Pielgrzymi z niepełnosprawnością na ŚDM 2016

BP ŚDM, am / br, Kraków, 2016-01-26

Zespół ds. udziału osób niepełnosprawnych dba o to, by każdy mógł uczestniczyć w wydarzeniach ŚDM.

Na Błoniach oraz na Campus Misericordiae dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów będą przygotowane specjalne sektory, odpowiednio przystosowane dla pielgrzymów z różnymi niepełnosprawnościami – niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, głuchych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne będą mogły też uczestniczyć - wraz ze swoją grupą - w wydarzeniach we wszystkich pozostałych sektorach.

Nie będzie oddzielnych katechez dla osób z niepełnosprawnością. Będą oni uczestniczyć w katechezach przeznaczonych dla danej grupy językowej. W miejscu katechez będzie sprawowana Eucharystia, w której będą oni mogli brać udział, a w strefach pojednania będą przygotowane konfesjonały dostosowane do ich potrzeb.

Również w programie o charakterze kulturalnym, przygotowywanym przez sekcję Festiwalu Młodych, jest przewidziany udział artystów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Zgłoszenia i pytania należy kierować do sekcji Festiwalu Młodych.

Osoby z niepełnosprawnością wraz ze swoimi opiekunami rejestrują się jako pielgrzymi przez oficjalny system rejestracyjny. Tam zaznaczają, że są osobami z niepełnosprawnością lub grupą, w której są osoby niepełnosprawne, wówczas po wybraniu tej opcji w formularzu rejestracyjnym ukażą się zapytania umożliwiające rejestrację i ułatwiające udział w ŚDM 2016 w Krakowie.

Jeśli chodzi o udogodnienia w zakwaterowaniu i komunikacji, osoby z niepełnosprawnością, znajdujące się w poszczególnych grupach, jak i zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych, będą przydzielane na noclegi do miejsc dla nich dostosowanych (szkoły, rodziny). Osoby z niepełnosprawnością nie będą oddzielane od swoich grup na noclegi.

Dla osób o szczególnym stopniu niepełnosprawności, zwłaszcza na wózkach oraz tworzących jedną grupę osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będą przygotowane specjalne miejsca zakwaterowania w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, przystosowane dla tych pielgrzymów. Osoby niepełnosprawne ruchowo będą miały zapewniony transport do dedykowanych im sektorów. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością będą mogły przemieszczać się odpowiednio dostosowanym transportem publicznym z pomocą członków swojej grupy. Wszystkie konkretne potrzeby dotyczące zakwaterowania i transportu należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy w systemie rejestracji.

Pomocą niepełnosprawnym będą służyli wolontariusze, zarówno w miejscach wydarzeń centralnych, jak i podczas transportu do tych miejsc. Wolontariusze będą nosić specjalne identyfikatory.


Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook