Rekolekcje wakacyjne

Redakcja eKAI.pl, 2016-06-15

Rekolekcje wakacyjne Fot. aussiegall - flickrCC

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17, 1-2).

18 czerwca 2016; Tyniecki Dzień Skupienia. Prowadzący: O. Jan Paweł Konobrodzki OSB, Adresaci: Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, które zdecydują się na to, by przystanąć, przyjrzeć się swej drodze i odpowiedzieć na pytanie: „czy idę w dobrą stronę?”. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

23–26 czerwca 2016; Duchowość benedyktyńska dla świeckich. Prowadzący: O. Włodzimierz Zatorski OSB. Adresaci: Osoby zainteresowane duchowością benedyktyńską. Odnosi się to szczególnie do osób dojrzałych pragnących osiągnąć harmonię w życiu. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.instytut.benedyktyni.com.

23–26 czerwca 2016; Medytacje „Drabina do raju”. Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB. Adresaci: Wszyscy, którzy chcą poznać duchowość Ojców Pustyni i zmierzyć się na serio z tematami wiodącymi każdego ze spotkań. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

25 czerwca-1 lipca 2016 r.; Rekolekcje Rodzinne Wakacje z Bogiem w Klasztorze Ojców Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim (10 km od Konina, 110 km od Poznania, 210 km od Warszawy); Więcej informacji: www.kazimierzklasztor.pl.

29 czerwca – 03 lipca 2016 r. RÓŻANIEC DROGĄ W WIERZE (rozważane będą tajemnice bolesne). Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjny Kanie (pod Warszawą); Prowadzący: ks. Leszek Paszkiewicz. Kontakt: tel.: 22/758 54 13; 661 139 960, e-mail: kanieor@poczta.onet.pl; www.kanie-jp2.pl.

2-7 lipca 2016 r., Rekolekcje na pustelni dla młodych (19-35 lat). Fundament o modlitwie w ciszy. Celem rekolekcji pogłębienie życia modlitwy wewnętrznej w ciszy. Pustelnia św. Teresy z Lisieux w Beskidach. W planie codziennie: Msza św., modlitwa psalmami oraz osobisty kontakt z Jezusem przez modlitwę w ciszy, konferencje o modlitwie – jak być z Bogiem pół godziny w ciszy; jak ożywić naszą modlitwę, aby naprawdę była ona spotkaniem z obecnym Jezusem, praca przy pustelni studenckiej. Cena 180 zł. Prowadzący: ks. Andrzej Muszala, duszpasterz akademicki z Krakowa, opiekun duchowy wspólnoty Pustelnia. Zapisy: muszala@pustelnia.pl, www.pustelnia.pl.

1-4 lipca 2016 r., By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. Poznaliście Boga i Bóg was poznał (por. Ga 4, 9). Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

10-17 lipca 2016; Rekolekcje z warsztatami ikonopisania. Rekolekcje dadzą podstawy duchowości, w jakiej ikona winna się rodzić, ale będą też konkretną szkołą warsztatową poprowadzoną przez p. Włodzimierza Półrolniczaka - rysownika, malarza, arteterapeutę, który od lat pasjonuje się ikoną. Rekolekcje są propozycją dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z ikoną jak również dla tych, którzy chcą doskonalić swój warsztat i pogłębić swoją duchowość. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 790 zł (nocleg, wyżywienie, deska i pozostałe materiały potrzebne do tworzenia ikony oraz poprowadzenie warsztatów). Zgłoszenia do 23.06.2016 r., najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 601962271 (w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 200 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem "ikona".

13-14 lipca 2016,Miłosierdzia chcę, nie ofiary. O Miłosierdziu Bożym”. Miłosierdzie Boże oparte jest na przymierzach. Bóg jest zawsze wierny przymierzom, człowiek nie zawsze. Mistyka św, Faustyny odpowiada na pytanie czy potrafimy być miłosierni jak nasz Pan? Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs (psycholog, filozof religii). Miejsce: Kraków, Domus Mater – Księża Sercanie, kontakt: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, www.arsbenevivendi.com.

13-23 lipca 2016; Rekolekcje wakacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Ochotnicy Dolnej - Młynne 127. W programie: Msze święte, konferencje „Uczynki Miłosierdzia”, agapy, górskie wyprawy, wycieczka. Prowadzący: Księża Pallotyni. Więcej informacji: www.wsdsac.pl; intencje@pallotyni.pl ; tel. 22 733 85 62

16-17 lipca 2016, „Aniołowie Pańscy. O roli posłańców Bożych w naszym życiu”. Kim są posłańcy Pana i jaką pełnią rolę w naszym życiu? Czy cudowne wydarzenia to tylko dzieło przypadków czy Bożej Opatrzności? Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs (psycholog, filozof religii). Miejsce: Kraków, Domus Mater – Księża Sercanie, kontakt: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, www.arsbenevivendi.com.

4-7 sierpnia 2016, Rekolekcje z warsztatami witrażu. Cześć rekolekcyjną poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski, a część warsztatową Pani Agnieszka Glac. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 370 zł (nocleg, wyżywienie, materiały i poprowadzenie warsztatów). Zgłodzenia do 12.07.2016 r., najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 601962271 (w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 170 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem "witraż".

8–14 sierpnia 2016 r., By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. „Adamie, gdzie jesteś?” i inne pytania Boga do człowieka. Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości.
Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

12-22 sierpnia 2016 r. Wędrówki po Beskidzie ze św. Faustyną. Prowadzący: Zespół Domu Rekolekcyjnego. Adres: Dom Rekolekcyjny oo. Dominikanów w Korbielowie, zapisy: www.rekolekcje.dominikanie.pl, telefon 664 050 165 (17:00-19:00).

15–21 sierpnia 2016 r., O uzdrowieniu wewnętrznym. Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin. Rekolekcje w milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

17–21 sierpnia 2016, Rekolekcje pustyni z Karolem de Foucauld. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 350 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłodzenia do 10.08.2016 r., najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 601962271 (w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 100 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem "rekolekcje pustyni".

18-23 sierpnia 2016 r.; Rekolekcje Rodzinne Wakacje z Bogiem w Klasztorze Ojców Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim (10 km od Konina, 110 km od Poznania, 210 km od Warszawy); Więcej informacji: www.kazimierzklasztor.pl.

19-21 sierpnia 2016 r. … do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu (św. Jan Paweł II). Rekolekcje o św. Józefie. Prowadzący: o. Grzegorz Irzyk OCD. Adresaci: wszyscy którzy chcą bardziej zaprzyjaźnić się ze św. Józefem. Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24. Kontakt: tel. +48 600 926 987, e-mail: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl

21-27 sierpnia 2016 r.; 149 godzin - Rekolekcje Ewangelizacyjne, prowadzący: ks. Andrzej Cieślik i Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej. 149 godzin to nauczanie bliskie życiu, szkoła modlitwy, moc Eucharystii, inspirujące warsztaty, świetni ludzie i kapitalne miejsce. Zapisy: www.149.odnowa.org.pl, kontakt: 513 865 863, 149@odnowa.org.pl.

23–28 sierpnia 2016 r., Dla rodzin. Nasza formacja małżeńska: planowanie – zaangażowanie – rozczarowanie – rozwój. Dla dzieci odrębny program dostosowany do wieku. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Bogdan Kosztyła - mąż i ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog; ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; www.ogniskomilosci.pl.

3-8 września 2016, Rekolekcje na pustelni dla młodych (19-35 lat). Fundament o modlitwie w ciszy. Celem rekolekcji pogłębienie życia modlitwy wewnętrznej w ciszy. W planie codziennie: Msza św., modlitwa psalmami oraz osobisty kontakt z Jezusem przez modlitwę w ciszy, konferencje o modlitwie – jak być z Bogiem pół godziny w ciszy; jak ożywić naszą modlitwę, aby naprawdę była ona spotkaniem z obecnym Jezusem, praca przy pustelni studenckiej. Cena 180 zł. Pustelnia św. Teresy z Lisieux w Beskidach. Prowadzący: ks. Andrzej Muszala, duszpasterz akademicki z Krakowa, opiekun duchowy wspólnoty Pustelnia. Zapisy: muszala@pustelnia.pl, www.pustelnia.pl.

Komentarze (2)

Ks. Wojceich

5 lat temu

Dziwi mnie wybiorczosc w podawaniu informacji o rekolekcjach.
Do kogo datarla inforacja o mozliwosci zamieszczani takich informacji. Wystarczy odwiedzic strony internetowe najwiekszych ruchow, wspolnot i domow rekolekcyjnych, aby przekonac sie o niekompletnosci podanych informacji.
z powazaniem
Ks. Wojciech

Odpowiedz

admin

5 lat temu

Do bazy rekolekcji (w każdej kategorii) dodawane są terminy nadesłane do naszej redakcji na maila: ekai@ekai.pl. Informacja o zasadach funkcjonowania bazy znajduje się w katalogu głównym - Rekolekcje 2011.

Odpowiedz

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook