Greckokatolicki redemptorysta biskupem pomocniczym we Lwowie

kg (KAI) / mz, Watykan, 2016-01-15

Greckokatolicki redemptorysta biskupem pomocniczym we Lwowie Fot. redemptor.pl

Papież Franciszek zaakceptował 14 stycznia kanoniczny wybór, dokonany przez Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), ks. Wołodymyra Hrucy na biskupa pomocniczego archieparchii lwowskiej.

Jest on redemptorystą obrządku wschodniego, a swoje studia filozoficzne i częściowo teologiczne odbywał w Krakowie i w seminarium duchownym polskich redemptorystów w Tuchowie.

Biskup-elekt Wołodymyr Hruca urodził się 19 sierpnia 1976 r. w Dobromilu na Lwowszczyźnie. W dniu swoich 18. urodzin rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela obrządku wschodniego, równo w rok później złożył w nim pierwsze śluby a po dalszych pięciu latach – śluby wieczyste. 12 lipca 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ma za sobą studia w Krakowie i w Tuchowie oraz w Innsbrucku, gdzie uzyskał stopień magistra na podstawie rozprawy o Hansie Ursie von Balthasarze. Po rocznej praktyce duszpasterskiej na Ukrainie ponownie wyjechał do Innsbrucka i na tamtejszym uniwersytecie w 2008 r. obronił pracę doktorską z zakresu dogmatyki. Podczas pobytu w Austrii pracował m.in. w ośrodku duszpastersko-doradczym, którego po pewnym czasie został dyrektorem. Jest to wspólny projekt wspólnot zakonnych i miejscowego Kościoła.

Po powrocie do kraju w 2009 r. został dyrektorem ds. studiów we lwowskiej prowincji redemptorystów, a od 2013 r. był tam magistrem nowicjatu. Ponadto jest wykładowcą w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, w wyższym seminarium duchownym i w seminarium bazylianów w Brzuchowicach pod Lwowem.

Oprócz ukraińskiego zna języki rosyjski, polski, niemiecki i angielski.

Zgodnie z tradycją i kanonami katolickich Kościołów wschodnich biskupów wybierają w nich Synody Biskupie, ale dla ważności takiego wyboru konieczne jest zatwierdzenie tej decyzji przez papieża.

Liczący, według różnych statystyk, 5-6 mln członków Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest najliczniejszym wschodnim Kościołem katolickim. Ma rangę arcybiskupstwa większego kijowsko-halickiego a jego wierni i struktury organizacyjne występują nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce, Europie Zachodniej, Australii oraz w Ameryce Północnej i Południowej. UKGK dzieli się na Ukrainie na 14 jednostek terytorialnych (archieparchie, eparchie i egzarchaty).

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook