Młodzież wiosną Kościoła

pb (KAI/CCEE) / ms, Nikozja, 2011-03-08

Duszpasterstwo młodzieży to temat spotkania przewodniczących episkopatów Europy Południowo-Wschodniej w Nikozji na Cyprze, które zorganizowała Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

Do stolicy Cypru na 3 dni (3-6 marzec) przyjechali przedstawiciele episkopatów Albanii, Bośni-Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Grecji, Mołdowy, Rumunii oraz Międzynarodowej Konferencji Biskupiej św. Cyryla i Metodego, obejmującej Czarnogórę, Macedonię i Serbię. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy, abp Fouad Twal i stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu, prał. Aldo Giordano.

W tematykę obrad wprowadzili: ks. Eric Jacquinet, kierujący sekcją młodzieżową Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz ks. Francesco Pierpaoli, dyrektor Ośrodka Jana Pawła II w Loreto.

Na zakończenie biskupi skierowali apel do młodych katolików krajów Europy Południowo-Wschodniej. Wezwali ich, by nie zniechęcali się, mimo że są mniejszością religijną w swoich krajach, gdyż jednocześnie znajdują się w komunii z milionami młodych katolików na całym świecie, co ukaże Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie. – Nie jesteście jedynymi, którzy wierzą i pokładają nadzieję w Chrystusie – zapewnili hierarchowie.

Przyznali jednocześnie, że znane im są ich trudności związane z rozpadem rodzin, ze znalezieniem stałej pracy, z „zaćmieniem zmysłu Boga” w społeczeństwie, ze złym przykładem dawanym przez niektórych dorosłych, a także ze skutkami życia w społeczeństwie „zdominowanym przez totalitarne ideologie oraz teoretyczny i praktyczny ateizm, które wciąż zatruwają umysły”. Mimo to biskupi ufają młodym w przekonaniu, że nie będą oni biernie poddawać się chwilowym modom, że są wrażliwi na cierpienia innych, że pragną życia duchowego i ciszy, co wyrażają trwaniem na modlitwie. – Możecie stać się zaczynem, który da nowy zapał naszym rozleniwionym i często zniechęconym wspólnotom – napisali hierarchowie.

Zaapelowali do młodych katolików o dawanie świadectwa o Chrystusie w swoich wielokulturowych, wieloreligijnych i wieloetnicznych społeczeństwach i o obdarzanie miłością ludzi bez względu na ich przynależność religijną czy głoszoną ideologię. – Jesteście wezwani do przebaczania krzywd, których doświadczyli wasi ojcowie, do przekraczania z delikatnością właściwą Chrystusowi tragicznych sytuacji, które naznaczyły przeszłość. Jesteście wezwani, by dokonać tego, co nieraz nie udało się poprzednim pokoleniom: nawiązać dialog z waszymi rówieśnikami, także z należącymi do innej religii lub wyznania chrześcijańskiego, oraz współpracę na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Bardziej niż kiedyś jesteście dziś zdolni do zrozumienia racji innych. W ten sposób wasze chrześcijańskie świadectwo stanie się zarazem waszym misyjnym zaangażowaniem w społeczeństwie, w którym przemoc i nienawiść zdają się charakteryzować kulturę naszych czasów – podkreślili biskupi Europy Południowo-Wschodniej.

Wezwali, by zgodnie z hasłem sierpniowego Światowego Dnia Młodzieży: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”, oparli swoje życie na osobie Chrystusa: całe życie, a nie tylko cząstkę swych doświadczeń. Chodzi tu o wybór, postawę i projekt życiowy, o sposób życia, właściwy ludziom ochrzczonym.

Uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez prezydenta Cypru, Dimitrisa Christofiasa, odwiedzili lokalne wspólnoty chrześcijańskie, w tym maronitów północnej części wyspy, zajętej przez Turków. Gościli również dwóch metropolitów prawosławnego Kościoła Cypru: Grzegorza z Pafos i Izajasza z Tamassosu, który wygłosił komunikat nt. sytuacji młodzieży prawosławnej w tym kraju. Obrady zakończyła Msza św. w maronickiej katedrze Matki Bożej Łaskawej w Nikozji.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook