Greckokatolicki redemptorysta biskupem pomocniczym we Lwowie

kg (KAI) / mz, Watykan, 2016-01-15

Papież Franciszek zaakceptował 14 stycznia kanoniczny wybór, dokonany przez Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), ks. Wołodymyra Hrucy na biskupa pomocniczego archieparchii lwowskiej.

Jest on redemptorystą obrządku wschodniego, a swoje studia filozoficzne i częściowo teologiczne odbywał w Krakowie i w seminarium duchownym polskich redemptorystów w Tuchowie.

Biskup-elekt Wołodymyr Hruca urodził się 19 sierpnia 1976 r. w Dobromilu na Lwowszczyźnie. W dniu swoich 18. urodzin rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela obrządku wschodniego, równo w rok później złożył w nim pierwsze śluby a po dalszych pięciu latach – śluby wieczyste. 12 lipca 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ma za sobą studia w Krakowie i w Tuchowie oraz w Innsbrucku, gdzie uzyskał stopień magistra na podstawie rozprawy o Hansie Ursie von Balthasarze. Po rocznej praktyce duszpasterskiej na Ukrainie ponownie wyjechał do Innsbrucka i na tamtejszym uniwersytecie w 2008 r. obronił pracę doktorską z zakresu dogmatyki. Podczas pobytu w Austrii pracował m.in. w ośrodku duszpastersko-doradczym, którego po pewnym czasie został dyrektorem. Jest to wspólny projekt wspólnot zakonnych i miejscowego Kościoła.

Po powrocie do kraju w 2009 r. został dyrektorem ds. studiów we lwowskiej prowincji redemptorystów, a od 2013 r. był tam magistrem nowicjatu. Ponadto jest wykładowcą w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, w wyższym seminarium duchownym i w seminarium bazylianów w Brzuchowicach pod Lwowem.

Oprócz ukraińskiego zna języki rosyjski, polski, niemiecki i angielski.

Zgodnie z tradycją i kanonami katolickich Kościołów wschodnich biskupów wybierają w nich Synody Biskupie, ale dla ważności takiego wyboru konieczne jest zatwierdzenie tej decyzji przez papieża.

Liczący, według różnych statystyk, 5-6 mln członków Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest najliczniejszym wschodnim Kościołem katolickim. Ma rangę arcybiskupstwa większego kijowsko-halickiego a jego wierni i struktury organizacyjne występują nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce, Europie Zachodniej, Australii oraz w Ameryce Północnej i Południowej. UKGK dzieli się na Ukrainie na 14 jednostek terytorialnych (archieparchie, eparchie i egzarchaty).

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook