Papieski Wydział Teologiczny przygotował 400 wolontariuszy ŚDM

ACI, PWT / br, Warszawa, 2016-03-14

Ponad stu kolejnych wolontariuszy otrzymało dziś dyplomy ukończenia Szkoły Liderów Wolontariatu. W sumie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie przygotował 400 wolontariuszy, którzy będą pomagać podczas Światowych Dni Młodzieży i Dni w Diecezjach w archidiecezji warszawskiej.

Wręczenie dyplomów ukończenia Szkoły Liderów Wolontariatu odbyło się 12 marca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Na zakończenie zajęć wolontariusze uczestniczyli w uroczystej Mszy św. Rektor PWT w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina zaznaczył w homilii, że motywem do tego, żeby ewangelizować, nie jest to, że wokół nie ma wiary. „Motywem jest to, że mam wiarę w sobie i chcę się nią podzielić” – podkreślił.

Inicjatywa powstania Szkoły Liderów Wolontariatu była odpowiedzią na doraźną potrzebę Kościoła, by profesjonalnie przygotować przede wszystkim młodych ludzi, do włączenia się we wspaniałe, ale jednocześnie bardzo wymagające organizacyjnie dzieło ŚDM.

Zajęcia odbywały się w ramach trzech modułów. Moduł teologiczno-pastoralny miał uświadomić słuchaczom, czym jest Kościół, jaka jest rola świeckich we wspólnocie wierzących, jak być aktywnym w Kościele, a także ukazać historię i cel ŚDM. W ramach modułu pedagogiczno-psychologicznego odbywały się zajęcia dotyczące bycia liderem w grupie, komunikacji czy asertywności. Natomiast trzeci dotyczył problematyki związanej z organizacją i obsługą ŚDM. Były to zajęcia m.in. z prawa publicznego, udzielania pierwszej pomocy czy reagowania w sytuacji kryzysowej.

Osoby, które ukończyły tę szkołę, zostały przygotowane także do pełnienia wiodącej roli w parafiach, wspólnotach czy instytucjach kościelnych: do organizowania inicjatyw parafialnych, prowadzenia zespołów i radparafialnych, do organizowania wspólnot i prowadzenia szeregu innych inicjatyw.

Program SLW miał na tyle szeroką formułę, by zdobyta wiedza i umiejętności mogły być wykorzystywane przez absolwentów do wielorakiej aktywności organizacyjno-duszpasterskiej.

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook