Duchowość chrzcielna w centrum programu duszpasterskiego 2016/17

aw / br, Warszawa, 2016-03-02

Duchowość chrzcielna jest głównym tematem programu duszpasterskiego na rok 2016/2017, który jest omawiany w czasie spotkania dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich duszpasterzy krajowych, delegatów KEP, konsulty żeńskiej i męskiej oraz świeckich konsekrowanych, które trwa w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, abp Stanisław Gądecki przedstawił program spotkania, poświęconego sposobom przepowiadania we współczesnym świecie. Przepowiadanie jest analizowane z różnych punktów widzenia - socjologicznego (mówił o tym. o. prof. Andrzej Potocki OP), omawiano rolę świeckich w tym procesie, o czym mówił o. prof. Marek Fijałkowski, jej przebieg w parafiach omówił ks. Marcin Węcławski, a o trosce o małżeństwo i rodzinę o. prof. Kazimierz Lubowicki. Została też przedstawiona inicjatywa "Twoje dziecko". Do pielgrzymowania do sanktuarium w Lourdes zachęcą ks. Xavier D'Arodes i ks. Francois Labadie. W drugim dniu spotkania prof. Monika Przybysz z UKSW przedstawi ewangelizację przez media, a przez Fundację Vide i Crede, zostaną też przedstawione plany Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego.

W związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski program na rok 2016/2017 będzie skoncentrowany wokół sakramentu chrztu - mówił ks. Stułowski, konsultor Komisji Duszpasterstwa KEP. Wymienił on cztery cele, przyświecające duszpasterzom - ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny - polegający odpowiednio na pogłębieniu osobistej więzi z Chrystusem, uświadomieniu otrzymanej łaski, kształtowaniu postaw duchowych i moralnych, podjęcie odpowiedzialności za kształcenie ducha wiary w rodzinie, społeczeństwie, grupie zawodowej. - Chodzi o to, aby wierni uświadomili sobie wagę i znaczenie sakramentu - wyjaśnił ks. Stułowski.

Podstawowym celem tegorocznego programu, jest ukazanie owoców chrztu i dzielenie się wiarą. Ma on trzy priorytety - ukazywać, że Kościół jest misyjny, a w związku z tym należy głosić Ewangelię od rodziny, poprzez rodziny, środowiska zawodowe po media; że do realizacji misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej wezwani są wszyscy ochrzczeni i że niezbędna jest współpraca duchownych i świeckich.

Obecny rok kończy czteroletni cykl, który rozpoczął się w 2013/14 r. Słowem - kluczem był 'kerygmat', w kolejnych latach - "metanoia - nawrócenie' i 'chrzest' - nowe życie w Chrystusie. W tym okresie duszpasterze mieli przekazać określone treści, związane z tematami, każdemu z nich towarzyszyły określone znaki i celebracje.

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook