Drukuj Powrót do artykułu

Zjazd Kolędowy księży i katechetów świeckich archidiecezji białostockiej

13.01.2018 , tm, Białystok, 13-01-2018 Ⓒ ℗

Nad współczesnymi wyzwaniami duszpasterstwa młodzieży, w związku z przeżywanym w Kościele rokiem Ducha Świętego zastawiali księża i katecheci świeccy archidiecezji białostockiej podczas Zjazdu Kolędowego 2018. W zorganizowanej przez Zespół ds. Formacji Duchowieństwa oraz Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku konferencji naukowo-pastoralnej wzięło udział ponad 400 osób.

Referat otwierający konferencję wygłosił bp dr hab. Piotr Turzyński z Radomia. Zatytułował go „Przyjąć Ducha Świętego, głosić Jego moc i wzywać Go! O Duchu Świętym do młodych i nie tylko…”. Prelegent podkreślał w nim, że Ducha Świętego trzeba przyjąć, głosić i wzywać zarówno w osobistym życiu wiary, jak i w życiu wspólnoty Kościoła.

Zwrócił również uwagę na trudności w przekazie prawdy o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej oraz na rolę świadków w przekazywaniu wiary. Wskazywał, że nie wystarczy jedynie nauczanie, ale potrzeba także świadectwa życia w jedności z Duchem Świętym. Przywołał przykłady wielkich świadków Ducha Świętego – św. Filipa Nereusza, św. Marii Baouardy, znanej jako Mała Arabka oraz Mieczysławy Faryniak z Dursztyna, jednej z największych współczesnych polskich mistyczek, która miała szczególne nabożeństwo i w bardzo osobisty sposób wielbiła Ducha Świętego. Widocznie działał On jej życiu i za Jego przyczyną udało się jej wyprosić wiele łask Bożych dla świata.

Biskup pomocniczy radomski wyjaśniał, jak można mówić do młodych o Duchy Świętym. „Trzeba przestawić nasze nauczanie z przekazu jedynie wiedzy, na nauczanie pod kątem młodego człowieka. Przygotowanie do bierzmowania to inwestycja w człowieka. Trzeba ich przekonać, że to jest ich inwestycja w samych siebie, w ich przyszłość. Trzeba im uświadomić ich potrzebę Ducha Świętego: On jest prawdą, miłością, radością, Tym, który nadaje sens i smak życiu, Tym który nie pozwala się zniechęcić, załamać w obliczu trudności, który jest źródłem nadziei i pokoju, czyli tym wszystkim, czego pragną i szukają młodzi. Dopiero na drugim miejscu sakrament bierzmowania jest inwestycją we wspólnotę Kościoła i uwielbieniem Boga” – mówił.

Po wystąpieniu bp. Turzyńskiego miał miejsce salezjański trójgłos o młodzieży „Otwarci na Ducha Świętego”, w którym udział wzięli ks. Adam Wtulich SDB, br. Karol Domagała SDB oraz s. Sabina Żak FMA.

Ksiądz Wtulich przedstawił system wychowawczy św. Jana Bosko, stosowany do dziś w placówkach salezjańskich. Wskazywał, że według ich Założyciela kluczem do wychowania jest tzw. asystencja, która zakłada, że wychowanie jest procesem towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. System ten jest niesłychanie skuteczny, wymaga jednak zaangażowania wychowawcy.

„Młody człowiek jest tym, z którym katecheta czy wychowawca ma budować relację, która prowadzi do zaufania. Ale żeby móc budować relację, najpierw trzeba poznać młodego człowieka” – podkreślał i zaznaczał, że praktyczna miłość wychowawcza przekracza czysto ludzki wymiar – ma swoje źródło w nadprzyrodzonej miłości Boga i jest odbiciem Jego miłosierdzia, dlatego jest rozumna, dojrzała i wymagająca.

Br. Karol Domagała z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku przedstawił sylwetkę i potrzeby współczesnego młodego człowieka. Zwrócił uwagę na „potrzebę oddalenia”, czyli przeżycia buntu przeciwko wartościom, po to, by młody człowiek mógł wytworzyć własną tożsamość i swoją własną hierarchię wartości. Dał także konkretne wskazówki do pracy z młodzieżą. Wskazywał, że „młodzież nie potrzebuje «kumpli», ale dojrzałego, dorosłego prowadzenia, opartego na prostych zasadach”.

Salezjanin podkreślił, że młody człowiek nie ma jeszcze niezbędnego doświadczenia, jest w trakcie poznawania siebie i nabywania wiedzy o świecie, zdobywania pewnych sprawności, umiejętności i cnót, stąd nie należy przyjmować jego deklaracji jako prawdziwych, świadomych i dojrzałych decyzji. Trzeba jednak dać mu zachętę, wsparcie, ukierunkować, ukazać autentyczne wartości, wskazać horyzonty rozwoju, rozbudzić fascynację wartościami.

Na zakończenie s. Sabina Żak z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek z Suwałk opowiedziała o doświadczeniach swojej pracy z młodzieżą i roli świadectwa w przekazie wiary.

Na zakończenie konferencji abp Tadeusz Wojda pytał zebranych na spotkaniu katechetów o pragnienia, które noszą w sercach, o to, co chcieliby przekazać młodym pokoleniom. „Myślę, że takim pragnieniem jest zbudowanie wiary tych, do których się zwraca. Solidnego budynku wiary tych osób, które są mu powierzone. Ten «materiał» do budowy bywa różny. Spotykamy młodzież, która jest często bardzo trudna, skomplikowana. Często zadajemy sobie pytania, jak do tej młodzieży trafić, jak do niej dotrzeć z tymi prawdami, które są tak bardzo ważne. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Ducha Świętego, jak tylko Jemu się oddać, jak tylko pozwolić, by to On sam działał przez nas. Jesteśmy tylko jego narzędziami, często słabymi i ułomnymi” – podkreślał metropolita.

„Żeby dać, trzeba najpierw mieć” – mówił, dodając, że „Zjazd Kolędowy miał na celu to właśnie uświadomić, że to najpierw my powinniśmy być napełnieni Duchem Świętym – my, którzy mamy o Nim mówić, ukazywać innym, mamy przede wszystkim Go przeżywać. To On najpierw nas powinien przekształcać i formować”.

Na zakończenie abp Wojda życzył wszystkim katechetom archidiecezji białostockiej, duchownym i świeckim, aby „stali się podatnym materiałem w ręku Ducha Świętego, by nieustannie Go poszukiwali, nieustannie się do Niego zwracali, aby On działał w was swoją mocą”.

Spotkanie zakończyło wspólne pasterskie błogosławieństwo księży biskupów.

W archidiecezji białostockiej co roku odbywają się dwa zjazdy naukowo-pastoralne: kolędowy i paschalny. Służą one stałej formacji kapłanów i katechetów w zakresie wiedzy teologicznej oraz działalności duszpasterskiej i katechetycznej.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.