Wilno ma relikwie i ołtarz ku czci św. Jadwigi Królowej

pc (KAI) / br, Wilno, 2012-10-23

Wilno ma relikwie i nowy ołtarz ku czci św. Jadwigi Królowej. W niedzielę 21 października we franciszkańskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem tysiąca wiernych odprawiono uroczystą Mszę św., w trakcie której poświęcono ołtarz i złożono relikwie świętej nazwanej przez bł. Jana Pawła II Matką Chrzestną Litwy.

Zebranych powitał w kilku językach rektor kościoła, o. Marek Dettlaff, który przed dwoma laty sprowadził relikwie św. Jadwigi z katedry na Wawelu. Liturgii przewodniczył kard. Audrys Juozas Bačkis, arcybiskup Wilna, który w homilii mówił o ważnej roli św. Jadwigi nie tylko dla jej współczesnych, ale przede wszystkim dla nas i to nie tylko w Polsce czy na Litwie, ale dla całej Europy. Wraz z kardynałem Mszę św. celebrował abp Luigi Bonazzi, nuncjusz apostolski na Litwie, Łotwie i w Estonii, bp Rimantas Norvila, ordynariusz wiłkowyski, o. Jacek Ciupiński, asystent generalny zakonu franciszkanów z Rzymu, minister prowincjalny o. Jan Maciejowski, a także księża z Litwy i Polski, którzy przybyli wraz z pielgrzymami.

W uroczystości wzięli także udział Zoltán Pecze, ambasador Węgier na Litwie, przedstawiciel ambasady RP, a także reprezentanci władz miasta Wilna oraz liczna grupa sióstr zakonnych.

Mszę św. uświetnił śpiew dwóch chórów działających przy franciszkańskiej parafii. Liturgia sprawowana była po łacinie. Niektóre jej fragmenty kard. Bačkis wypowiadał po polsku. Czytania w Liturgii Słowa odczytane były w jeżyku litewskim, węgierskim i polskim.

Po Komunii głos zabrał bp Norvila, który wyraził nadzieję, że w Roku Wiary, "obecność relikwii św. Jadwigi na Litwie będzie okazją dla każdego do pogłębienia i ożywienia swej relacji z Bogiem". Przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych procesja przeszła do nowego ołtarza poświęconego św. Królowej Jadwidze. Kardynał konsekrował ołtarz i poświęcił obraz świętej, po czym relikwie zostały złożone w przygotowanym na nie specjalnym miejscu.

Na zakończenie za uczestnictwo podziękował wszystkim minister prowincjalny o. Jan Maciejowski.

„Po ponad 600 latach św. Jadwiga Andegaweńska – nazwana przez Jana Pawła II Matką Chrzestną Litwy – jest obecna na Litwie w znaku swych relikwii” – tłumaczy o. Marek Dettlaff w rozmowie z "Tygodnikiem Wileńszczyzny". Minione dwa lata przebiegały na projektowaniu oraz budowaniu ołtarza, na który ofiary przekazywali wierni z Litwy, Polski oraz Węgier. W ciągu tego czasu franciszkanie, organizując nabożeństwa ku czci świętej, rozpowszechniali jej kult wśród wiernych. Po raz kolejny św. Jadwiga Królowa stała się „łącznikiem” ludów, które za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów tworzyły solidarne państwo, będące przykładem jedności, braterstwa i obywatelskiego szacunku.

Ks. prof. Stanisław Koczwara, jeden z inicjatorów sprowadzenia relikwii św. Jadwigi, tłumaczy, że stała ona u początku wspólnego życia Polski i Litwy w Europie Środkowo-Wschodniej. W historiografii św. Jadwiga jest nazywana moralną sprawczynią Grunwaldu. „Tak, jak wojsko Jagiełły i Witolda przetrąciły kość pacierzową Krzyżakom, nie dając im szansy na panowanie w Europie, tak Jadwiga uczyniła to moralnie, odmawiając im prawa do nawracania na chrześcijaństwo Litwy siłą” – tłumaczył ks. Stanisław.

Dlaczego franciszkanie rozpowszechniają kult akurat tej świętej? Zdaniem ojca Marka, odpowiedź na to pytanie jest oczywista – "ona sama zechciała tutaj przybyć, my zaś jesteśmy wyłącznie narzędziami w rękach Opatrzności". „Św. Jadwiga ze względu na chrystianizację Litwy postąpiła w sposób heroiczny – zrezygnowała ze swoich planów, aby wybrać i zrealizować większe – Boże plany. Ona swoim przykładem uczy nas dobroci i miłości do Boga i bliźniego. Miłość łącząca narody” – mówił franciszkanin, podkreślając, że do świętowania uroczystości są zaproszeni Polacy, Litwini oraz Węgrzy.

Według świadectw, św. Jadwiga była wychowywana w duchu franciszkańskim. Przykład św. Franciszka pociągał świętą do miłowania Boga w podobny sposób. Tak ją charakteryzowano: "wzór wszelkich cnót, pokorna i łaskawa matka sierot".

Jadwiga świadoma swego posłannictwa wspierała głoszenie Ewangelii, troszczyła się o rozwój kultu Bożego i jedność chrześcijan. Przyśpieszyła ustanowienie diecezji wileńskiej. W Pradze założyła przy uniwersytecie bursę dla Litwinów przygotowujących się do ewangelizacji Litwy. W 1397 r. otrzymała od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie Wydziału Teologicznego na uniwersytecie w Krakowie. Poprzez swój zapis w testamencie królowa przyczyniła się do odnowienia tegoż uniwersytetu, zwanego odtąd Jagiellońskim.

W ciągu dwóch lat, odkąd u wileńskich franciszkanów są relikwie świętej królowej, za jej wstawiennictwem – jak wynika ze świadectw wiernych – działo się wiele cudów. Ojciec Marek przybywał z relikwiami do rodzin, błogosławił domy. Zdaniem kapłana, niedzielna uroczystość może wnieść wiele dobra zarówno w serca wiernych, jak też w życie społeczne i polityczne Litwy. Przede wszystkim zaś przyczynić się do pogłębienia wiary wiernych na Litwie, którzy są przecież spadkobiercami tradycji Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, będących na arenie politycznej ówczesnej Europy przykładem wzajemnego poszanowania i współbycia wielu narodów.

„Można się spierać, czy święta Jadwiga była za swego życia na Litwie, czy też nie. Teraz na pewno jest w wymiarze duchowym, uczy nas i prowadzi ku świętości, do wzajemnego zrozumienia i pojednania. Myślę, że jej obecność jest dla nas wielką szansą na odnowę życia społecznego, politycznego i rodzinnego. Nie możemy jej zmarnować” – stwierdził franciszkanin.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook