Sekularyzacja, ale pełzająca – ks. prof. Zaręba o religijności Polaków

tk, lk / br, Warszawa, 2016-01-05

W Polsce widać elementy sekularyzacji, ale jest to sekularyzacja pełzająca – ocenia ks. prof. Sławomir Zaręba. "Doświadczamy procesu transformacji religijnej i transformacji kościelnej co charakteryzuje postawa 'wierzę, ale nie przynależę'" – ocenia socjolog z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW).

Interpretując wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) naukowiec zwrócił uwagę jakkolwiek w ostatnich kilku latach frekwencja na niedzielnych Mszach (dominicantes) nie zmienia się i ostatnio wyniosła nieco ponad 39 proc., to w szerszej perspektywie czasowej tendencja spadkowa jest wyraźna. Z przedstawionego zestawienia wynika na przykład, że w roku 1980 wskaźnik dominicantes wynosił 51 proc. a w roku 1982 – nawet 57 proc.

Ks. prof. Zaręba zaznaczył, że nie można powiedzieć, że współcześni Polacy są mniej religijni aniżeli przodkowie, ponieważ dzisiejsza religijność jest nieco inna. Forma religii zmienia się wraz ze zmianą społeczeństwa. "Obecnie w społeczeństwach nowoczesnych rzadko kto czuje się skrępowany np. wspólnotą sąsiedzka, lokalną, pokrewieństwem i to przekłada się także na postawy religijne" – wskazał socjolog.

Religijność w Polsce jest zagrożona nie tylko przez dokonujące się przemiany społeczno-kulturowe, ale też różnego rodzaju ofensywy ideologiczne – uważa dyrektor Instytutu Socjologii UKSW. Jego zdaniem pewien typ religijności tradycyjnej w Polsce przestaje być atrakcyjny dla młodego pokolenia Polaków.

Badania ukazują kształtowanie się różnic pokoleniowych w postawach religijnych. Nie można twierdzić, że Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem "odchrześcijanienia" – badania wskazują raczej na zjawisko "odkościelnienia" - uważa ks. Zaręba. Jego zdaniem socjologa Polska zmierza powoli do obrazu jaki obecny jest w krajach Europy Zachodniej.

Postawy religijne współczesnych Polaków scharakteryzował socjolog jako zróżnicowane, ambiwalentne, a nawet niekiedy nieortodoksyjne. "Badania pokazują, że Polacy deklarują się jako wierzący ale już nie wierzący we wszystkie artykuły wiary, zawarte choćby w credo" – podkreślił.

Doświadczamy procesu transformacji religijnej i transformacji kościelnej, co charakteryzuje postawa: "wierzę, ale nie przynależę", a więc wiara ale często bez konsekwencji – zauważył ks. Zaręba.

Analizując zaś zjawisko religijności, bierze się pod uwagę także ów "parametr konsekwencyjny". Zmniejszenie się religijności instytucjonalnej może być, wskazywał badacz, zapowiedzią długotrwałego trendu spadku religijności w całym społeczeństwie.

Profesor UKSW podkreślił jednocześnie, że różnym tendencjom negatywnym przeciwstawia się siła tradycji i modernizująca się działalność Kościoła katolickiego w Polsce. Dlatego "teza sekularyzacyjna lansowana od lat 60. w Europie Zachodniej, w polskich warunkach jest jednak mocno przedwczesna". Dokładne scenariusze przemian religijności w Polsce nie są łatwe do przewidzenia - wskazywał. Szybszym przemianom ulega moralność, natomiast religijność jest zdecydowanie bardziej stabilna.

Wedle zaprezentowanych w sekretariacie KEP badań ISKK, mimo intensywnych przemian, religijność polskich katolików cechuje stabilność. Od 2008 r. około 40% Polaków uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii i 16% co niedziela przyjmuje Komunię świętą. Jest to efekt to m.in. aktywnego duszpasterstwa parafialnego.

Z badań wynika też, że w ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju stabilizację poziomu niedzielnych praktyk religijnych. Od 2009 r. około 40% Polaków uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii (dominicantes) i 16% co niedziela przyjmuje Komunię świętą (communicantes). W 2014 r. wskaźnik dominicantes wyniósł dokładnie 39,1%, zaś communicantes 16,3%. Takie same dane były w 2013 r.


Komentarze (1)

ewima

6 miesięcy, 1 tydzień temu

bo nasza religia to największe kłamstwo i sekta jaka z niej wyrosła

Odpowiedz

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook