Centrum Kultury i Dialogu - nowy religijny portal internetowy

mk//mam, 2007-08-30

Refleksja, dialog i pogłębiona debata nad miejscem i rolą chrześcijaństwa w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie to główne cele nowego portalu internetowego, jaki uruchomiło Centrum Kultury i Dialogu.

Refleksja, dialog i pogłębiona debata nad miejscem i rolą chrześcijaństwa w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie to główne cele nowego portalu internetowego, jaki uruchomiło Centrum Kultury i Dialogu. Portal www.ckid.pl jest współtworzony przez ogólnopolskie środowisko intelektualistów świeckich i duchownych.

Jak podkreśla Jarosław Makowski, redaktor naczelny portalu, ma on być płaszczyzną spotkania ludzi różnych religii i światopoglądów. "Swoje inspiracje czerpiemy z ducha chrześcijańskiego uniwersalizmu wyrażonego w posoborowym nauczaniu Kościoła. Dialog dziś, jak wierzymy, musi być imperatywem chrześcijańskiego sumienia, gdyż żyjemy w dobie pluralizmu i wolności" - podkreśla Makowski.

Portal ma promować chrześcijaństwo jako religię dialogu, tolerancji i pojednania. Takiego chrześcijaństwa, którego fundamentalną regułą jest solidarność z wykluczonymi, poniżanymi i słabymi - najdobitniej wyrażoną przez św. Pawła: "Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe".

Portal ma również informować o inicjatywach podejmowanych w nadchodzącym roku akademickim: publicznych debatach i seminariach, nowościach wydawniczych CKiD.
W połowie lipca środowisko CKiD było inicjatorem listu otwartego katolickich publicystów i intelektualistów, w którym ocenili, że ks. Tadeusz Rydzyk w opublikowanych przez "Wprost" wystąpieniach "ujawnił swą pogardę wobec bliźnich - zarówno braci i sióstr wyznających tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak też braci i sióstr Żydów".

Prowadzone przez Jezuitów Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie działa od kilku lat. Organizuje różnorodne sympozja i wykłady, wspomaga prace kilku instytucji, działających przy krakowskim Kolegium Jezuitów i prowadzi działalność naukową we współpracy z Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną w Krakowie.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook