Drukuj Powrót do artykułu

Warszawa: najważniejsze tematy zebrania Episkopatu

03 października 2007 | 23:27 | awo, im, maj, mp, tk//mam Ⓒ Ⓟ

Publikacją “Słowa do wiernych” z zachętą do udziału w wyborach i przypomnieniem, że Kościół nie ma swojej partii politycznej zakończyło się dwudniowe zebranie plenarne Episkopatu w Warszawie.

Biskupi zapoznali się z pracami Kościelnej Komisji Historycznej i Zespołu ds. Oceny Etyczno-Prawnej Dokumentów Przechowywanych w Archiwach IPN. Dokonali też wyborów uzupełniających do Rady Stałej i znowelizowali statut KEP.

Ponadto biskupi omówili sprawy duszpasterstwa młodzieży i ocenili stan powołań w naszym kraju a także dyskutowali o fali deklarowanych wystąpień z Kościoła. Podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, wraz prezydentem RP i panią prezydent stolicy modlili się w 63. rocznicę zakończenia walk.

Słowo przed wyborami
Biskupi opublikowali słowo przed wyborami parlamentarnymi. W dokumencie zatytułowanym „Odpowiedzialność za dobro wspólne” hierarchowie przypominają, że Kościół ”nie ma żadnej politycznej reprezentacji, a co za tym idzie partii politycznej, która miałaby prawo przemawiać w imieniu Kościoła lub powoływać się na jego poparcie”. Dodają przy tym, że w Polsce działają zarówno partie, których programy i praktyka są bliższe chrześcijańskiej wizji człowieka jak i od niej odległe lub wręcz sprzeczne z nauczaniem Kościoła.
Hierarchowie apelują do wiernych o powszechny udział w wyborach, zaś do duszpasterzy o to, by „jako świadkowie rzeczywistości nadprzyrodzonej” nie angażowali się w kampanii wyborczej po żadnej konkretnej stronie.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik, powiedział dziennikarzom, że Episkopat odżegnuje się od promowania jakiejkolwiek partii, zaś celem dokumentu było przypomnienie zasad katolickiej nauki społecznej.
Przypominając kryteria odpowiedzialnego wyboru, biskupi zwracają uwagę, że “liczą się takie cechy osobowości jak wyrazista tożsamość, szacunek dla każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość do Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby”.

Z kolei sekretarz generalny KEP powiedział w rozmowie z KAI, że dokument ten jest owocem doświadczenia nabytego już wolnej Polsce. „Próby wiązania się z taką czy inną partią okazywały się zwykle niewłaściwą drogą” – powiedział bp Stanisław Budzik.
„Dojrzewa świadomość, że każdy sojusz ołtarza z tronem źle się kończy dla Kościoła, który staje się narzędziem w rękach takiej czy innej partii” – ocenił sekretarz Episkopatu. Dodał, że najlepszym rozwiązaniem dla duchownego jest zachowanie dla siebie tego, jakie ugrupowanie osobiście preferuje, aby z powodów politycznych nie zrazić nikogo do Kościoła.
Słowo biskupów polskich przed wyborami parlamentarnymi 2007 pt. “Odpowiedzialność za dobro wspólnie” zostanie odczytane 14 października w kościołach w całej Polsce i wśród Polonii.

Prace Komisji Historycznej i Zespołu Etyczno-Prawnego
Wszyscy biskupi zostali zapoznani z pracami Kościelnej Komisji Historycznej – problematykę tę przedstawiał abp Sławoj Leszek Głódź, łącznik pomiędzy Komisją a Episkopatem. Episkopat poinformowano też o pracach Zespołu ds. Oceny Etyczno- Prawnej Dokumentów przechowywanych w archiwach IPN dotyczących Duchownych Katolickich.
Bp Budzik powiedział KAI, że zarówno członkowie Komisji, jak i działający od dwóch tygodni Zespół, któremu przewodniczy ks. prof. Andrzej Szostek stoją na stanowisku, że nazwiska biskupów figurujących w dokumentach IPN jako TW nie będą podawane do publicznej wiadomości. „Te prace mają charakter wewnątrzkościelny i służą głównie do poinformowania Stolicy Apostolskiej” – powiedział KAI sekretarz Episkopatu. Dodał, że Zespół Etyczno-Prawy ma do dyspozycji opracowania przygotowane już przez Komisję Historyczną, choć korzysta także z dokumentów przechowywanych w IPN. Zdaniem bp. Budzika materiały są niekompletne i trudno będzie wyciągać z nich wiążące wnioski. Sekretarz Episkopatu wyraził nadzieję, że praca Komisji i Zespołu zakończy się jeszcze w listopadzie br.

Wskazówki o Mszy trydenckiej
Podczas warszawskiego spotkania biskupi zatwierdzili też dziesięciopunktowe wskazówki nt. odprawiania Mszy św. w rycie trydenckim w naszym kraju. W dokumencie zwracają uwagę, że “Mszę trydencką należy sprawować tam, gdzie zajdzie taka potrzeba”, ale w niedzielę nie może ona zastępować którejkolwiek z odprawianych zwyczajnie Mszy św., winna być celebrą dodatkową. Jej odprawianie nie może prowadzić do napięć i podziałów w parafii.
Dokument stanowi m.in., że kapłani, którzy mają odprawiać Mszę św. w rycie trydenckim powinni akceptować całą posoborową liturgię Kościoła, znać język łaciński i mieć przygotowanych do tej formy Mszy św. ministrantów.

Dyskusja o występowaniu z Kościoła
Biskupi dyskutowali też o zasadach i kryteriach występowania z Kościoła katolickiego, bowiem, jak powiedział KAI sekretarz Episkopatu, na terenie wielu diecezji w Polsce znane są przypadki przysyłania, na gotowych formularzach, deklaracji wystąpienia z Kościoła. „Nosi to znamiona zorganizowanej akcji” – ocenił bp Budzik.
Innym przypadkiem jest problem Polaków pracujących w Niemczech, gdzie obowiązuje podatek kościelny. Niektórzy, chcąc zaoszczędzić, występują z Kościoła i przesyłają takie deklaracje do Polski. „Powstaje pytanie, jak to traktować, czy są to wystąpienia autentyczne i jak wobec takich deklaracji powinni zachowywać się księża” – mówi sekretarz Episkopatu.
Obecnie Rada Prawna KEP pracuje nad instrukcją w tej sprawie. Będzie ona pomagała odróżnić chwilowe, koniunkturalne deklaracje od tego, co prawo kanoniczne określa jako świadome i dobrowolne wyłączenie się ze społeczności wiernych. „Chodzi o to, żeby było to stwierdzenie osobiste, przed reprezentatywnym przedstawicielem Kościoła a nie deklaracja wyłącznie na piśmie” – tłumaczy bp Budzik.
Sekretarz Episkopatu dodaje, że osoba deklarująca wystąpienie z Kościoła musi zyskać świadomość, że z taką decyzją wiążą się praktyczne konsekwencje, jak pozbawienie się prawa do chrześcijańskiego pogrzebu czy konieczność złożenia wyznania wiary przy ponownym wstępowaniu do Kościoła.

Nowi członkowie Rady Stałej i inne personalia
Biskupi przeprowadzili wybory uzupełniające do Rady Stałej KEP. Spośród 11 członków Rady, 5 zakończyło pierwszą lub już drugą kadencję. Radę Stałą KEP tworzy 11 biskupów, w tym trzech z urzędu – przewodniczący Konferencji Episkopatu, wiceprzewodniczący i sekretarz generalny – oraz ośmiu biskupów z wyboru. Wśród nich pięciu ukończyło właśnie kadencje – pierwszą abp Sławoj Leszek Głódź, natomiast drugą abp Tadeusz Gocłowski, abp Alfons Nossol, abp Damian Zimoń i bp Kazimierz Ryczan.
Na drugą kadencję do nowej Rady Stałej biskupi wybrali abp. Sławoja Leszka Głódzia. Swoją pracę w tym gremium rozpoczną natomiast biskupi ordynariusze: Edward Dajczak (z Koszalina), Andrzej Dzięga (z Sandomierza), Andrzej Suski (z Torunia) i Zygmunt Zimowski (z Radomia).
Biskupi wybrali także nowych przewodniczących kilku Komisji i Zespołów. Na drugą kadencję przewodniczącym Komisji Nauki Wiary został bp radomski Zygmunt Zimowski. Na pierwszą kadencję przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia został wybrany bp pomocniczy legnicki Stefan Regmunt. Po raz drugi przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie został biskup pomocniczy warszawski Tadeusz Pikus, a abp Sławoj Leszek Głódź ponownie został wybrany na przewodniczącego Zespołu Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.
Biskupi wybrali też dwóch delegatów KEP; delegatem ds. Ruchu Światło-Życie został biskup pomocniczy Przemyśla Adam Szal, zaś ds. Duszpasterstwa Policji – biskup polowy WP Tadeusz Płoski. Konsultorem Komisji Charytatywnej KEP biskupi wybrali ks. Mariana Subocza, dyrektora Caritas Polska (w miejsce jego poprzednika ks. Adama Derenia).
Z Rady ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek odszedł z powodu przejścia na emeryturę bp Jan Gałecki, na jego miejsce powołano nowego członka tej Rady biskupa pomocniczego opolskiego Pawła Stobrawę. Biskupi zadecydowali też o włączeniu w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu sekretarza generalnego KEP bp. Stanisława Budzika.

Zmiany w statucie KEP
Podczas zebrania plenarnego KEP biskupi pracowali też nad zmianami w statucie KEP. Podczas konferencji prasowej kończącej zebranie bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny KEP, mówił o trzech nowelizacjach. Po pierwsze, jeśli biskupi będą chcieli opublikować dokument dotyczący nauczania moralnego Kościoła i posiadający moc wiążącą dla wiernych w naszym kraju, musi być ono przyjęte jednomyślnie. Jeśli stanowisko takie nie uzyska jednomyślności, będzie potrzebowało zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, która udzieli go tylko wtedy, jeżeli za danym dokumentem głosowało przynajmniej 2/3 biskupów.
Inną nowością jest wprowadzenie zebrań biskupów diecezjalnych, którzy będą mogli podejmować decyzje dotyczące spraw administracyjnych i gospodarczo-ekonomicznych. Zebrania plenarne odbywać się będą przynajmniej dwa razy do roku (choć mogą być zwoływane częściej).
Biskupi zaakceptowali też propozycję, by Rada Stała była bardziej reprezentatywna poprzez udział w niej także biskupów pomocniczych. Od zatwierdzenia statutu, wśród członków Rady będzie zasiadać dwóch biskupów pomocniczych, nie licząc sekretarza generalnego, który także obecnie należy do Rady z urzędu. „To jest novum, takiego rozwiązania nie ma np. w Episkopacie niemieckim, gdzie w składzie Rady Stałej nie ma biskupa pomocniczego, gdyż tworzą ją wszyscy biskupi diecezjalni ” – zaznaczył w rozmowie z KAI sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik. W nowym ujęciu skład Rady Stałej tworzyć będą: Prymas Polski, kardynałowie, którzy są ordynariuszami lub emerytami do 80 roku życia, prezydium Episkopatu (przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz) oraz – w części wybieralnej – sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch pomocniczych (a nie jak dotąd – ośmiu biskupów diecezjalnych).
Dyskusja dotycząca statutu KEP została praktycznie zakończona. Przyjęta dziś wersja zostanie jeszcze rozesłana biskupom, którzy będą mogli w dość krótkim czasie nanieść ewentualne uwagi, po czym – po przetłumaczeniu na język włoski – opracowanie przesłane zostanie do akceptacji Stolicy Apostolskiej. Poprzedni Statut KEP pochodzi z 1995 r.

W Muzeum Powstania Warszawskiego
Dokładnie w 63. rocznicę zakończenia walk na ulicach stolicy, biskupi zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizyta rozpoczęła się od modlitwy w kaplicy 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej za poległych powstańców i ludność cywilną wymordowaną w stolicy przez hitlerowców. W modlitwie tej uczestniczył prezydent RP i pani prezydent Warszawy.
Prezydent Lech Kaczyński podziękował biskupom za ich obecność i wspólną modlitwę. Podkreślił, że Muzeum, choć działa dopiero od trzech lat, stało się miejscem nauki postaw patriotycznych.
Prezydent stolicy Gronkiewicz-Walz wyraziła radość z powstania Muzeum i żal, że powstało tak późno. Jej zdaniem, powstańcza ofiara Warszawy to biblijne ziarno wrzucone w ziemię, które przyniosło plon niepodległości i wolności Polski w 1989 roku.
Po modlitwie biskupi zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego w towarzystwie jego dyrektora, Jana Ołdakowskiego oraz przewodników i pracowników Muzeum.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.