Drukuj Powrót do artykułu

Wiślica: ruszył remont ołtarza, prace czekają słynny Dom Długosza i dzwonnicę

17.02.2017 , dziar, tk, Wiślica, 17-02-2017 Ⓒ ℗

Ruszyły prace przy ołtarzu głównym w bazylice w Wiślicy, spowolnieniu natomiast uległy prace przy Domu Długosza. Na pilny remont czeka dzwonnica z XV wieku. Ołtarz główny bazyliki kolegiackiej w Wiślicy został już przekazany do pracowni konserwatorskiej w Krakowie, która przeprowadzi jego renowację i złocenie.

Ołtarz jest stosunkowo nowy, w odniesieniu do datowanej na czasy XI wieku Wiślicy, bo pochodzi z XIX wieku. Został w 2015 roku zakupiony w Niemczech i dopasowany do gotyckiego, m.in., wyposażenia bazyliki. Parafia zakupiła go z okazji 1050-lecia chrztu Polski.

Po demontażu ołtarza otoczona kultem rzeźba Madonny Łokietkowej z wczesnego średniowiecza, która znajduje się w jego centralnej części, została ustawiona na specjalnej metalowej konstrukcji w głównej części prezbiterium.

Jak mówi ks. prałat Wiesław Stępień, proboszcz wiślickiej bazyliki – ołtarz musi być poddany generalnej konserwacji, która będzie polegała przede wszystkim na oczyszczeniu obiektu, złoceniu oraz uzupełnieniu ubytków w ornamentach.

Renowacji zostanie poddana również wznosząca się nad nawą kościoła, późnobarokowa belka, stanowiąca oparcie dla rzeźby przedstawiającej scenę ukrzyżowania.

Spowolnieniu natomiast ulegnie remont Domu Długosza, w którym słynny dziejopis uczył synów królewskich. „Składaliśmy wniosek na 500 tys. zł, z dotacji ministerialnej otrzymaliśmy 300 tys. zł. W związku z tym prace przy południowej ścianie budynku będą się posuwały, choć znaczenie wolniej, niż to zakładaliśmy” – wyjaśnia ks. Stępień.

Pilne prace konserwatorskie czekają także zabytkową dzwonnicę, która została wybudowana w drugiej połowie XV wieku. W trakcie tej zimy zaczęły odpadać poszczególne kamienie i fragmenty gzymsów. Jak dodaje proboszcz, parafia zwróciła się z prośbą o wykonanie ekspertyzy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która pokaże skalę niezbędnych prac.

„Będziemy starali się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – zapowiada ks. Stępień.

Początki ośrodka kościelnego w Wiślicy sięgają XI wieku.

Gotycki, kamienny kościół kolegiacki wznoszono w latach ok. 1350-1360 i ok. 1370-1380 z fundacji Kazimierza III Wielkiego. Wybudowano go na pozostałościach dwu kolejnych kościołów romańskich: kościoła św. Mikołaja (z XI/XII w.) i kościoła z 3. ćw. XIII w. Po uszkodzeniach w 1915 r. wywołanych działaniami wojennymi (m.in. zawalenie sklepień) został częściowo zrekonstruowany w latach 1919-26.

Obok Bazyliki w Domu Długosza z 1460 r. mieści się Muzeum Regionalne. Jan Długosz – słynny kronikarz i prepozyt kapituły wiślickiej – wychowywał tutaj synów Kazimierza Jagiellończyka. Wielu absolwentów szkoły wiślickiej kontynuowało naukę na Akademii Krakowskiej.

Atrakcją Wiślicy są pozostałości fundamentów kościoła św. Mikołaja z X w. oraz gipsowej misy, która prawdopodobnie służyła jako naczynie służące do chrztu zbiorowego.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.