzi, bo rezygnuje z duchowości, czasem pseudopsychologia stanowi zagrożenie duchowe. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

22-24 września 2017; „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja.” (Pnp 4, 7) Dla kobiet. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Sylwia Gajewska-pedagog, nauczyciel przedszkola, instruktor teatralny. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

29 września – 1 października 2017; Męska sprawa - dla ojców z synami. Skupienie z zajęciami warsztatowymi. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Bogdan Kosztyła - mąż i ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog; Michał Owczarski – mąż i ojciec trojga dzieci, animator kultury i polityki rodzinnej, przedsiębiorca; ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

7-8 października 2017; Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Nie zaznamy spokoju dopóki nie zwrócimy się do Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje pokazują Miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie, w literaturze świętych, zwłaszcza św. Faustyny. Miłosierdzie w Kościele objawia się poprzez sakramenty. Czy one są dla nas tylko tradycją czy prawdziwym misterium? Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com

13-15 października 2017;  „Ufaj Panu, bądź mężny” (Ps 27,14) – o odwadze, która płynie z wiary. Rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

20-22 października 2017; Głos i prawda, którą nosisz - integracja wewnętrzna przez głos. Dla nauczycieli i wszystkich pragnących wzmocnić ekspresję głosem. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka). Prowadzący: Katarzyna Młynarska - żona i matka pięciorga dzieci, wokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji głosu. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

4-5 listopada 2017; Prowadź mnie Panie prostą drogą. Rekolekcje o relacjach, kryzysie, przebaczeniu, cierpieniu i miłości. Są to sytuacje trudne, w których prosimy o Boże prowadzenie. Te sytuacje mogą pomagać nam we wzrastaniu w wierze jeśli je prawidłowo odczytamy. Wybawieniem z samotności w tych sytuacjach jest bycie w relacji miłości. Prosta droga w tym wypadku to ewangeliczna prostota uczuć na drodze pełnej zakrętów. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

26 listopada (Niedziela Chrystusa Króla) 2017Zbyt zmęczeni, by wielbić; zbyt zajęci, by kochać.Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka). Prowadzący: Magdalena i Marek Kitowie – ona: terapeuta, on: filozof i teolog, związani ze wspólnotą Chemin Neuf. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

1-3 grudnia 2017„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8) Na rozpoczęcie Adwentu. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

2-3 grudnia 2017; Kiedy Bóg przychodzi w gościnę. Modlimy się o różne rzeczy, a tak naprawdę chodzi o to, aby być cały czas przy Panu Bogu. Bóg przychodzi do nas w gościnę w różny sposób, poprzez wydarzenia, czasem nie zawsze radosne, poprzez innych ludzi, czasem nie zawsze lubianych. Jak przyjąć właściwie nasze życie, które nie zawsze jest szczęśliwe, aby zawsze być blisko Boga? Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

15-17 grudnia 2017, Weekendowe Rekolekcje Adwentowe „12 kroków w poznaniu siebie”, Adwent przygotowuje nas na przyjście Pana. A skoro przychodzi do mnie, to czy wiem do kogo przychodzi i kim jestem? Poznanie siebie jest wartością, zwłaszcza wtedy, gdy chcę budować relacje z najbliższymi. Dlatego podejmijmy wyzwanie, aby: rozumieć samego siebie, poznać mechanizmy kierujące moją osobą, zintegrować psychikę z wiarą, odróżniać złość do zła, niemożność od możności, asertywność od pychy, zadbania o siebie od egoizmu, czyli pracować nad sobą, by zbliżyć się do najbliższych. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.centrumkapucyni.pl, kontakt: honoratianum@gmail.com.

31 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018; Wyjdźmy naprzeciw Pana, który przychodzi. Noc czuwania. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: wspólnota Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.


Komentarze (2)

poszukujaca

2 lata, 11 miesięcy temu

Wiecej tu rozwoju niz wiary...To juz chyba katolicyzm...tybetanski...

Odpowiedz

poszukujący

2 lata, 1 miesiąc temu

Prawdziwa Wiara rodzi się z obcowania ze Słowem, i niewątpliwie jest Łaską, ale słuchając Słowa i często uczestnicząc w Eucharystii otwieramy jej drzwi ... więc warto zacząć je otwierać

Odpowiedz

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook