Drukuj Powrót do artykułu

Rycerze Kolumba – 15 lat działalności w Polsce

22 stycznia 2020 | 18:00 | lk, mp, rycerzekolumba.com | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Rycerze Kolumba obchodzą w Polsce 15 lat działalności. Z tej okazji przedstawiciele katolickiej wspólnoty zrzeszającej samych mężczyzn – 2 mln na świecie i 6 tys. w Polsce – opowiedzieli o wartościach, jakie towarzyszą im w codziennej posłudze oraz zaangażowaniu charytatywnym, z jakiego znani są Rycerze.

Rycerze Kolumba za namową Jana Pawła II i na zaproszenie kard. Józefa Glempa przybyli do Polski w 2005 r. i rozpoczęli tu działalność. Pierwszą radą w Polsce w 2006 r. była krakowska Rada im. Jana Pawła II, mająca siedzibę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Dziś Zakon skupia w Polsce 6 tys. członków, działających w 105 radach na terenie 28 diecezji. Ich przełożonym jest obecnie delegat stanowy Tomasz Wawrzkowicz z diecezji rzeszowskiej. Krajowe duszpasterstwo Rycerzy powierzono kard. Franciszkowi Macharskiemu. Po jego śmierci Kapelanem Rycerzy w Polsce został mianowany abp Wacław Depo.

Rycerze są obecni w kilkuset parafiach na terenie 28 diecezji. Do międzynarodowej wspólnoty Rycerzy zaproszeni są wszyscy pełnoletni mężczyźni będący praktykującymi katolikami, a także chcący formować się duchowo, działając dla dobra Kościoła i swoich parafialnych wspólnot. – Nasza struktura krajowa jest bardzo zróżnicowana. Rycerze są obecni zarówno w parafiach wielkomiejskich, w takich miastach jak Warszawa, ale też w małych wiejskich parafiach – tłumaczy Krzysztof Zuba, sekretarz stanowy Rycerzy Kolumba.

Wyjaśnił, że filarami działalności Rycerzy Kolumba jest wiara, życie, społeczność i rodzina. To one są wyznacznikami konkretnych projektów pomocowych, u podstaw których stoi właściwa formacja do wypełniania dzieł miłosierdzia i zaangażowania we wsparcie potrzebujących – od wsparcia hospicjów po inicjatywy ratunkowe.

Wprawdzie Rycerzem Kolumba może zostać tylko mężczyzna, ale w dzieła charytatywne realizowane przez tę wspólnotę włączają się całe rodziny, dzięki czemu łącznie wszystkie projekty pomocowe mogą liczyć na wkład aż 25 tys. osób w całej Polsce.

Polscy Rycerze aktywnie angażują się w najważniejsze dzieła Zakonu, czego przykładem jest podjęcie adopcji dwóch katolicko-chaldejskich parafii na Bliskim Wschodzie, zakup 140 wózków inwalidzkich, wybudowanie studni na Madagaskarze we współpracy z polskimi misjonarzami oraz wiele innych działań. Rycerze Kolumba pomagają też osobom niepełnosprawnym, zaangażowali się też w akcje ratunkowe w miejscowościach dotkniętych w 2017 r. nawałnicami na terenie Pomorza.

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna, który ukończył 18 lat, jest głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary, zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub dostarczy zaświadczenie od proboszcza swojej parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem, i odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z kapelanem Zakonu.

Filarami, na których opiera się duchowość Zakonu, są jego cztery główne zasady: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Bycie Rycerzem Kolumba polega na realizacji tych zasad na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej i zewnętrznej. Rycerze formują się poprzez wspólną modlitwę, życie sakramentalne, różaniec, adorację Najświętszego Sakramentu, wspólnotowe dni skupienia i rekolekcje oraz inne tradycyjne formy pobożności.

Do zaangażowania w praktyki religijne starają się zachęcić także swoje rodziny oraz całe parafie. Ich drogą męskiej formacji jest też program adresowany do wszystkich katolickich mężczyzn przez bp. Thomasa Olmsteda z Phoenix w adhortacji apostolskiej “Stańcie w Wyłomie”. Polskie tłumaczenie tego pasterskiego listu, wydane dzięki staraniom Rycerzy, zostało opatrzone wstępem abp. Grzegorza Rysia.

Podczas środowego podsumowania 15-lecia działalności Rycerzy Kolumba w Polsce sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński podkreślił, że ich misja jest ważnym elementem prowadzenia męskiej formacji katolickiej i wartości związanych z ojcostwem, której wciąż w Kościele w Polsce jest mało. Polscy Rycerze są natomiast pionierami takiej posługi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Tomasz Wawrzkowicz powiedział, że wspólnota nazywana jest “prawym, mocnym ramieniem Kościoła katolickiego”. – To jest wielkie wyzwanie dla nas. Chcemy tym słowom sprostać. Chcielibyśmy być w każdej polskiej parafii, ale jeszcze dużo pracy przed nami – dodał.

Działalność charytatywna Zakonu

Kamieniem węgielnym działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest jego wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. Zakon przekazuje miliony dolarów dla działalności Kościoła na wszystkich szczeblach, a członkowie przepracowują społecznie miliony godzin w służbie Kościoła.

Zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest wyróżniająca cechą Rycerzy Kolumba, którzy swoje talenty i czas poświęcają służbie Kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży i braciom Rycerzom. W miarę rozwoju Zakonu, wzrasta jego działalność charytatywna. Co roku Zakon zbiera i przekazuje na różne cele służące Kościołowi na szczeblu lokalnym, narodowym czy międzynarodowym, ponad 45 mln dol.

Zakon występuje w obronie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Jednym z najważniejszych celów do których dąży Zakon, jest stworzenie nowej „kultury życia”, w której każde życie ludzkie będzie przyjmowane z radością, szanowane i chronione przez prawo.

Jednym z najważniejszych celów Rycerzy Kolumba jest także wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Wsparcie dla Stolicy Apostolskiej

Rycerze Kolumba blisko współpracują ze Stolicą Apostolską, wspierając liczne dzieła inicjowane przez kolejnych papieży. W czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II Rycerze Kolumba odegrali istotnie pomogli w rozwoju technologicznym środków przekazu Watykanu. W 1978 r. transmisja do krajów misyjnych inauguracji Ojca Świętego Jana Pawła II była finansowana przez Rycerzy Kolumba. Wkrótce potem wsparli finansowo realizację filmu z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, która odbyła się do Meksyku i sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe.

W 1985 r. Rycerze Kolumba sfinansowali kupno ruchomego studia telewizyjnego dla Telewizji Watykańskiej. Dwa wozy transmisyjne także zostały zakupione przez Rycerzy Kolumba, w 1991 i w 1993 r. Rycerze zakupili też nowy przekaźnik dla radia watykańskiego (1985) oraz sponsorowali i współpracowali z Watykanem przy realizacji różnych programów satelitarnych, wliczając w to m.in. wydarzenia związane z Ojcem Świętym: Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (1986), Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (2002), Światowy Dzień Młodzieży w Manili (1995), Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie (2000), uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra na Wielki Jubileusz, wizytę Ojca Świętego w Nazarecie (2000) i wiele innych, które były transmitowane przez łącza satelitarne Rycerzy.

Rycerze finansowali ponadto komputeryzację biura Kongregacji ds. Świętych (1992), komputeryzację katalogów Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego w Rzymie (2002), i produkcję wirtualnego zwiedzania papieskiej prywatnej Kaplicy Matki Zbawiciela (Redemptoris Mater), aby można było podziwiać piękno mozaik projektowanych przez ojca Marka Ivana Rupnika, który także jest autorem projektu zmian dekoracji kaplicy Najświętszej Rodziny w Urzędzie Najwyższej Rady.

Byli także jednym z głównych sponsorów renowacji i prac budowlanych podjętych w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. W 1981 roku, Rycerze współpracowali z Fabbrica di San Pietro przy budowie Grot Watykańskich Bazyliki Św. Piotra, wliczając w to budowę Kaplicy Świętych: Benedykta, Cyryla i Metodego, patronów Europy, a także rozbudowę do 1,5 poprzedniej wielkości istniejącej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (polski wizerunek Matki Bożej, do którego Ojciec Święty Jan Paweł II miał szczególne nabożeństwo).

To był tylko początek. Pierwsza od 350 lat renowacja fasady Bazyliki Świętego Piotra była finansowana przez Rycerzy (1985), którzy także finansowali odnowę XVII-to wiecznego atrium i Drzwi Świętych także w Bazylice Św. Piotra (1999) w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

Także znaczna ilość renowacji dzieł sztuki w Watykanie była sponsorowana przez Rycerzy np.: odnowa sufitu w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Piotra (1993) a także wiele dzieł sztuki w Grotach Watykańskich (2002).

Rycerze także pomagali w finansowaniu papieskich podróży, np. do Kanady w 1984 i do USA w 1987 r. Wiele papieskich dokumentów było wydawanych przez Rycerzy. W latach 1995-1999 Rycerze Kolumba w całości sfinansowali zakup za sumę 1,5 mln dolarów siedziby stałego obserwatora Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku.

Geneza Zakonu

2 października 1881 r. mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, w stanie Connecticut.

Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego ks. Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. 29 marca 1882 została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. Byli to pierwsi Rycerze Kolumba. Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna za rozwój organizacji jako całości.

Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływanie władz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celów organizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji, propagowanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobro rodzin członków poprzez programy ubezpieczeniowe.

Zakon jest też jedną z większych w Stanach firm ubezpieczeniowych. Centrala w New Haven, poza gronem najwyższych funkcjonariuszy i dyrektorów, zatrudnia 700 osób personelu i 1400 terenowych akwizytorów. Carl Anderson, najwyższy rycerz Zakonu, jest także szefem wielkiej firmy ubezpieczeniowej.

Rycerze Kolumba skupiają obecnie ponad 2 mln członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.

Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.