Kard. O’Malley o obowiązku zgłaszania nadużyć seksualnych

pb / br, Watykan, 2016-02-15

O obowiązku zgłaszania władzom cywilnym podejrzeń o nadużycie seksualne przypomniał biskupom przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, kard. Seán O’Malley.

W ogłoszonym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej oświadczeniu hierarcha powołał się na „jasne słowa” papieża Franciszka, który 27 września 2015 r. zapewnił, że „przestępstwa i grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci nie powinny być dłużej utrzymywane w tajemnicy”, zobowiązał Kościół do czujności w ochronie dzieci, a także obiecał pociągnięcie wszystkich winnych do odpowiedzialności.

W imieniu członków Komisji kardynał potwierdził, że niezależnie od konieczności przestrzegania przepisów prawa cywilnego, istnieje też „moralna i etyczna odpowiedzialność za zgłoszenie podejrzenia nadużyć do władz cywilnych, którym powierzono ochronę społeczeństwa”.

Kard. O’Malley dał przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie biskupi wypracowali kartę wyraźnie zobowiązującą wszystkie diecezje/eparchie i ich personel do zgłaszania podejrzeń o nadużycie władzom państwowym. Co roku o obowiązku tym przypomina się podczas listopadowego i lutowego kursu formacyjnego dla nowych biskupów.

- Jako doradcza komisja Ojca Świętego ds. ochrony małoletnich, dokonaliśmy niedawno z papieżem Franciszkiem przeglądu kompleksowych wysiłków edukacyjnych Komisji w Kościołach lokalnych w ciągu minionych dwóch lat i potwierdziliśmy gotowość jej członków do dostarczenia tych materiałów na kursy organizowane w Rzymie, w tym na doroczny kurs formacyjny dla nowych biskupów i do urzędów kurii rzymskiej do wykorzystania w ich wysiłkach na rzecz ochrony dzieci - napisał kardynał.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook