Papież o święta religijne, nie konsumpcyjne

kg //ad, 2002-12-22

Przed utratą prawdziwego, religijnego wymiaru świąt Bożego Narodzenia przestrzegł wiernych Ojciec Święty w rozważaniach przez modlitwą Anioł Pański 22 grudnia.

- Prostota żłóbka, będącego najbardziej wymownym przywołaniem narodzenia Pana, pozostaje w sprzeczności z tymi wyobrażeniami o Bożym Narodzeniu, które często proponują ludziom w sposób natarczywy slogany reklamowe - powiedział Papież.
Zwrócił uwagę, że również "piękna tradycja wymiany z okazji świąt podarunków między członkami rodziny i przyjaciółmi, pod naciskiem pewnej mentalności konsumistycznej, grozi zatraceniem jej prawdziwego sensu _bożonarodzeniowego_".
W rzeczywistości zwyczaj ten staje się zrozumiały, jeśli wyjdzie się od faktu, że Jezus osobowy jest darem Boga dla ludzkości, którego nasze dary w to święto chcą być odzwierciedleniem i wyrazem - mówił dalej Ojciec Święty. Dlatego znacznie właściwsze jest danie pierwszeństwa tym gestom, które wyrażają solidarność i otwarcie na biednych i potrzebujących - dodał.
Jan Paweł II, zwracając się do Polaków, powiedział: "Wszystkim pielgrzymom z Polski życzę szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia", a po włosku, dziękując za nadesłane do Watykanu życzenia wyraził pragnienie "pokoju i pogody" oraz "dobrych Świąt".
Nawiązując do Ewangelii tego dnia Jan Paweł II podkreślił, że ukazuje ona Maryję wsłuchującą się w Słowo Boże i gotową do wiernego wypełnienia go.
Na zakończenie przypomniał, że niezbędnymi warunkami właściwego przygotowania się do uroczystości Narodzenia Chrystusa, są przede wszystkim wewnętrzna cisza i modlitwa, które pozwalają rozważać przypomnianą tutaj tajemnicę. Zauważył przy tym, że "tak" Maryi i Józefa jest pełne i obejmuje całą ich osobowość: ducha, duszę i ciało. "Niech to dotyczy także każdego z nas! Oby Jezus, który za kilka dni zajaśnieje w radości naszego żłóbka, mógł znaleźć w każdej rodzinie wielkoduszne przyjęcie, tak jak to było w Betlejem w tę świętą noc" - zakończył swe rozważania Papież.
Po wygłoszeniu tego krótkiego wprowadzenia i odmówieniu modlitwy Ojciec Święty udzielił wszystkim zgromadzonym na Placu św. Piotra z okna swego gabinetu w Pałacu Apostolskim błogosławieństwa i pozdrowił po włosku zgromadzonych pielgrzymów.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook