W archidiecezji lubelskiej zainaugurowano Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

lsz / mz, Lublin, 2016-01-19

W parafii św. Rodziny w Lublinie uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika rozpoczęto w archidiecezji lubelskiej obchody ekumeniczne związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Abp Abel z Kościoła prawosławnego tłumaczył, że świat bardzo tego zjednoczenia potrzebuje. Obecnie byli również przedstawiciele innych wyznań.

W słowie wstępu abp Stanisław Budzik podkreślił, że konieczna jest modlitwa w intencji jedności chrześcijan, których łączy sakrament chrztu świętego. – Chrzest jest znakiem jedności wyznawców Chrystusa. Gdzie chrzest jest udzielany w Imię Trójcy Świętej tam sam Chrystus udziela tego sakramentu – podkreślił wyraźnie metropolita lubelski.

Hierarcha podziękował też przedstawicielom innych wyznań za okazywanie tej jedności nie tylko podczas tego specjalnego tygodnia, ale każdego dnia. – Dziękuję, że się spotykamy, nie tylko dzisiaj ale także na co dzień, że razem się modlimy, dajemy świadectwo i ogłaszamy wielkie dzieła Tego, który prowadzi nas wszystkich do pełnej jedności – powiedział arcybiskup.

Okolicznościową homilię podczas Eucharystii wygłosił abp Abel z Kościoła prawosławnego. Podkreślił, że świat potrzebuje zjednoczenia chrześcijan, którzy przez dwa tysiące lat podzielili się na katolików, prawosławnych, protestantów i innych. – Zapomnieliśmy, że podstawowym wyróżnikiem uczniów Chrystusa jest wzajemna miłość. Zatem podział pierwotnego Kościoła spowodował grzech przeciwko miłości – wyjaśniał hierarcha prawosławny.

Mimo, że u podstaw chrześcijanie są jednomyślni, to zewnętrznie są podzieleni. – Zlaicyzowany świat potrzebuje naszej jedności, także tej zewnętrznej. Potrzebuje naszej miłości i szacunku – apelował do zgromadzonych abp Abel. Jednak zbyt mało czyni się wysiłków na rzecz zjednoczenia. – Jak mało jest nas zaangażowanych w tak szlachetną ideę naszego pojednania, jak mało jest wśród nas ekumenistów – ubolewał hierarcha – bo chrześcijanin uznawany jest za człowieka dziwnego, kiedy nawołuje do jedności – dodał.

U podstaw każdego podziału leży grzech. – Grzech pychy, któremu tak chętnie ulegamy przyniósł rozbicie chrześcijaństwa – powiedział prawosławny abp Abel. Zatem podział chrześcijan był wystąpieniem przeciwko miłości Chrystusa. – Chrześcijanie rozdarli na strzępy Chrystusową szatę Kościoła i dziś stają zakłopotani pytając co robić i jak to naprawić – uzupełnił hierarcha.

Abp Abel przyrównał też Kościół do stada owiec, które ze swym pasterzem wyszły w góry w celu poszukiwania pożywienia. To spowodowało, że rozeszły się na mniejsze stadka. – Trzeba, by usłyszały głos Pasterza stojącego na szczycie góry i idąc ze wszystkich strona za Jego głosem ku górze, zbliżały się ponownie do siebie, by utworzyć jedno stado pilnie słuchające głosu Pana – porównywał arcybiskup. To wezwanie ciągle jest aktualne dla współczesnego człowieka, który musi uznać swój grzech i usłyszeć głos Boga i chcieć postępować zgodnie z Jego Słowem.

Na zakończenie podkreślił, że lubelscy chrześcijanie różnych wyznań winni być wzorem dla innych. – My w Lublinie jesteśmy cały czas blisko, mamy ciągłe kontakty i wiele wspólnych momentów w kalendarzu liturgicznym naszych Kościołów, aby realizował testament Chrystusa, byśmy byli bliżej siebie – wyraził wdzięczność prawosławny abp Abel.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan potrwa do niedzieli. W Lublinie ma on wieloraki charakter. Po pierwsze to codzienne Eucharystie w kościele akademickim KUL o godzinie 12:30, kiedy homilię głoszą przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich. Po drugie to codzienne spotkania modlitewne w kościołach i domach modlitwy różnych chrześcijańskich wyznań. W obchody wpisze się także czwartkowa sesja naukowa w KUL, otwarcie okolicznościowej wystawy oraz dwa koncerty ekumeniczne.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook