Nowy wizytator nauczania kościelnego u luteran

mip / br, Warszawa, 2016-01-17

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce biskup Jerzy Samiec powołał 15 stycznia br. diakon Ewę Below na stanowisko Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Zmiana wizytatora nastąpiła w związku z rezygnacją z tej funkcji biskupa Adriana Korczago.

Zgodnie z prawem kościelnym Wizytatora Generalnego powołuje Biskup Kościoła. Do zadań Wizytatora Generalnego należą m. in. czynności wizytacyjne na terenie całego kraju, organizowanie i koordynowanie działalności Wizytatorów Diecezjalnych, formułowanie projektów pism stanowiących oficjalną reakcję władz Kościoła na przejawy nietolerancji i łamania zasady równości wobec Kościoła, przedkładanie wniosków w sprawie modyfikacji programów nauczania kościelnego oraz treści podręczników.

Diakon Ewa Below jest duchownym Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany religii ewangelickiej w Bielsku - Białej oraz doradca metodyczny religii ewangelickiej i ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dodatkowo ma kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

Jest współautorką programu i podręczników do nauczania religii ewangelickiej w szkole podstawowej.

Organizuje wraz z wydawnictwem Augustana Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Współpracuje z Instytutem Pastoralnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadząc szkolenia dla studentów teologii i wikariuszy.

Dk. Ewa Below jest zamężna z ks. Jerzym Below, ma córkę i syna.

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook