Ministerstwo sportu i turystyki liczy na promocyjny „efekt ŚDM”

lk, mip / br, Warszawa, 2016-02-25

Ministerstwo sportu i turystyki liczy na promocyjny „efekt ŚDM”. – To będzie szansa na pokazanie Polski młodym ludziom z kręgu kultury judeochrześcijańskiej jako kraju, do którego warto wracać nie tylko ze względów religijnych, ale i turystycznych – przekonywał w Sejmie przedstawiciel resortu podczas informacji na temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

W Sejmie zebrał się w środę Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, by wysłuchać informacji ministerstwa sportu i turystyki oraz ministerstwa edukacji narodowej na temat przygotowań do ŚDM.

Sekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki Jarosław Stawiarski nie ukrywał, że liczy na to, iż Polska wykorzysta szansę, jaką będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, także pod względem promocji naszego kraju wśród zagranicznych gości. – Masa obywateli z całego świata będzie przez parę tygodni korzystać z uroków naszego kraju. Mam nadzieję, że zabiorą ze sobą z powrotem same dobre wspomnienia – powiedział.

Jak wyjaśnił, ministerstwo sportu i turystyki wraz z podległymi mu instytucjami odpowiedzialne będzie właśnie za promocję Polski w czasie ŚDM. – Jako zarządzający turystyką będziemy chcieli, aby pielgrzymi, którzy przyjadą do nas po raz pierwszy, powtórzyli swój przyjazd w przyszłości – dodał.

Stawiarski poinformował, że Komitet Organizacyjny ŚDM w Krakowie zwrócił się do resortu z prośbą o wsparcie w realizacji trzech zadań: utworzenia Szlaku Miłosierdzia Bożego (dofinansowanie) oraz objęcie patronatem honorowym i dofinansowanie Biegu Miłosierdzia Bożego. Decyzje w tym zakresie zapadną w kwietniu.

Przyznał, że nadzieje związane z ŚDM są wielkie. „Wydaje nam się, że jako ministerstwo powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby efekt marketingowy ponownego odwiedzenia naszego kraju przez tych młodych ludzi zwielokrotniał się. Taka szansa już dawno nie była Polsce dana. Były mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale Światowe Dni Młodzieży przebijają tę wielką imprezę europejskiego futbolu kilkukrotnie ze względu na swój ogólnoświatowy zasięg” – powiedział przedstawiciel resortu sportu i turystyki.

Jak dodał, ŚDM będzie szansą na „pokazanie Polski młodym ludziom z kręgu kultury judeochrześcijańskiej, katolickiej jako kraju, do którego warto będzie wracać i odwiedzać nie tylko w aspektach religijnych, ale także turystycznych”.

Działania promocyjne dotyczące Polski będzie realizować - w porozumieniu z Archidiecezją Krakowską jako organizatorem ŚDM - Polska Organizacja Turystyczna. Wiceprezes POT Bartłomiej Walas poinformował, że liczy w światowej branży turystycznej na pozytywną rekomendację dotyczącą Polski i Krakowa po Światowych Dniach Młodzieży.

POT przygotowuje przede wszystkim kampanię promocyjną Polski z okazji ŚDM w mediach społecznościowych pod nazwą „Share Poland” (Dziel się Polską). Jej pierwszy etap przebiegnie w trakcie ŚDM i będzie polegał na zachęcaniu zagranicznych pielgrzymów do dzielenia się zdjęciami, opiniami i wrażeniami z pobytu w naszym kraju w tym czasie. Towarzyszyć temu będzie konkurs z nagrodami.

Drugi etap promocji nastąpi po ŚDM, otrzyma nazwę „Zostań ambasadorem Polski” i również będzie polegał na zachęcie do osobistego opowiadania o naszym kraju w serwisach społecznościowych. – Dlaczego te media? Dlatego, że pokolenie Y tym się właśnie posługuje – wyjaśnił Bartłomiej Walas.

W czasie ŚDM pielgrzymom zostanie udostępniona specjalna infolinia turystyczna, stworzona na bazie już istniejącej infolinii spełniającej m.in. funkcję połączenia awaryjnego dla obcokrajowców. Udzielaniem informacji zajmować się będą m.in. wolontariusze oddelegowani przez Komitet Organizacyjny ŚDM.

Ponadto Polska Organizacja Turystyczna współpracuje już z niezależnymi od niej regionalnymi organizacjami z tej branży w zakresie działań skierowanych pod adresem młodzieży, która przed ŚDM będzie poznawać inne regiony Polski w ramach dni w diecezjach. – Pielgrzymi przyjadą znacznie wcześniej i rozpierzchną się po kraju, a kumulacja ich napływu nastąpi podczas ŚDM – przypomniał Walas.

W czwartek na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów zostanie rozpatrzony projekt specustawy dotyczącej przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz związanej z tym wydarzeniem wizyty papieża Franciszka w Polsce.

Ustawa określa zadania służb publicznych dotyczące wsparcia podmiotów uczestniczących w organizacji ŚDM oraz wizyty papieskiej, w tym jednostek samorządu terytorialnego i transportu publicznego. Ustawa dotyczy także warunków zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkania z papieżem w zakresie m.in. pomocy medycznej, czy porządku publicznego.

Projekt przewiduje możliwość udzielenia wsparcia przy organizacji ŚDM przez resort obrony narodowej w zakresie logistyki, transportu, łączności czy zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.
Określa również wymagania względem organizatora imprezy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego i opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Ustawa ma określać specjalne zasady funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Projekt nadaje policji prawo do ewentualnego sprawdzania osób zarejestrowanych jako wolontariusze jeśli zaszłyby ku temu przesłanki. Szczególe uprawnienia na czas ŚDM otrzyma Służba Ochrony Kolei.

Specustawa zakłada powierzenie Wojewodzie Małopolskiemu szczególnych zadań dotyczących zabezpieczenia medycznego. Określa również wymagania względem poszczególnych elementów tego zabezpieczenia: zespołów wyjazdowych, lotniczych zespołów ratunkowych, patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych.

Projekt ustawy opisuje także warunki dotyczące transportu drogowego, lotniczego i kolejowego na ŚDM. W pierwszym przypadku proponuje się, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych na ŚDM tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się pielgrzymów. Do jego obowiązku będzie też należał monitoring natężenia ruchu na drogach publicznych i informowanie o ewentualnych trudnościach w tym zakresie.

Dokument przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji powierza spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szczególne zadania związane z zapewnieniem uczestnikom ŚDM transportu na terenie kraju. Dzięki projektowi ustawy m.in. uproszczone zostaną przepisy dotyczące wprowadzaniu zmian w kursowaniu pociągów i dopuszczające przewozy regionalne do tworzenia połączeń międzywojewódzkich.
Projekt przewiduje również ułatwienia proceduralne związane z użytkowaniem obiektów kolejowych stanowiących infrastrukturę kolejową oraz dotyczące instalacji tymczasowej telekomunikacyjnej stacji bazowej w obszarach wydarzeń centralnych ŚDM.

W projekcie założono ponadto, że zagraniczni uczestnicy ŚDM ubiegający się o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen będą zwolnieni z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego. Zwolnienie to przysługiwać będzie po wykazaniu przez wnioskującego o wizę dokumentu zaświadczającego o uczestnictwie w ŚDM.

W ustawie opisano także minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, w tym organizacji campingów i pól biwakowych oraz funkcjonowania obiektów noclegowych w placówkach oświatowych, remizach lub obiektach sportowych.

Po rozpatrzeniu przez Komitet Stały RM dokument powinien wejść pod obrady Sejmu w pierwszej połowie marca.

 

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook