Drukuj Powrót do artykułu

Apel ludzi nauki o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II

23 listopada 2020 | 18:05 | mp | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. ASSOCIATED PRESS/East News

– Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – czytamy w liście otwartym prawie tysiąca ludzi nauki. Jest to apel osób świeckich, profesorów różnych uczelni, o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II. Jeśli inne osoby świeckie z tytułem profesora (profesorowie tytularni i profesorowie uczelniani) chciałyby podpisać się pod tym apelem mogą to zrobić pisząc na adres: apelprofesorow@gmail.com z podaniem tytułu naukowego i nazwą uczelni. List podpisali m.in. Adam Daniel Rotfeld, Andrzej Staruszkiewicz i Krzysztof Meissner.

A oto pełna treść listu:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:
„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

Apel podpisali dotąd:

Lista stale jest aktualizowana

Dr hab. Marek Adamiec, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Franciszek Adamski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Prof. zw. dr hab. Wiesław Z. Antkowiak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Jacek Balicki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Barański, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, em. prof. AGH Kraków

Dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Anna Barszcz, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. nadzw. dr hab. Jan Barwicki, Warszawa

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Politechnika Warszawska

Prof. zw. dr hab. Leszek Bednarczuk, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Berlicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Andrzej Białas, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Helena Białkowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Klinika Kardiologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. Adam Biela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Robert Bielecki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. med. Stanisław Bień, em. prof. Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

Prof. Wieslaw K. Binienda, The University of Akron, Akron OH, USA

Prof. dr hab. h. c. Czesław Błaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Ryszard Błażej, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Artur Błażejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Waldemar Bober, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Uniwersytet Rzeszowski (rektor senior), UPJP2 w Krakowie

Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Bobrowski, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Kazimierz Bodek, UJ

Dr hab. Ryszard Bodziacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN

Prof. dr hab. Jan Bokszczanin, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Katarzyna Borowska, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marcin Bortnowski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Tadeusz Boruta, Uniwersytet Rzeszowski, członek PAU

Dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Dr hab. Paweł Boryszewski, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Dr hab. Bogusław Bożek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Dr hab. Mariusz Bryl, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Józef Brynkus, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marek Budajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Ewa Budzyńska, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Józef Budzyński, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. Andrzej Buko, Corresponding Member of the PAS Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Bogdan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Tadeusz Caliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (honoris causa)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Anna Cegieła, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Zbigniew Celka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Cena, Sydney

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni

Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Władysław Chałupka, em. prof. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Dr hab. Maria Chantry, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. Grażyna Chełkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Collegium Medicum UJ, Kraków

Dr hab. Julian Chmiel, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Chmielarz, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Jan Chorowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Marek Chowaniec, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Cieśliński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan L. Cieśliński, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Maria Cioch, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Dorota Ciołek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Tadeusz Citko, em. prof. Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bohdan Cywiński, prof. UKSW

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Prof. dr hab. Alicja Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Włodzimierz Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet MedycznyProf. dr hab. Janusz Czebreszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Franciszek Czechowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański

Prof. zw. dr hab. n. biol. Romuald Czerpak, em. prof. Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Dr hab. Jarosław Czubaty, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Mirosława Dabert, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Łukasz Damurski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Józef Dańko, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej (honoris causa AGH)

Prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz, Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Teresa Dąbkowska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Prof. zw. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, em. prof. Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Maciej P. Denkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr inż. Alina Dereszewska, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Dr hab. Włodzimierz F. Dłubacz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Kazimierz Długosz, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Długosz, em. prof. UP im. KEN w Krakowie

Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Maciej Dorna, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, Politechnika Białostocka

Dr hab. n. med. Leon Drobnik, em. prof. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maciej Drzonek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Maria Dubicka, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Aniela Dylus, em. prof. UKSW

Dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Falkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

Dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

Prof. dr hab. Remigiusz Forycki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Ludwik Frey, em. prof. Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Jan Fiedurek, em. prof. Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jan Figiel, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Prof. dr hab. Adam Fitas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, em. prof. Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska

Dr hab. Paweł Foralewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Wit Foryś, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bogusław Fugiel, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. med. Marian Gabryś, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. Zbigniew Gajek prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Cezary Galiński, Politechnika Warszawska

Dr hab. Tomasz Garbol, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Dariusz Gątarek, prof. Instytutu Badań Systemowych PAN

Dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Prof. dr hab. Maciej Giertych, Instytut Dendrologii PAN

Dr hab. Witold Glinkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

Dr hab. Anna Głąb, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Zenon Głodek, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Głowniak, b. prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. Ryszard Gmoch, em. prof. Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Bogdan Gola, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dr hab. Wiesław Golnau, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, prof. hon. Akademii Górniczo-Hutniczej

Prof. dr hab. Wiesław Marek Gołębiewski, em. prof. Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Dariusz Góra, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Sylwia Góra, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. n. med. Anna Górska, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Dr hab. Małgorzata Górska, prof. Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Romuald Górski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Paweł Górski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Marian Grabowski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Izabella Gregory, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. zw. n. społ. dr hab. Jan Grosfeld, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Barbara Gruberne-Bernacka

Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ireneusz Grułkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. arch., Agnieszka Gryglewska, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, Politechnika Opolska

Dr hab. hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Adam Gryff-Keller, em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej

Prof. dr Stanisław Grygiel, em. prof. Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Watykanie

Prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Ewa Gurba, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Gurba, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik, em. prof. Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Stanisław Guzowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Gzella, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. Marek Hałaburda, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. Elżbieta Hałas, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., em. prof. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. inż. Grzegorz Harań, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Wanda Harkot, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. inż. Marian Hopej, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Romuald Huszcza, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jerzy Ilkosz, Muzeum Architektury we Wrocławiu

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, em. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Anna Irena Jabłecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Jabłecki, chirurg

Prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Jakubowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Jacek Adam Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. n. rol. Leszek S. Jankiewicz, em. prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Katarzyna Janus, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Jerzy Jamroz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Anna Janicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Maciej Janik, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, Warszawa

Dr hab. Elżbieta Janus, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Teresa Jaroszewska, em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, em. prof. Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Prof. dr hab. Jan S. Jaworski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Jeznach, SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Dr hab. Anna Jędrzejkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Jopek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Roman Jurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Marian Jurzysta, em. prof. IUNG

Dr hab. Jerzy Kaczorowski, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Joanna Kalaga, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. Politechniki Opolskiej, członek Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski

Prof. Marek M. Kamiński, University of California, Irvine

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Ewa Karna, prof. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Anna Kasprzyk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski, IPN

Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Instytut Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Instytut Socjologii UMCS, Lublin

Prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Janusz Kempa, em. prof. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Anna Kieliszczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, em. prac. nauk. Uniwersytetu Medycznego oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. dr hab. Danuta Kisielewicz, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Marek Kisielewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Krzysztof Koehler, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Danuta Kokocińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. dr hab. Henryk Kołoczek, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Ludwik Komorowski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Robert Koncki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry, Uniwersytet w Białymstoku Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Jolanta Kopka, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Politechnika Warszawska

Dr hab. Kazimierz Korab, em. prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, em. prof. Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Prof. dr hab. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. Uniwersytetu Warszawski

Dr hab. Krzysztof Kosiec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski

Ph.D. Wojciech Kossek, Visiting Teaching Assistant Professor, University of Denver, Colorado, USA

Prof. Teresa Kostkiewicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (profesor emeritus)

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska

Dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jacek Kowalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kowalski, em. rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dr hab. Radosław Kowalski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Piotr Kozłowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Stefan Kowalski, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Henryka Kramarz, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Teresa Krasowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, b. rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

Prof. dr hab. Franciszek Krok, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Piotr Król, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Hanna Kryjak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Anna Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jan Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Szymon Krzywda, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. n. med. Hanna Kubiak, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jan Kucharski, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, IBL PAN, UKSW

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, em. prof. chemii

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. inż. Krzysztof Kudła, prof. Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Dorota Kulczycka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Rafał Kulik, Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa

Prof. dr hab. Maciej Kulisiewicz, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Jacek Kurzępa, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Aleksander Lasik, em. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Paweł Lesiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. nazdw. dr hab. inż. Jacek Leśkow, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. Leonard Leśniak, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska, em. prof. Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Tomasz Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Janusz Limon, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek rzeczywisty PAN, członek rzeczywisty PAU

Dr hab. Katarzyna Lisiecka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska

Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

Dr hab. Krzysztof Ludka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Tadeusz Lulek, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Leszek Łatka, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. Stefan Łaszyn, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. n. med. Michał Ławiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. n. farm. Maria Łuczkiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. inż. Jan Machowski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak, em. prof. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Wojciech St. Magdziarz, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Joanna Majerczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew Majka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. n. med. Karol Makowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Prof. dr hab. Edward Malec, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Ziemowit Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr. hab. Anna Maliszewska, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Barbara Marczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Maria Marks, em. prof. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks, em. prof. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Sylwester Markusik, em. prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Tomasz Marszewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Przemysław Matusik, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Dorota Matuszko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów WielkopolskiProf. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Mazur, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mieczysław Mejor, Instytut Badań Literackich PAN

Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, em. prof. Politechnika Gdańska

Dr hab. Michał A. Michalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zenia Michałojć, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Zbigniew Michna, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Roman Micnas, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Politechnika Krakowska

Dr hab. med. Alina Minarowska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Uniwersytet Morski w Gdyni

Dr inż. Stanisław Minta, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, em. prof. zw. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, AGH-Kraków

Prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Grzegorz Mloston, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Jacek Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź

Prof. dr hab. med. Jadwiga Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź

Prof. zw. dr hab. Marian Molenda, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

Dr hab. Barbara Mróz, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. Politechniki Poznańskiej

Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Collegium Verum, Warszawa

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK Toruń

Prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

Dr Urszula Niekra, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. arch. Przemysław Nowakowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. n. prawn. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Justyna Nowotniak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Prof. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Józef Okolski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego

Dr n. med. Marek Okoński, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wiesław Olek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Michał Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jan Olszewski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, em. prof. Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Edward Opaliński, IH PAN oraz UJK

Dr hab. n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. szt. muz. Barbara Ostrowska, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, prof. em. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz emerytowany dyrektor d/s badawczych Norweskiego Instytutu Badan Atmosfery w Kjeller k. Oslo

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański

Dr hab. inż. Marian Paluch, em. prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Tomasz Papaj, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dr hab. Jan Paradysz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr hab. Aleksander Paroń, prof. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy

Prof. dr hab. Adam Patkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek Pawełczyk, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Pawlikowski, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska

Dr Tomasz Pączek, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dr hab. Romuald M. Piekarski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jakub Pigoń, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Jacek Piszczek, prof. Państwowego Instytutu Badawczego

Dr hab. n. społ. Marek Piotrowski, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Prof. dr hab. Maria Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Zbigniew Pleszewski, b. adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Adjunct Professor Department of Psychology McGill University Montreal, Canada

Prof. dr hab. Marcin Pliński, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Pluta, em. prof. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. Olga Płaszczewska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Monika Podhorecka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Barbara Politycka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Zofia Pomirska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS Lublin

Prof. dr hab. Agnieszka Popiela, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Andrzej Porębski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Sylwester Porowski, IWC PAN

Prof. dr hab. Witold Posadowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Stefan Postrzednik, em. prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Jacek Potulski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, em. prof. dr H.C. Politechnika Śląska

Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Prokop, em. prof. Uniwersytet Pedagogiczny, członek PAU

Prof. dr hab. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Maciej Przanowski, em. prof. Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński, Rektor Senior Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska

Dr hab. Jerzy A. Przeszowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. inż. Edward Przydrożny, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Czesław Puchalski, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka, prof. em. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. Stanisława Pukacka, em. prof. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Prof. dr hab. Paweł M. Pukacki, em. prof. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Dr hab. inż. Andrzej Pułka, prof. Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr Stanisław Rakusa-Suszczewski, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. inż. Małgorzata Rabiej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, prof. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Anna Raźny, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Michał Reichert, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Prof. dr hab. Piotr Reichert, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dr hab. Monika Rejdak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Lucyna Rempulska, em. prof. Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Piotr Robakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Rocławski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krystian Roleder, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Stanisław Rosik, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agnieszka Rossa, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr n. med. Piotr I. Roszkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK Toruń

Prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Adam Rycerz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Paweł Rydel, prof. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Antoni Franciszek Ryniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Maria Ryś, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Kazimierz Maria Rzążewski, CFT PAN

Prof. dr hab. med. Małgorzata Rzewuska, em. prof. Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Prof. dr hab. Witold Sadowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Magdalena Saganiak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. n.med. Anna Adamowicz-Salach, prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. n. przyr. Marian Saniewski, członek rzeczywisty PAN, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr inż. Bartosz Sawik, adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, AGH Kraków, Reykjavik University, Iceland

Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Rafał R. Siciński, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Cezary Sielużycki, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Rafał Sikorski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Wacław Skoczyński, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Maciej Skrzypek, IFJ PAN

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr n. hum. Piotr Słowik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, członek rzeczywisty PAN

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, em. prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Jan Sobczyk, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. rol. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Lesław Socha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Solecki, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Rafał Solewski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, em. prof. Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, em. prof. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe

Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Andrzej Stadnicki, em. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Janusz Stankowski, em. prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. dr hab. Stanisław Spież, Instytut Matematyczny PAN

Dr hab. Marek Stanisz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Anna Stankowska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Józef Stawicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, Instytut Politologii UKSW

Dr hab. Max Stebler, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Jan Stepniewski, em. prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, em. prof. dr hab. Université Paris Sorbonne-Nord

Dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, em. prof. Politechnika Krakowska

Prof. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Andrzej Strzałecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Hanna Suchocka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Andrzej Szadejko, prof. Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku

Prof. dr hab. Marek Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Bogdan Szajkowski, Emeritus Professor of Political Science, University of Exeter, United Kingdom

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Jolanta Szarlej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Prof. dr hab. Marek Szary, prof. zw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bożena Szaynok, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Przemysław Szczurek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Szlachcic, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Romuald Szeremietiew, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Obrony Narodowej

Prof. zw. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marzena Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Michał Jacenty Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dawid Szostek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Teresa Szostek, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Andrzej Szpulak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Krzysztof Szulowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach

Prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Sławomir Szymański, em. prof. Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Antoni Szwed, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer, em. prof. zw. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, członek korespondent PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. n. med. Magdalena Szymańska, b. adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. Henryk Szymczak, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, Członek Honorowy Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski

Prof. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jan Środoń, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Jacek Świątkowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Prof. dr hab. Łukasz Święcicki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. Piotr Tafiłowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski, em. prof. Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

Dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Tatala, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr hab. Maria Tekielak, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Leszek Teusz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jan Tęgowski, em. prof. Uniwersytetu Białostockiego

Prof. dr hab. Piotr Tomasik, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. n. med. Ryszard Tomasiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. Piotr Tomczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk, em. prof. Politechniki Łódzkiej

Dr. hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa

Dr hab. Bartłomiej H. Toszek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Grzegorz Tracz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Marian Turzański, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Witold Tyborowski , prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. h. c. Andrzej Tylikowski, Politechnika Warszawska, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. inż. Andrzej Ubysz, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. dr hab. Stanisław Ułaszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, em. prof. UJ, prof. PWSZ w Tarnowie

Ph.D. Maria Aleksandra Vanney, UMK, Princeton University

Prof. dr hab. Maria Wacholc, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dr hab. Jan Wadowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Anna Walczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr hab. inż. Stanisław Waluś, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Jean Ward, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Warych, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. n. fiz. Jan Wasilewski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Marek Wedemann, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. n. med. Halina Weker, prof. Instytutu Matki i Dziecka

Prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, członek korespondent PAN, członek korespondent PAU

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Anna Wierzbicka, The Australian National University

Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Jan Wodniecki, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. inż. Adam Wojdyła, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Joanna Wojnicka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Piotr Wojtulek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Robert Wolak, Uniwersytet Jagielloński

Prof. n. fiz. dr hab. inż. Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Stanisław Woronowicz, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy–Wojciechowski, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kanclerz Kapituły Medalu Gloria Medicinae

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz, em. prof. UMCS w Lublinie

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska

Prof. Barbara Wysocka, em. prof. Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Stefan Zabierowski, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Marian Zaborski, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Grażyna Zając, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Marek Zając, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Tadeusz Zając, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Marta Zając, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. inż. Wojciech Ząbecki, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Anna Zakościelna, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej, członek prezydium KPZK PAN

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Kacper Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, członek czynny PAU

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny, em. prof. Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Prof. dr hab. Zofia Zarebianka, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski, em. prof. UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik, em. prof. Politechniki Śląskiej

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Zimny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. dr hab. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Marcin Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Ziółkowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Wydział Lekarski Uniwersytet w Ostrawie, Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu

Dr hab. Irena Zubel, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. zw. dr hab. Adam Alfred Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Prof. dr hab. Jan Zygmunt, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Politechnika Warszawska

Dr hab. Jakub Żmidziński, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Dr hab. Grzegorz Żuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Helena Żukowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. Sławomir Żurek, Uniwersytet Świętokrzyski

Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski

Gdańsk – Kraków – Poznań – Warszawa – Wrocław,
20 listopada 2020

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.