Plan zabezpieczenia medycznego na ŚDM wstępnie przygotowany

pra / br, Kraków, 2016-01-20

90 zespołów wyjazdowych, 1000 patroli pieszych, 17 namiotów szpitalnych i kilka śmigłowców – plan zabezpieczenia medycznego w czasie ŚDM jest wstępnie przygotowany.

Informację na ten temat przekazali wojewoda małopolski i wiceminister zdrowia.

19 stycznia wojewoda małopolski Józef Pilch spotkał się z przedstawicielami służb medycznych w celu omówienia działań mających zapewnić bezpieczeństwo w czasie Światowych Dni Młodzieży. W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Wojewoda podkreślił znaczenie zabezpieczenia medycznego dla pielgrzymów, którzy przybędą do Małopolski. Aktualnie, na poziomie konsultacji międzyresortowych, konsultowana jest specustawa dotycząca m.in. zabezpieczenia medycznego w czasie ŚDM, która zapewni dedykowane środki na czynności wykonywane przez jednostki ochrony zdrowia – 15 mln zł szacowanych jest na zabezpieczenie medyczne, 6 mln zł na inwestycje w infrastrukturę medyczną, a 3 mln zł stanowi planowa rezerwa. Minister Tombarkiewicz zaznaczył, że chodzi o dodatkowe środki, gdyż nie ma mowy, żeby w czasie ŚDM mieszkańcy Krakowa i Małopolski mieli w jakikolwiek sposób ograniczony dostęp do opieki medycznej.

Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska, odnosząc się również do przygotowywanego aktu prawnego, stwierdziła, że należy pamiętać o zwiększeniu liczby personelu, wcześniejszym wstrzymaniu zabiegów planowanych oraz rezerwacji krwi i zabezpieczeniu materiałowo-lekowym.

Zabezpieczenie medyczne podzielono na dedykowane poszczególnym uroczystościom, które z racji liczby uczestników potrzebują dodatkowych sił i środków w zabezpieczeniu medycznym, a także podniesienie gotowości wszystkich podmiotów działalności leczniczej we wszystkich segmentach (izby przyjęć i SOR-y, a także poradnie specjalistyczne) – od podstawowej opieki medycznej po nocną i świąteczną.

O zdrowie i bezpieczeństwo pielgrzymów zadbają patrole piesze (z uwzględnionym standardem wyposażenia i leków) i ruchome (na kładach, motocyklach, rowerach), stałe punkty medyczne i namioty szpitalne; Mszę św. na zakończenia ŚDM w Brzegach będzie zabezpieczało m.in. kilkadziesiąt karetek. Drobne zabezpieczenie w postaci karetek czy patroli pieszych zlokalizowane zostanie także w pobliżu dworców, dużych parkingów czy miejsc przesiadkowych.

W czasie ŚDM zostaną wzmocnione siły i środki Państwowego Ratownictwa Medycznego zarówno o zespoły naziemne, jak i lotnicze. Ministerstwo zdrowia deklaruje, że w przypadku wzmożonego zagrożenia zwiększona zostanie liczba śmigłowców na terenie Krakowa. Przewidziano też dodatkowych pięć stanowisk dla dyspozytorów zabezpieczenia medycznego.

Wśród kwestii omawianych w trakcie spotkania podkreślono także znaczenie odpowiedniego przygotowania map elektronicznych, dzięki którym ponad 100 dodatkowych karetek będzie gotowych szybko dotrzeć do potrzebujących.

Wśród rozważanych rozwiązań zaplanowano m.in. dołączenie do aplikacji dla pielgrzymów przygotowanej przez Komitet Organizacyjny informacji na temat dyżurów w szpitalach i aptekach.

Zabezpieczenie medyczne zaplanowano wg liczby miejsc przygotowanych dla pielgrzymów w czasie ŚDM w Polsce. Wstępny projekt będzie aktualizowany po zatwierdzeniu planu Błoń i podkrakowskich Brzegów w czasie uroczystości ŚDM, trasy pielgrzymowania papieża Franciszka po Polsce, a także dostosowywany do liczby pielgrzymów zamierzających wziąć udział w ŚDM.

 

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook