Drukuj Powrót do artykułu

Warszawa: powstanie szkoła liderów nowej ewangelizacji

20 kwietnia 2012 | 21:01 | tk Ⓒ Ⓟ

Utworzenie w Warszawie szkoły liderów nowej ewangelizacji zapowiedział dziś kard. Kazimierz Nycz. Ruszy ona już 1 października. Natomiast w październiku przyszłego roku odbędzie się w stolicy „Dziedziniec ludów” – cykl debat chrześcijan z niewierzącymi.

Podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył też m.in. abp Henryk Hoser, podkreślano, że proces nowej ewangelizacji – a więc docieranie z przesłaniem Ewangelii także do osób, które utraciły więź z Kościołem – nie powiedzie się bez zaangażowania także ludzi świeckich.

Podczas spotkania z dziennikarzami ordynariusze obydwu stołecznych diecezji mówili o kluczowym dla Kościoła znaczeniu nowej ewangelizacji w sytuacji wielkich miast, także w naszym kraju. Zwracali uwagę, że niedzielny „Marsz dla Jezusa”, wieńczący rozpoczętą w Wielkim Poście akcję ewangelizacyjną „Misja Warszawy” nie kończy bynajmniej wysiłku Kościoła w przekonywaniu wszystkich ludzi, że właśnie w Kościele mogą poszukiwać odpowiedzi na ważne dla nich pytania.

„Nowa ewangelizacja powinna być permanentna” – przekonywał kard. Nycz. Przestrzegał też przed grożącym Kościołowi brakiem pokory objawiającym się w postrzeganiu nowej ewangelizacji jako czegoś zbędnego, skoro kościoły wciąż są pełne.

Abp Henryk Hoser wskazywał na charakterystyczne dla współczesnego świata zjawisko migracji ludności do wielkich miast – metropolii czy megapolii. Proces ten dotyczy także naszego kraju i zagraża utratą tożsamości, także religijnej, przez migrujące osoby.

Arcybiskup zwrócił uwagę na milionowe zyski, jakie w naszym kraju czerpią wróżbici, autorzy horoskopów i różnego rodzaju doradcy, którzy wchodzą w duchową pustkę mieszkańców współczesnych metropolii. Dlatego Kościół winien podejmować skuteczne działania, by skłonić tych ludzi do odkrycia na nowo zagubionych wartości duchowych.

„Trzeba na nowo wpisać sacrum w nową rzeczywistość” – przekonywał abp Hoser podkreślając, że nowa ewangelizacja wymaga także znajomości psychologii i wykreowania nowego języka. „Nie mogą to być barokowe kazania, pełne emfazy i odwołujące się do stylu minionych epok” – wskazywał ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. To musi być codzienny język, taki, jakim były pisane ewangelie, które w przypowieściach – np. o rządcach czy talentach – posługiwały się realiami zrozumiałymi dla ówczesnych odbiorców.

„Nowa ewangelizacja to zaproszenie do kreatywności, do odejścia od wyeksploatowanych kolein, z których trudno zejść i rozejrzeć się na pobocze” – powiedział abp Hoser podkreślając, że musi to być dzieło całego Kościoła, w którym świeccy stanowią przecież dominującą większość.

Kard. Kazimierz Nycz zwracał uwagę, że choć formalnie niedzielny „Marsz dla Jezusa” kończy „Misję Warszawy”, to jednak ewangelizacja musi być procesem stałym. Jego głównym adresatem są zaś ci, którzy – choć byli ochrzczeni, przyjęli pierwszą komunię i sakrament bierzmowania – nie mają żywego kontaktu z Kościołem. Chodzi o to, by w parafiach, środowiskach akademickich a także poprzez ewangelizację prowadzoną na ulicach, poszukiwać ludzi, którzy poszukują wartości, ale zagubili drogę do Kościoła.

Niezbędnym elementem nowej ewangelizacji jest chrześcijańskie świadectwo każdego z nas oraz jakość wspólnoty Kościoła – przekonywał metropolita warszawski, dlatego kluczowy jest moment zetknięcia człowieka poszukującego ze wspólnotą, która tworzy Kościół. Hierarcha przekonywał, że szczególnie ważne zadanie spoczywa tu na wspólnotach parafialnych, ruchach i stowarzyszeniach katolickich. „Jeśli potrafią przyciągnąć ludzi dając im poczucie wspólnoty, to dzieło nowej ewangelizacji będzie się rozwijało” – tłumaczył kard. Nycz. Wraził nadzieję, że różne, działające w Kościele wspólnoty, dzięki „Misji Warszawy” ulegną wzmocnieniu.

Kard. Nycz zapowiedział, że staraniem obydwu stołecznych diecezji 1 października ruszy w Warszawie szkoła liderów nowej ewangelizacji. Podyplomowa, prawdopodobnie dwusemestralna szkoła będzie wykorzystywać doświadczenia różnych grup ewangelizacyjnych i duszpasterskich.

Metropolita warszawski poinformował, że ruszyły już przygotowania do zorganizowania w stolicy „Dziedzińca ludów”, będącego odpowiednikiem organizowanego w różnych światowych metropoliach „Dziedzińca pogan”. Są to odbywane z inicjatywy Stolicy Apostolskiej debaty chrześcijan z niewierzącymi. Kard. Nycz powiedział, że nad projektem „Dziedzińca ludów”, który odbędzie się w stolicy w dniach 6-8 października pracuje już grupa świeckich i duchownych.

Celem zainicjowanej w Wielkim Poście nowej inicjatywy ewangelizacyjne „Misja Warszawy” było ożywienie życia parafialnego i współodpowiedzialności osób świeckich za rozwój lokalnego Kościoła.
„Misja Warszawy”, która odbywa się na terenie obydwu stołecznych diecezji, jest częścią europejskiej inicjatywy ewangelizacyjnej „Misja w metropolii”, stworzonej przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Akcja objęła już 12 miast Europy.

Projekt ewangelizacji stolicy powstał z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera. Do jego organizacji zaproszono księży i świeckich przedstawicieli wspólnot Chemin Neuf, Emmanuel, Neokatechumenatu, Odnowy w Duchu Świętym, Wody Życia.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność podjęcia przez Kościół, w tym Kościół w Polsce, dzieła nowej ewangelizacji. "Należy mówić o odpowiedzialności Kościoła za tych, którzy zapomnieli o Chrystusie lub znają Go niewystarczająco" – mówił hierarcha w Wielki Czwartek. Tłumaczył przy tym, że dzieło nowej ewangelizacji nie zależy w pierwszym rzędzie od oryginalności metod głoszenia Słowa Bożego, choć są one ważne. „Zależy przede wszystkim od naszej głębokiej, osobowej relacji z Chrystusem, od naszego trwania w Nim” – mówił do kapłanów metropolita warszawski. „Barometrem kapłańskiej postawy jest otwartość naszych parafii na wierzących i szukających, na żyjących na obrzeżach i na obojętnych, ale także na tych, którzy krytykują Kościół” – dodał.

Doświadczenie ewangelizacyjne i stosowane przez nich metody pozwoliły opracować program aktywizowania zarówno regularnie przychodzących do kościoła wiernych jak i docierania do niewierzących.
W stolicy akcja realizowana jest w trzech obszarach: w parafiach, w środowisku akademickim i podczas nadchodzącego tzw. tygodnia misyjnego. Pierwsze dwa polegają na całorocznej pracy ewangelizacyjnej, dzięki której w stołecznych parafiach mają powstawać nowe lub ożywiać się już istniejące wspólnoty.

Inicjatywa ma na celu ożywienie struktur Kościoła warszawskiego, szczególnie wspólnot akademickich i parafialnych oraz relacji między duszpasterzami a osobami świeckimi w parafii. Parafia ma być bardziej miejscem misyjnym – jej członkowie, korzystając zarówno z kontaktów osobistych, jak i m.in. nowoczesnych mediów, powinni skuteczniej docierać ze Słowem Bożym do osób niewierzących lub niepraktykujących w swojej okolicy.

Ewangelizacja obejmie także środowiska akademickie i młodzież. Uczestnicy „Misji Warszawy” w asyście kapłanów będą m.in. odwiedzać akademiki, kluby i puby, nawiązując rozmowy na tematy wiary. Na Pradze odbędzie się m.in. ewangelizacyjny bieg na orientację oraz modlitwy przy kapliczkach, charakterystycznych dla tej dzielnicy Warszawy.

Głównymi ośrodkami ewangelizacji Warszawy jest 12 kościołów parafialnych. Już podczas Wielkiego Postu realizowano w nich pięć inicjatyw duszpasterskich, których celem było: pogłębione rozważanie Pisma Świętego poprzez czytanie fragmentów Ewangelii według św. Marka; rozważanie sensu życia poprzez lekturę „Wyznań” św. Augustyna; zachęta częstszego korzystania z sakramentu pokuty, ewangelizacja rodzin i młodzieży m.in. poprzez szereg katechez tematycznych oraz uwrażliwienie wiernych na konieczność większego zaangażowania wobec potrzebujących np. w formie wolontariatu.

Trzecim obszarem ewangelizacji stolicy stanowi tydzień misyjny, który trwa od 15 do 22 kwietnia. Wypełnia go szereg inicjatyw ulicznych: koncertów, happeningów, przedstawień teatralnych, ale także noc otwartych konfesjonałów w 12 stołecznych kościołach. Tydzień misyjny rozpoczął się uroczystą Eucharystią, w niedzielę 15 kwietnia o godz. 15.00 w Parku Moczydło na Woli, przed pomnikiem Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Inicjatywa misyjna zakończy się 22 kwietnia ewangelizacyjnym „Marszem Gwiaździstym dla Jezusa”. Uczestnicy marszu zgromadzą się o godz. 15.00 w kościołach: św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, św. Augustyna (ul. Nowolipki 18) i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Przyrynek 2), by wyruszyć w kierunku Placu Zamkowego, gdzie przed kościołem akademickim św. Anny będzie czas na śpiew, taniec, słuchanie świadectw i wspólną modlitwę.

Program spotkania zostanie przygotowany i poprowadzony przez Ruch Światło-Życie, Odnowę w Duchu Świętym oraz Wspólnotę Emmanuel i Wspólnotę Chemin Neuf. O godz. 19.00 słowo pasterskie do zgromadzonych wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Szereg wydarzeń ewangelizacyjnych, trwających aż do połowy maja, odbędzie się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. I tak np. codziennie w dniach 16-21 kwietnia w różnych parafiach diecezji odbywać się będzie „Wieczór miłości i pokoju – adoracja i posługa konfesjonału”

„Biblia dla zakochanych i małżonków, dla ateistów i wierzących” – to z kolei cykl spotkań biblijnych, które odbywać się będą codziennie w godz. 20.00-21.00 w kościele św. Marka na Targówku.

Rok 2012 – jak zapowiadają twórcy „Misji Warszawy” to dopiero początek „permanentnej ewangelizacji” stolicy, a daty jej zakończenia nie da się ustalić.

Patronami medialnymi inicjatywy „Misja Warszawy” są: Religia.tv, Radio Niepokalanów, Radio Warszawa, Gość Niedzielny; Tygodnik Idziemy, deon.pl, duchowy.pl, fronda.pl, liturgia.pl, opoka.pl

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.