„Wyzwalająca moc sztuki” na X Zjeździe Gnieźnieńskim

bgk / mz, Gniezno, 2016-03-12

Dwudziestu ośmiu artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki prezentuje swoje prace na towarzyszącej X Zjazdowi Gnieźnieńskiemu wystawie „Wyzwalająca moc sztuki”. Wśród dzieł jest reprint ikony Chrystusa Miłosiernego, stanowiący główny motyw plastyczny zjazdu.

Wizerunek Chrystusa Miłosiernego autorstwa Mateusza Środonia towarzyszy uczestnikom zjazdu w auli I LO, gdzie od wczoraj trwają kongresowe konferencje i panele dyskusyjne. Zobaczyć go można także na wystawie „Wyzwalająca moc sztuki”, którą otwarto w sobotę w pobliskim Instytucie Kultury Europejskiej UAM.

„Zjazdowi towarzyszy hasło Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa. My chcemy się wypowiedzieć jako artyści. Zrobiliśmy mały krok przed zjazdem ku temu, aby zaprezentować nasze otwarcie na chrześcijaństwo” – mówił podczas wernisażu kurator wystawy Dariusz Kowalski.

Na wernisażu obecny był także biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha. Jak mówił, bardzo często chcemy zamienić obraz na słowo, ale to jest niewykonalne, bo nic nie zastąpi kontaktu z dziełem. „Wyobraźmy sobie, że stoimy przed romańską katedrą gnieźnieńską, do której prowadzą piękne Drzwi Gnieźnieńskie. Te Drzwi do nas mówią, ale są tylko przedsionkiem do czegoś głębszego. Tak samo każda sztuka jest drzwiami, które prowadzą do czegoś głębszego, co każdy z nas nosi w sobie” – mówił.

Ekspozycja jest drugą towarzyszącą X Zjazdowi Gnieźnieńskiemu. Prezentuje prace 28 artystów, którzy inspirując się sztuką religijną łączą tradycję ze współczesnością, odpowiadając jednocześnie na zachętę papieża Jana Pawła II, którzy w Liście do artystów podkreślał, że społeczeństwo „potrzebuje artystów podobnie jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek (…) gdy idąc za głosem natchnienia, tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego”.

Wśród prac malarskich, rzeźb, grafik zobaczyć można m.in.: rzeźby Dariusza Kowalskiego inspirowane romańskimi chrzcielnicami i nawiązujące bezpośrednio do Chrztu Polski sprzed 1050 lat, który podczas zjazdowych paneli i dyskusji jest wielokrotnie przywoływany. Zachęta do refleksji nad korzeniami, z których wyrastamy jest widoczna także w innych pracach.

Wystawę zorganizował Oddział Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków. Ekspozycja czynna będzie do 8 kwietnia.

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook