Pełnomocnik rządu w sprostowaniu do artykułu "Rzeczpospolitej"

tk / br, Warszawa, 2016-03-08

Nie jest prawdą, że Episkopat zgłosił zastrzeżenia do zapisów dotyczących definicji służb porządkowych i informacyjnych, które pojawiają się w specjalnej ustawie przed papieska wizytą – stwierdza pełnomocnik rządu ds przygotowania Światowych Dni Młodzieży. To odpowiedź Pawła Majewskiego na artykuł w "Rzeczpospolitej".

Oświadczenie pełnomocnika rządu ds. przygotowania Światowych Dni Młodzieży Pawła Majewskiego w związku z publikacją artykułu pt. „Armia ochroniarzy kontra papież”, autorstwa Tomasza Krzyżaka w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 7 marca 2016 roku (nr 55).

Współpraca między stroną kościelną a administracją rządową w zakresie przygotowania i organizacji ŚDM przebiega pomyślnie. Na bieżąco są realizowane harmonogramy ustalonych wcześniej działań, systematycznie spotykają się przedstawiciele obu stron (np. w ramach prac Zespołu ds. przygotowania wizyty Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 kierowanego przez szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Beatę Kempę).

Potwierdza to oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski opublikowane w poniedziałek 7 marca 2016 roku.

Odnosząc się do treści tekstu zamieszczonego w „Rzeczpospolitej”, należy podkreślić, iż nie jest prawdą, że Episkopat zgłosił zastrzeżenia do zapisów dotyczących definicji służb porządkowych i informacyjnych, które pojawiają się w specjalnej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

Zadziwiające jest stwierdzenie autora tekstu, że „kontrowersje budzi m.in. zapis dotyczący ochrony tego wydarzenia. (...)”, a także wypowiedź dr. Mateusza Dróżdża, że „uważna analiza (przepisu) w końcu doprowadzi nas do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”. Przecież – jak wielokrotnie podkreślano – do wydarzeń religijnych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Przedmiotowy zapis nie ma na celu utrudnienia organizacji kultu religijnego, ale zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom.

Co do pojawiających się w tekście zarzutów o naruszaniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, należy wprost odnieść się do jej przepisów. Konkordat w art. 8 ust. 4 nawet dopuszcza wydanie ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego zezwolenia na sprawowanie kultu publicznego.

Warto również przypomnieć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się:

1) w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym;

2) w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega natomiast uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi.

Ponadto, należy zauważyć, że ani podmioty biorące udział w przygotowaniu ustawy, ani strona kościelna nie kwestionowały tego zapisu w trakcie prac legislacyjnych nad projektem. Stosując logikę autora tekstu w „Rzeczpospolitej”, w ustawie brak wielu innych definicji (chociażby uczestnika ŚDM, czy też wolontariusza), co do których autor nie zgłasza zastrzeżeń.

 

Komentarze (1)

amen

10 miesięcy, 2 tygodnie temu

biskupi pierwszego sortu zawsze dojdą do porozumienia z pierwszym sortem Polaków (nawet nie muszą dojść, bo zawsze są) i jak będzie potrzeba zmienią także ustawę o Sądzie Ostatecznym.
Przykre.

Odpowiedz
Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook