Drukuj Powrót do artykułu

Spotkanie Zespołów Konkordatowych

13 czerwca 2013 | 09:00 | lk, mp / br Ⓒ Ⓟ

Nad dopracowaniem szczegółowych zapisów umowy między Episkopatem a rządem, która będzie opisywać kształt przyszłych rozwiązań ustawodawczych określających sposób likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenie odpisu podatkowego na Kościoły rozmawiać będą 13 czerwca na kolejnym spotkaniu Zespoły Robocze Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.

Jak poinformował KAI rzecznik MAiC Artur Koziołek, “w trakcie posiedzenia kontynuowane będą prace związane z wprowadzeniem do porządku prawnego rozwiązań prawnych stwarzających możliwość przekazania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 0,5 proc. podatku na rzecz wybranego przez siebie kościoła lub innego związku wyznaniowego”.

21 lutego br. zawarty został roboczy kompromis w sprawie asygnaty podatkowej w wysokości 0,5 proc. Obecnie trwają prace nad szczegółami. 13 czerwca odbędzie się spotkanie pełnych składów Zespołów Roboczych Komisji Konkordatowych. Zadaniem obu stron jest wypracowanie umowy pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski (upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską) a rządem, która będzie opisywać kształt przyszłych rozwiązań ustawodawczych, określających sposób likwidacji Funduszu Kościelnego oraz sposób wprowadzenia asygnaty podatkowej.

Procedurę tę opisuje art. 27 Konkordatu, który stwierdza: „Sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów między Układającymi się Stronami albo uzgodnień między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską”.

Umowa ta zawierać winna załącznik stanowiący konkretny projekt ustawy, którą rząd zobowiązuje się niezwłocznie złożyć w Sejmie. Możliwa jest także forma umowy, która w swej treści zawrze zapisy przyszłej ustawy.

Umowa – jak podkreślił po ostatnim spotkaniu 16 maja br. sekretarz Episkopatu Polski bp Wojciech Polak – dotyczyć będzie przyszłej ustawy wprowadzającej asygnatę podatkową. Na mocy tej przyszłej ustawy nastąpić musi również nowelizacja wielu innych ustaw, jak np. ustawy o stosunkach państwo – Kościół, ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustaw podatkowych i wreszcie ustawy o dobrach martwej ręki, z czym wiązać się będzie także przekształcenie Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy.

W ślad za tym do laski marszałkowskiej winien trafić rządowy projekt ustawy zawierającej zapisy z umowy zawartej pomiędzy KEP a rządem. Wówczas rozpocznie się normalna ścieżka parlamentarna. Parlament w trakcie swojej pracy ma prawo do wprowadzenia pewnych poprawek redakcyjnych, jednakże takich, które nie niweczą zawartej z Kościołem umowy. Jeśli natomiast parlament chciałby wprowadzić poprawki zmieniające treść umowy, to rzecz musi być ponownie negocjowana z Kościołem. W takim wypadku powinien zostać wypracowany aneks do zawartej już umowy.

Podczas ostatniego spotkania rozmawiano również o przygotowanym na zlecenie zespołów konkordatowych przez ks. prof. Dariusza Walencika “Raporcie zamknięcia”, ukazującym historię i skalę zaboru oraz rewindykacji dóbr kościelnych, jak i działalności Funduszu Kościelnego. Raport ten zostanie opublikowany w najbliższym czasie, ale strona kościelna oczekuje jeszcze ewentualnych uwag ze strony rządu.

Zespołowi Roboczemu Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Realizacji 22 art. Konkordatu przewodniczy kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski. Podczas jutrzejszego spotkania towarzyszyć mu będą: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej; abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki; bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP; dr Irena Ożóg i ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL oraz ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. Uniwersytetu Opolskiego; ks. dr Józef Kloch, rzecznik KEP i ks. Dariusz Konieczny, kierownik Biura Sekretariatu KEP.

Zespołem Roboczym ds. Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej kieruje Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Wraz z nim w posiedzeniu wezmą udział: Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC; Maria Kalinowska, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF; Barbara Markiton, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w MF; Katarzyna Prusak-Górniak, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego; Artur Koziołek, rzecznik prasowy MAC i Katarzyna Świątkowska, główny specjalista w Biurze Ministra MAC.

Spotkanie Zespołów Roboczych Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych rozpocznie się w czwartek 13 czerwca o godz. 10.30 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Spotkanie Zespołów Konkordatowych

19 lutego 2013 | 10:26 | mp, lk / pm, br Ⓒ Ⓟ

W czwartek 21 lutego po raz kolejny – być może ostatni – spotkają się Zespoły Robocze ds. Finansów Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.

Strona kościelna jest przekonana, że kontynuowanie dialogu na temat wysokości odpisu podatkowego traci sens, o ile na najbliższym spotkaniu nie nastąpi porozumienie, na które zgodzić się będzie w stanie każda ze stron.

Przewidziane są dwa tematy rozmów, choć szczegółowa ich agenda nie została jeszcze uzgodniona – informuje bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu. Pierwszym tematem będzie dyskusja nad bilansem dotychczasowej działalności Funduszu Kościelnego. Drugim – wysokość dobrowolnego odpisu podatkowego od osób fizycznych na wybrany Kościół, co zastąpić ma istniejący obecnie Fundusz Kościelny. Rozmowy obu zespołów na ten temat toczą się od 3 kwietnia 2012 r.

Bilans działalności Funduszu Kościelnego jest pierwszym precyzyjnym wyliczeniem nieruchomości odebranych Kościołowi katolickiemu na terenie Polski przez władze komunistyczne na mocy ustawy o dobrach martwej ręki z 1950 r. oraz innych aktów ustawodawczych i poza nimi. Bilans pokazuje także dokładnie, co Kościół odzyskał, przede wszystkim na skutek działania Komisji Majątkowej.

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o bardzo szczegółową źródłową kwerendę dokumentów na ten temat zdeponowanych w archiwach zarówno państwowych jak i kościelnych. Autorem bilansu jest ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego. Raport m.in. wykaże dokładnie jaki procent (i jaka dokładnie ilość) dóbr odebranych Kościołowi wciąż pozostaje w rękach państwa polskiego.

“Wydaje się, że będzie to już ostatnie spotkanie Zespołów Roboczych ds. Finansów Komisji Konkordatowych” – powiedział KAI bp Polak. “W obecnej sytuacji, kiedy wszystkie argumenty są dokładnie znane, nie za bardzo mamy już o czym mówić” – dodał. Jak wyjaśnił, możliwe są wciąż dwa scenariusze: albo nastąpi porozumienie, albo zawieszenie rozmów. To ostatnie skutkować będzie zachowaniem dotychczasowego stanu, czyli Funduszu Kościelnego.

Sekretarz Episkopatu wyjaśnia już po raz kolejny, że strona kościelna gotowa jest zgodzić się na daleko idący kompromis – w postaci odpisu podatkowego wysokości 0,5 proc., czyli na najniższy w Europie. Spośród krajów, gdzie istnieje dobrowolny odpis podatkowy, na Węgrzech wynosi on 1 proc., we Włoszech – 0,8 proc., a w Hiszpanii 0,7 procenta.

Przedstawiciele Kościoła w Polsce na początku zaproponowali odpis podobny jak w postkomunistycznych Węgrzech, czyli 1 proc. Obecnie gotowi są przyjąć niższy. Min. Boni odpowiadał na to: tylko 0,3 proc., nie ustępując w niczym, wbrew przyjętej powszechnie technice negocjacji.

Taka wysokość odpisu nie jest możliwa do przyjęcia przez Kościół. W świetle kościelnych wyliczeń – biorąc pod uwagę dobrowolność odpisu, a więc fakt, że zaledwie część podatników będzie go odprowadzać – odsetek podatników dokonujących odpisu nie będzie większy niż 25 proc., szczególnie w pierwszych latach. Tak więc proponowany przez rząd odpis 0,3 proc. zapewniłby ok. 50 mln zł rocznie, czyli połowę tego, co obecnie państwo wpłaca na Fundusz Kościelny – z tytułu zagarniętych przez nie w 1950 r. kościelnych nieruchomości.

Strona kościelna gotowa jest pójść na kompromis. W trakcie poprzednich spotkań Zespołów Konkordatowych, strona kościelna – zdając sobie sprawę z trudności finansowych państwa – zaproponowała, że jeśli z tytułu wyższego niż 0,3 proc. odpisu podatkowego wpłynęłaby wyższa kwota od obecnie kierowanej na Fundusz Kościelny, to w okresie obowiązywania unijnej procedury tzw. nadmiernego deficytu finansowego zostanie ona zwrócona przez Kościół państwu.

Ponadto – w trosce o finanse państwa – przedstawiciele Kościoła zaproponowali dobrowolne ograniczenie istnienia tzw. bezlimitowej ulgi podatkowej z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, co wynika z zapisów ustawy o stosunkach państwo-Kościół z 1989 r. Kościół rozważa nawet rezygnację z tej ulgi, ale pod warunkiem, że stawka dobrowolnego odpisu podatkowego będzie wyższa, co najmniej 0,5 lub 0,6 proc.

Początek spotkania Zespołów Roboczych ds. Finansów Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych w czwartek 21 lutego o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Ze strony kościelnej w spotkaniu wezmą udział członkowie Zespołu Roboczego Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Realizacji 22 art. Konkordatu: kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, przewodniczący Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu; abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej; abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki; bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP; dr Irena Ożóg, ks. dr hab. Piotr Stanisz z KUL. Ponadto ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego jako autor bilansu.

Zespół Roboczy do spraw Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej reprezentować będą Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji; Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w MAC; Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Spotkanie Zespołów Konkordatowych

09 lutego 2013 | 10:28 | mp / pm Ⓒ Ⓟ

W środę 20 lutego po raz kolejny – być może ostatni – spotkają się Zespoły Robocze ds. Finansów Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.

Strona kościelna jest przekonana, że kontynuowanie dialogu na temat wysokości odpisu podatkowego traci sens, o ile na najbliższym spotkaniu nie nastąpi porozumienie, na które zgodzić się będzie w stanie każda ze stron.

Przewidziane są dwa tematy rozmów, choć szczegółowa ich agenda nie została jeszcze uzgodniona – informuje bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu. Pierwszym tematem będzie dyskusja nad bilansem dotychczasowej działalności Funduszu Kościelnego. Drugim – wysokość dobrowolnego odpisu podatkowego od osób fizycznych na wybrany Kościół, co zastąpić ma istniejący obecnie Fundusz Kościelny. Rozmowy obu zespołów na ten temat toczą się od 3 kwietnia 2012 r.

Bilans działalności Funduszu Kościelnego jest pierwszym precyzyjnym wyliczeniem nieruchomości odebranych Kościołowi katolickiemu na terenie Polski przez władze komunistyczne na mocy ustawy o dobrach martwej ręki z 1950 r. oraz innych aktów ustawodawczych i poza nimi. Bilans pokazuje także dokładnie, co Kościół odzyskał, przede wszystkim na skutek działania Komisji Majątkowej.

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o bardzo szczegółową źródłową kwerendę dokumentów na ten temat zdeponowanych w archiwach zarówno państwowych jak i kościelnych. Autorem bilansu jest ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego. Raport m.in. wykaże dokładnie jaki procent (i jaka dokładnie ilość) dóbr odebranych Kościołowi wciąż pozostaje w rękach państwa polskiego.

“Wydaje się, że będzie to już ostatnie spotkanie Zespołów Roboczych ds. Finansów Komisji Konkordatowych” – mówi KAI bp Polak. “W obecnej sytuacji, kiedy wszystkie argumenty są dokładnie znane, nie za bardzo mamy już o czym mówić” – dodaje. Wyjaśnia, że możliwe są wciąż dwa scenariusze: albo nastąpi porozumienie, albo zawieszenie rozmów. To ostatnie skutkować będzie zachowaniem dotychczasowego stanu, czyli Funduszu Kościelnego.

Sekretarz Episkopatu wyjaśnia już po raz kolejny, że strona kościelna gotowa jest zgodzić się na daleko idący kompromis – w postaci odpisu podatkowego wysokości 0,5 proc., czyli na najniższy w Europie. Spośród krajów, gdzie istnieje dobrowolny odpis podatkowy, na Węgrzech wynosi on 1 proc., we Włoszech – 0,8 proc., a w Hiszpanii 0,7 procenta.

Przedstawiciele Kościoła w Polsce na początku zaproponowali odpis podobny jak w postkomunistycznych Węgrzech, czyli 1 proc. Obecnie gotowi są przyjąć niższy. Min. Boni odpowiadał na to: tylko 0,3 proc., nie ustępując w niczym, wbrew przyjętej powszechnie technice negocjacji.

Taka wysokość odpisu nie jest możliwa do przyjęcia przez Kościół. W świetle kościelnych wyliczeń – biorąc pod uwagę dobrowolność odpisu, a więc fakt, że zaledwie część podatników będzie go odprowadzać – odsetek podatników dokonujących odpisu nie będzie większy niż 25 proc., szczególnie w pierwszych latach. Tak więc proponowany przez rząd odpis 0,3 proc. zapewniłby ok. 50 mln zł rocznie, czyli połowę tego, co obecnie państwo wpłaca na Fundusz Kościelny – z tytułu zagarniętych przez nie w 1950 r. kościelnych nieruchomości.

Strona kościelna gotowa jest pójść na kompromis. W trakcie poprzednich spotkań Zespołów Konkordatowych, strona kościelna – zdając sobie sprawę z trudności finansowych państwa – zaproponowała, że jeśli z tytułu wyższego niż 0,3 proc. odpisu podatkowego wpłynęłaby wyższa kwota od obecnie kierowanej na Fundusz Kościelny, to w okresie obowiązywania unijnej procedury tzw. nadmiernego deficytu finansowego zostanie ona zwrócona przez Kościół państwu.

Ponadto – w trosce o finanse państwa – przedstawiciele Kościoła zaproponowali dobrowolne ograniczenie istnienia tzw. bezlimitowej ulgi podatkowej z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, co wynika z zapisów ustawy o stosunkach państwo-Kościół z 1989 r. Kościół rozważa nawet rezygnację z tej ulgi, ale pod warunkiem, że stawka dobrowolnego odpisu podatkowego będzie wyższa, co najmniej 0,5 lub 0,6 proc..

Ze strony kościelnej w spotkaniu 20 lutego wezmą udział członkowie Zespołu Roboczego Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Realizacji 22 art. Konkordatu: kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, przewodniczący Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu; abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej; abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki; bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP; dr Irena Ożóg, ks. dr hab. Piotr Stanisz z KUL. Ponadto ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego jako autor bilansu.

Zespół Roboczy do spraw Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej reprezentują m.in. Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji; Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w MAC, przedstawiciele Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, przedstawiciele ministerstwa finansów jak i ministerstwa kultury.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.