„Potrzeba oaz miłosierdzia” - Rada Społeczna przy biskupie płockim w Roku Miłosierdzia

eg / mz, Płock, 2016-01-04

O potrzebie tworzenia „oaz miłosierdzia”, które kształtują życie ludzkie w każdym czasie, napisali członkowie Rady Społecznej przy biskupie płockim w wydanym oświadczeniu, w związku z trwającym Rokiem Miłosierdzia.

Autorzy oświadczenia stwierdzają w nim, że podstawowymi konsekwencjami społecznymi Miłosierdzia Boga są braterstwo ludzi i godność każdego człowieka. W sensie moralnym wynika z tego konieczność kształtowania prawego sumienia, które „poszerza wyobraźnię miłosierdzia, konieczną przy zachowywaniu sprawiedliwości”. Miłosierdzie „poprzez świadectwo wspólnoty wierzących kształtuje życie społeczno-polityczno-gospodarcze w każdym czasie”.

W diecezji płockiej, która w tym roku obchodzi jubileusz 940-lecia istnienia, ślady Bożego miłosierdzia przypomniał 43 Synod diecezjalny. W promulgowanych dokumentach synodalnych znajduje się „potwierdzenie zakorzenienia w mazowieckiej przestrzeni publicznej struktur kościelnych, wraz z ich tradycją liturgiczną, duchową i obyczajową”, a także wiele propozycji, które „pomagają objawiać się miłosierdziu we właściwym jego sensie”.

Rada zwraca szczególnie uwagę na dokumenty poświęcone duszpasterstwu, obronie małżeństwa i rodziny, posłudze charytatywnej, nowej ewangelizacji, trosce o współczesną kulturę i dialog ekumeniczny. Powinny one w jubileuszowym Roku Miłosierdzia być poznane przez duchownych i świeckich oraz stać się przedmiotem szerokiej refleksji społecznej.

„Kościół na Mazowszu prezentuje w nich swą tożsamość, stając się partnerem dialogu społecznego. Dobrą płaszczyzną takiego dialogu może stać się Diecezjalna Akademia Wiary, której powstanie postulują dokumenty Synodu. Poprzez wykłady, sympozja, interpretację dokumentów synodalnych można pogłębiać wiedzę z katolickiej nauki społecznej, kształcić społeczników chrześcijańskich, formować liderów społecznych”, zwrócono uwagę w dokumencie.

Autorzy oświadczenia uważają, że twórcy płockiego Synodu starają się odpowiedzieć na współczesne problemy społeczne poprzez pryzmat Bożego Miłosierdzia, którego wyrazistym znakiem stał się Obraz Bożego Miłosierdzia, objawiony św. Faustynie w Płocku.

„Błogosławione skutki kultu Bożego Miłosierdzia w Diecezji Płockiej powinny się uwidocznić poprzez dokończenie budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, intensywną działalność charytatywną parafialnych i szkolnych Zespołów Caritas, tworzenie Parafialnych Poradni Rodzinnych i rozszerzenie działalności płockiej „Metanoi” na najważniejsze ośrodki w diecezji. Obrona rodziny i bezpośrednia pomoc potrzebującym pozostają najważniejszymi zadaniami wszystkich chrześcijańskich oaz miłosierdzia, którymi powinny stawać się nasze rodziny, parafie, ruchy, stowarzyszenia, zakony i sanktuaria”, akcentuje Rada.

W dokumencie stwierdza się ponadto, że jedynie miłość „może przemienić międzyludzkie stosunki”, stąd konieczność nawrócenia, pojednania i wyzwolenia (papież Franciszek). Kluczową rolę w tym procesie odgrywa sumienie chrześcijańskie „formowane poprzez codzienny rachunek sumienia i spowiedź sakramentalną”.

Ludzie sumienia „nie godzą się na kompromisy moralne, dostrzegają konieczność konsensusu w budowaniu demokratycznych struktur samorządowych i państwowych”. W takim charakterze są ludźmi dialogu we własnych grupach politycznych oraz „wiarygodnymi autorytetami dla uczestników życia publicznego, pełnego sprzeczności i konfliktów”.

Oświadczenie, w imieniu członków Rady, podpisał jej przewodniczący ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski.

***

W Radzie Społecznej, powołanej ponad 7 lat temu przez bp. Piotra Liberę, zasiada dziesięciu przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Przewodniczącym Rady jest ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, teolog moralista i etyk, wykładowca na UKSW w Warszawie i w płockim WSD.

Celem gremium jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska, odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. Rada publikuje oświadczenia, dotyczące najważniejszych wydarzeń w społeczeństwie i Kościele. Ostatnio opublikowany dokument dotyczył stanowiska w sprawie przyjmowania uchodźców.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook