Drukuj Powrót do artykułu

Szczecin: uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Kamińskiego (opis)

07 maja 2010 | 18:35 | epr/ wkr/ jra/PAP/lk, ks. sz, tk, ks. dr Roman Misiak/KAI Ⓒ Ⓟ

W krypcie biskupów szczecińsko-kamieńskich w szczecińskiej katedrze spoczął w piątek były metropolita apb Zygmunt Kamiński, który zmarł w sobotę po długiej chorobie w wieku 77 lat. Hierarcha był kontynuatorem rozwoju struktur Kościoła na Pomorzu Zachodnim, członkiem wielu gremiów tworzących po 1989 r. podwaliny stosunków państwo-Kościół.

Arcybiskupa żegnali licznie zgromadzeni wierni, przedstawiciele duchowieństwa i władz lokalnych.

"Dobry człowiek z lubelskiej ziemi, gorliwy, wierny Chrystusowi kapłan, roztropny i mądry pasterz Kościoła, przenikliwy i analityczny prawnik, niosący w sercu zawsze sprawy Kościoła, sprawy ludzi i sprawy ziemi, po której przychodziło mu stąpać" – tak o zmarłym mówił podczas mszy pogrzebowej jego następca, obecny metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

Nawiązując do słów Jezusa, biskup toruński Andrzej Suski podczas homilii mówi m.in.: "dziś przypada nam pożegnać (abp. Kamińskiego) i złożyć do grobu jak owo obumarło ziarno. Czynimy to ze świadomością, że jest to ziarno dojrzałe, nie tylko według miary lat życia, ale także i przede wszystkim według miary służby Bogu, Kościołowi i ojczyźnie oraz miary poświęceń".

Wspominał liczne zasługi zmarłego dla wspólnoty Kościoła, kultury i nauki. Jak podkreślał, jego siła wynikała z cierpienia, które towarzyszyło mu po poważnym wypadku. "Źródłem siły zmarłego było jego cierpienie przeżywane razem z Chrystusem, moc bowiem w słabości odkrywamy" – podkreślił.

Mszy pogrzebowej przewodniczył kardynał Józef Glemp. Na początku nabożeństwa wicepremier Waldemar Pawlak uhonorował abp. Kamińskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym mu pośmiertnie przez pełniącego obowiązki prezydenta, marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego .

Prymas Polski abp Henryk Muszyński dokonał obrzędu ostatniego pożegnania zmarłego w krypcie.

Na uroczystości pogrzebowe do Szczecina przyjechali także metropolita lubelski abp Józef Życiński, biskupi sąsiednich metropolii oraz biskup pomocniczy z Berlina. Obecni byli też zachodniopomorscy parlamentarzyści.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w piątek rano w szczecińskim kościele seminaryjnym jutrznią; wzięło w niej udział duchowieństwo, siostry zakonne i alumni. Potem została odprawiona Msza św. żałobna pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi. Po Eucharystii trumnę abp. Kamińskiego przeniesiono do katedry, gdzie aż do rozpoczęcia Mszy św. pogrzebowej trwało modlitewne czuwanie.

Zmarły abp. Zygmunt Kamiński był kontynuatorem rozwoju struktur Kościoła na Pomorzu Zachodnim, członek wielu gremiów tworzących po 1989 r. podwaliny stosunków państwo-Kościół. Do czasu przejścia na emeryturę pełnił szereg ważnych funkcji w Konferencji Episkopatu Polski. Był m.in. przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski i członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej, a wcześniej przewodniczącym strony Kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo-Kościół, członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu.

Zygmunt Kamiński urodził się 20 lutego 1933 r. we Wzgórzu-Bełżycach na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 22 grudnia 1956 r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Piotra Kałwę.

Był wikariuszem: w Piaskach (1957-1959), w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie (1961-1963) i parafii św. Teresy w Lublinie (1963-1966). W latach 1959-1961 studiował ponadto na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, gdzie w 1971 r. uzyskał doktorat. Od 1966 r. pracował w Kurii Diecezjalnej Lubelskiej jako notariusz, referent ds. duszpasterstwa młodzieży i wizytator nauczania katechetycznego. Od 1975 r. był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Lublinie.

28 października 1975 r. papież Paweł VI mianował go biskupem tytularnym Midica i biskupem pomocniczym lubelskim. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada 1975 r. z rąk bp. Bolesława Pylaka. W roku 1978 otrzymał od bp. Bolesława Pylaka specjalne uprawnienia dla spraw regionu ziemi chełmskiej. Działo się to w sytuacji, gdy władze komunistyczne nie chciały się zgodzić na mianowanie proboszczem w Chełmie kapłana wyznaczonego przez bp. Kałwę. Wysunięty na ten urząd biskup Zygmunt Kamiński również nie uzyskał zgody władz państwowych.

W latach 1975-1984 pełnił ponadto funkcję wikariusza generalnego, dziekana Kapituły Katedralnej Lubelskiej, wykładowcy prawa kanonicznego w seminarium lubelskim i na Wydziale Teologicznym KUL. Jako biskup w latach 1976-1984 był także proboszczem parafii katedralnej w Lublinie.

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski powierzono bp. Kamińskiemu przewodniczenie Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Turystycznego. Z końcem lat 70. bp Kamiński został powołany do Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, piastując w niej różne funkcje. Od stycznia 1981 r. był członkiem w Zespole Roboczym ds. Walki z Alkoholizmem i Wychowania w Trzeźwości, a od lipca tegoż roku przewodniczył ze strony kościelnej Zespołowi ds. Legislacyjnych. Zespół ten miał za zadanie przygotować podwaliny prawne regulujące status Kościoła katolickiego w Polsce. Końcowym efektem trudnych rozmów i uzgodnień pomiędzy stroną rządową i kościelną było uchwalenie 17 maja 1989 r. przez Sejm IX kadencji obowiązującej do dziś ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Bp Kamiński przewodniczył (od kwietnia 1989) podzespołowi ds. majątkowych, w ramach prac Zespołu Redakcyjnego ustawy.

10 stycznia 1984 r. bp Kamiński został mianowany koadiutorem biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego, a 4 lutego 1988 r. został biskupem płockim. Została mu powierzona opieka nad Wyższym i Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, Studium Soborowym dla Duchowieństwa i formacją ascetyczno-duchową kapłanów.

W diecezji płockiej bp Kamiński zainicjował w 1985 r. organizację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, wspierał też powstawanie Klubów Inteligencji Katolickiej, Kół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej. Powołał do działania Kolegium Teologiczne i Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Płocku oraz Katolicki Uniwersytet Ludowy w Ciechanowie (1991). Doprowadził do erygowania w 1996 r. Płockiego Instytutu Wydawniczego. Reaktywował 11 września 1990 r. działalność Caritas Diecezji Płockiej. W 1987 r. zwołał 42. Synod Diecezji Płockiej, któremu przewodniczył abp Antoni J. Nowowiejski.

W czasie posługiwania w diecezji płockiej i w latach następnych bp Kamiński aktywnie uczestniczył w pracach Konferencji Episkopatu Polski. Od 1994 do czerwca 2006 r. był przewodniczącym Komisji (obecnie Rady) Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto od 1998 r. był członkiem Rady Ekonomicznej KEP, Komisji KEP ds. KUL i ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Producenckiej „Plus”. Bp Kamiński był też od chwili jej powstania w 1998 r. członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Ponadto był jednym z założycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", powstałego 7 lutego 1990 r. w Warszawie, a także nieprzerwanie do 2005 r. wiceprezesem Rady Krajowej tego stowarzyszenia. Sprawując tę funkcję odwiedził wiele wspólnot polonijnych na całym świecie, szczególnie w Ameryce Północnej i Południowej. W 10. rocznicę istnienia Stowarzyszenia został uhonorowany Złotym Medalem za Działalność na Rzecz Polaków i Polonii.

1 maja 1999 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II przeniesiony z diecezji płockiej na stolicę metropolitalną archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Uroczysty ingres do katedry, poprzedzony kanonicznym objęciem archidiecezji, odbył 23 maja 1999 r.

Krótko po objęciu urzędu abp Kamiński wydał dekret o organizacji kurii metropolitalnej i usprawnieniu funkcjonowania duszpasterstwa w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (2000). Powołana została m.in. Rada Biskupia, w której skład weszli wikariusze generalni i biskupi. Dokonano też zmian w strukturze poszczególnych wydziałów kurialnych. Metropolita powołał również Radę Kapłańską i Kolegium Konsultorów, Radę Duszpasterską oraz Radę ds. Ekonomicznych.

Jednym z najważniejszych celów abp. Kamińskiego od początku posługi w Szczecinie było zwołanie i otwarcie (2004) Synodu Archidiecezjalnego, pierwszego w historii archidiecezji. Jego celem było "poznanie ‘stanu posiadania’ Kościoła nad Odrą i Bałtykiem" – zbadanie m.in. lokalnej specyfiki duszpasterskiej oraz wypływających z niej problemów i wyzwań dla Kościoła.

Innym znaczącym dziełem abp. Kamińskiego było utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, o co starania podejmowali już jego poprzednicy: abp Kazimierz Majdański i abp Marian Przykucki. O zatwierdzenie Wydziału w Stolicy Apostolskiej abp Kamiński osobiście zabiegał u Jana Pawła II.

Patronując pracom nad utworzeniem Wydziału, nowy metropolita nawiązał m.in. do tradycji XV-wiecznego uniwersytetu w Gryfii (dziś Greifswald w Niemczech) w diecezji kamieńskiej, na którym studiowało kilkuset żaków z terenu całego Morza Bałtyckiego. Utworzenie Wydziału zostało poprzedzone kilkuletnią pracą komisji uniwersyteckiej i kościelnej, przychylne inicjatywie abp. Kamińskiego było też środowisko akademickie Szczecina. Dekret erygujący Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Szczecińskim wydano 9 sierpnia 2003 r.

Ważnym wyznacznikiem posługi abp. Kamińskiego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej była troska o integralną formację młodego pokolenia. Powołał do istnienia m.in. zespoły katolickich szkół ogólnokształcących i katolickie gimnazjum, a także fundację na rzecz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

W 2004 r. dla ocalenia dorobku duchowego i kulturowego Pomorza Zachodniego abp Kamiński powołał Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie. Ustanowił też Wielki Order Świętego Ottona z Bambergu, jako dowód szczególnego uznania za zasługi wniesione w pomnażanie dobra duchowego i materialnego Kościoła w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W dniu 21 lutego 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację abp. Zygmunta Kamińskiego z funkcji metropolity szczecińsko-kamieńskiego i na jego następcę mianował bp. Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa diecezji sandomierskiej.

W 2009 r. na wniosek Wydziału Prawa i Administracji, Senat Uniwersytetu Szczecińskiego, przyznał abp. Kamińskiemu tytuł doktora honoris causa. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazywali m.in. na wielkie zasługi arcybiskupa jako członka Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz przewodniczącego strony Kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo–Kościół w wypracowaniu nowoczesnych regulacji prawnych dotyczących Kościoła w demokratycznym państwie.

Abp Kamiński lubił czytać utwory Adama Mickiewicza i ks. Jana Twardowskiego oraz literaturę prawniczą i społeczną. Chętnie oglądał transmisje z meczów piłki nożnej, siatkówki i zawodów lekkoatletycznych.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.