Drukuj Powrót do artykułu

Zero tolerancji

09.10.2018 , Marcin Przeciszewski, Warszawa Ⓒ ℗

Sample Fot COB

Przestępstwa na tle seksualnego molestowania nieletnich są poważnym problemem społecznym. W świetle badań ponad 12 proc. polskich dzieci i młodzieży doświadczyło wykorzystania seksualnego. A w jednym tylko 2017 r. zostało wszczętych 2391 postępowań przed sądem z art. 200 k.k. (seksualne wykorzystanie małoletniego). Liczba skazanych wyniosła – 1324. A skoro sprawca jest w stanie skrzywdzić kilkoro dzieci, można przypuszczać, że roczna liczba ofiar w Polsce idzie w tysiące.

Z pewnością nie wystarczy prawo karne. Niezbędne są specjalne programy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania, służące także odpowiednio wczesnemu wykrywaniu potencjalnych sprawców czynów pedofilskich. Potrzeba wręcz narodowego programu ochrony dzieci i młodzieży przed przestępczością seksualną. W sposób skoordynowany powinien on objąć wszystkie sfery i środowiska, które mają związek z pracą wśród dzieci i młodzieży.

Szczególnie bolesne jest, że przestępstwa takie zdarzają się wśród osób duchownych, nadużywających pokładane w nich zaufanie.

Na razie jednak to Kościół katolicki jest jedynym środowiskiem, które opracowało, stosuje i wdraża jasną metodologię walki z przestępstwami na tle pedofilii. Od kilku lat obowiązują „Wytyczne” Episkopatu regulujące nie tylko procedury karania sprawców, łącznie z możliwością przeniesienia do stanu świeckiego, ale przede wszystkim nakazujące pomoc ofiarom oraz profilaktykę. Powołany został koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży w osobie ks. Adama Żaka SJ.

Duże znaczenie ma dokument KEP o prewencji, postulujący m.in. programy w zakresie ochrony małoletnich na poziomie każdej diecezji czy zgromadzenia. Decyzja, że wszystkie diecezje je przygotują i wdrożą, została podjęta na ostatnim zebraniu Episkopatu w Płocku. Postanowiono też zebrać dane statystyczne obrazujące skalę tych przestępstw w łonie Kościoła w Polsce. Miejmy nadzieję, że skuteczna realizacja tych wszystkich działań sprawi, iż Kościół stanie się w pełni bezpiecznym środowiskiem troski o najmłodszych, realizującym do końca zasadę „zero tolerancji” wobec ich krzywdzenia.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.