Rząd kończy prace nad specustawą na ŚDM i papieską wizytę

mip / mz, Warszawa, 2016-02-20

Rządowe Centrum Legislacji zakończyło prace nad tekstem projektu specustawy określającej warunki organizacji Wizyty Ojca Świętego Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży.

Projekt ustawy określa zadania służb publicznych w zakresie wsparcia podmiotów uczestniczących w organizacji ŚDM oraz wizyty papieskiej, w tym jednostek samorządu terytorialnego i transportu publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkania z papieżem, w zakresie m.in. pomocy medycznej, czy porządku publicznego. Dokument może wejść pod obrady sejmu w pierwszej połowie marca.

- Stworzenie specjalnych przepisów wynika z faktu, że Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem o charakterze religijnym, do którego nie stosuje się przepisów istniejącej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W wielu miejscach projekt, nad którym pracujemy jest zbliżony do tego, który dotyczy imprez masowych - mówi KAI Paweł Majewski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. organizacji ŚDM.

Projekt przewiduje możliwość udzielenia wsparcia przy organizacji ŚDM przez resort obrony narodowej w zakresie logistyki, transportu, łączności czy zabezpieczenia medycznego i sanitarnego. Określa również wymagania względem organizatora imprezy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego i opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Ustawa ma określać specjalne zasady funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Projekt nadaje policji prawo do ewentualnego sprawdzania osób zarejestrowanych jako wolontariusze jeśli zaszłyby ku temu przesłanki. Szczególe uprawnienia na czas ŚDM otrzyma Służba Ochrony Kolei. – Chodzi o to, by jak najwięcej funkcjonariuszy czuwało nad spokojnym przebiegiem uroczystości – mówi Majewski.

Specustawa zakłada powierzenie Wojewodzie Małopolskiemu szczególnych zadań w obszarze właściwego zabezpieczenia medycznego. Określa również wymagania względem poszczególnych elementów zabezpieczenia medycznego, czyli zespołów wyjazdowych, lotniczych zespołów ratunkowych, patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych.

Dokument przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji powierza spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szczególne zadania związane z zapewnieniem uczestnikom ŚDM transportu na terenie kraju. Dzięki projektowi ustawy uproszczone zostaną przepisy dotyczące wprowadzaniu zmian w kursowaniu pociągów i dopuszczające przewozy regionalne do tworzenia połączeń międzywojewódzkich.

Projekt przewiduje również ułatwienia proceduralne związane z użytkowaniem obiektów kolejowych stanowiących infrastrukturę kolejową oraz dotyczące instalacji tymczasowej telekomunikacyjnej stacji bazowej w obszarach wydarzeń centralnych ŚDM.

Dokument, nad którym trwają teraz międzyresortowe konsultacje, może wejść pod obrady sejmu w pierwszej połowie marca.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook