Powstało Centrum Benedykta XVI

ts, kg (KAI/RV) / mz, Londyn, 2016-02-29

Na uniwersytecie Marii Panny w dzielnicy Londynu – Twickenham powstało Centrum Benedykta XVI dla Religii i Społeczeństwa. Ma to być miejsce międzynarodowych kontaktów i badań w dziedzinie religii i nauk społecznych, poinformowała nowa uczelnia na swojej stronie internetowej.

Podkreślono jednocześnie, że badania intendyscyplinarne w zakresie teologii i etyki powinny odgrywać centralną rolę w życiu uniwersytetu katolickiego.

Inicjatywę zaakceptował Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. Obecny papież-emeryt Benedykt XVI odwiedził katolicki Uniwersytet Najświętszej Marii Panny we wrześniu 2010 roku w czasie swej podróży do Wielkiej Brytanii. W kaplicy uniwersyteckiej spotkał się wówczas z niemal 300-osobową grupą zakonników i zakonnic z 32 zakonów i zgromadzeń zakonnych, zaangażowanych na Wyspach Brytyjskich w oświatę i nauczanie katolicką, z 3,5 tys. młodzieży szkolnej oraz z przedstawicielami różnych religii.

Duchowe podstawy nowego ośrodka opierają się na katolickiej wizji studiów wyższych, zawartej w konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Ex corde Ecclesiae” z 15 sierpnia 1990 nt. istoty i zadań uniwersytetów katolickich w życiu Kościoła i świata.

Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr Stephen Bullivant, który w rozmowie z Radiem Watykańskim wyjaśnił, że „dobrą okazją do podjęcia tej inicjatywy” były przede wszystkim wspomniany pobyt na uczelni papieża i jej 5. rocznica w ub. roku, a także szereg innych wydarzeń w życiu uniwersytetu. Inspiracją była dlań także myśl teologiczna kard. Josepha Ratzingera i później Benedykta XVI.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć nowej placówki będzie książka poświęcona encyklice bł. Pawła VI „Humanae vitae” z okazji przypadającej za 2 lata 50. rocznicy ukazania się tego dokumentu. Ma to być zbiór referatów i innych opracowań specjalistów różnych dziedzin, podejmujących nauczanie zawarte w encyklice z perspektywy minionych dziesięcioleci zarówno w ujęciu katolickim, jak i z innych punktów widzenia.

Komentarze (1)

teresa

11 miesięcy temu

Czy Benedykt XVI będzie mógł wziąć udział w otwarciu tego Centrum?

Odpowiedz

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook